TOMISTHECAT.WORDPRESS.COM S-A MUTAT PE TOMISTHECAT.RO
TOMISTHECAT.WORDPRESS.COM S-A MUTAT PE TOMISTHECAT.RO

BOTEZUL ORTODOX BARBAR AL PRUNCILOR – UN SINISTRU BOTEZ AL MORŢII – UN ACT ANTIBIBLIC ȘI ANTICREȘTIN CARE DETERMINĂ TRAGEDII CUMPLITE

PREOTUL EFECTUEAZA BOTEZUL ORTODOX BARBAR

CLICK AICI CA SĂ VEZI FILMUL CUMPLITULUI BOTEZ ORTODOX BARBAR !!!

Nu obişnuiesc să mă uit la ştiri de genul : “Ionescu i-a bătut un cui în cap lui Popescu” sau „Măcelărită cu toporul” sau „Tăiat în două cu ferăstrăul”, etc.
Sunt sigur că ştirile pe care le veţi vedea mai jos, nu se pot încadra în categoria celor mai sus menţionate. Cu toate acestea, este imposibil să nu reacţionez, deşi nu mi-a fost uşor când am luat decizia să abordez acest subiect delicat al botezului.

Aproape fiecare dintre voi aţi auzit despre moartea unui bebeluş la scurt timp după ce a fost botezat în Biserica Ortodoxă din satul Hașag județul Sibiu.
De asemenea, ați văzut și nenorocirea care s-a petrecut în comuna Mihăileni, raionul Râșcani din Republica Moldova.

Am putea spune că a fost vorba despre niște accidente nefericite şi cu asta basta, am încheia subiectul imediat, dar oare este drept înaintea lui Dumnezeu să lăsăm lucrurile nelămurite ?!?

Vă invit să vizionați aceste materiale video concludente ca să vă convingeți și să vedeți cu ochii voștri :

http://www.stirileprotv.ro/un preot a ucis un bebelus nevinovat in timpul botezului ortodox barbar/uite cum „dreptcredinciosii” sfideaza Biblia si calca in picioare litera si spiritul Evangheliei

Cristelnita mortii

http://www.stirileprotv.ro/botez ortodox barbar/in biserica ortodoxa romana, o fetita a fost la un pas sa fie inecata de preot in cristelnita mortii/vezi spaima si groaza prin care au trecut parintii bebelusului

DACĂ ACEI OAMENI AR FI APLICAT CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU, SE MAI PUTEAU PRODUCE ACESTE TRAGEDII ?!?

Oare este drept ca aceste tragedii să treacă pe lângă noi fără să învăţăm nimic din ceea ce s-a întâmplat ?!? Oare nu este mai bine să ne amintim care este valoarea şi semnificaţia actului botezului creştin ?!?

Poporul român trebuie să înţeleagă că a fi creştin înseamnă
A TE CONFORMA LITEREI ŞI SPIRITULUI SFINTEI EVANGHELII !
A fi creştin înseamnă A CUNOAŞTE ADEVĂRUL CUVÂNTULUI SFÂNT AL LUI DUMNEZEU !
Niciodată nu mă va interesa “adevărul” emanat de o biserică sau de alta care NU înţeleg faptul că trebuie să respectăm cu sfinţenie Cuvântul Domnului !
Păi, oameni buni, dacă Biblia (Noul Testament) spune CLAR (ALB PE NEGRU) că primii creştini se botezau numai atunci când ÎNŢELEGEAU şi când PRIMEAU mesajul Sfintei Evanghelii, CUM S-A AJUNS LA ACEASTĂ INVENŢIE NĂSTRUŞNICĂ ŞI NEBIBLICĂ NUMITĂ „BOTEZUL PRUNCILOR” ?!? Cine a avut această idee aberantă să desfiinţeze botezul oamenilor în toată firea şi „s-o rezolve mai rapid şi mai practic”, aplicând soluţia antibiblică, anticreștină și barbară a botezului copiilor mici ??? Cine şi-a permis să calce în picioare litera şi spiritul Sfintei Evanghelii a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ??? Cumva adevăraţii slujitori ai Domnului ?!? REFUZ SĂ CRED AŞA CEVA ! Un dreptcredincios şi dreptslujitor al lui Dumnezeu nu şi-ar permite niciodată să calce în picioare Evanghelia – Cuvântul lui Dumnezeu ! Numai slujitorii diavolului au putut fi în stare ca de-a lungul a 2000 de ani să distorsioneze şi să stâlcească în asemenea hal, valoarea şi semnificaţia botezului creştin noutestamentar.

domnul hristos iese din apa botezului

ÎN BIBLIA ORTODOXĂ NU EXISTĂ NICI MĂCAR UN SINGUR EXEMPLU DE BEBELUŞ BOTEZAT ! NICI MĂCAR UNUL !!! AVEŢI VREO EXPLICAŢIE ?

În schimb, în Biblie vedem o grămadă de exemple care demonstrează că atunci când oamenii veneau la credinţă, EI SE BOTEZAU LA O VÂRSTĂ CÂND ERAU CAPABILI SĂ ÎNŢELEAGĂ ŞI SĂ PRIMEASCĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU !

De exemplu, în Biblia Ortodoxă, vedem scris negru pe alb că atunci când Sfântul Apostol Petru vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu, poporului, oamenii au avut următoarea reacţie (Faptele Sfinţilor Apostoli cap.2 versetul 37) :

“Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi către ceilalţi apostoli: BĂRBAŢI FRAŢI, CE SĂ FACEM ?!?

Sau în Biblia traducerea Cornilescu :

„După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „ FRAŢILOR, CE SĂ FACEM ?!?

Răspunsul Sfântului Apostol Petru a fost FOARTE CLAR şi FĂRĂ POSIBILITATEA DE A FI INTERPRETAT !!! (F.Ap.2:38)

« Iar Petru a zis către ei: POCĂIŢI-VĂ ŞI SĂ SE BOTEZE FIECARE DINTRE VOI ÎN NUMELE LUI IISUS HRISTOS spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt. » (Biblia Ortodoxă)

POCĂIŢI-VĂ le-a zis Petru, „ ŞI FIECARE DINTRE VOI SĂ FIE BOTEZAT ÎN NUMELE LUI IISUS HRISTOS, SPRE IERTAREA PĂCATELOR VOASTRE apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”
(Biblia Cornilescu)

Iar puţin mai jos la versetul 41 AVEM IMAGINEA FOARTE CLARĂ A CEEA CE A ÎNSEMNAT BOTEZUL PRIMILOR CREŞTINI CARE RESPECTAU CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (F.Ap. 2:41) :

«Deci CEI CE AU PRIMIT cuvântul lui, S-AU BOTEZAT şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. » (Biblia traducerea Ortodoxă)

« CEI CE AU PRIMIT propovăduirea lui AU FOST BOTEZAŢI şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. »
(Biblia traducerea Cornilescu)

După ce aţi citit cu atenţie versetele de mare importanţă de mai sus, se naşte în mod inevitabil următoarea întrebare LOGICĂ:

CE FEL DE OAMENI ERAU BOTEZAŢI LA ÎNCEPUTURILE BISERICII CREŞTINE ?!?

Răspuns pe baza a ceea ce am citit mai sus în Sfânta Scriptură :

NUMAI CEI CE AU PRIMIT CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN INIMILE LOR !

BOTEZUL CREŞTIN NOU-TESTAMENTAR

Din răspunsul de mai sus, se naşte o a doua întrebare fundamentală:

POATE UN PRUNC SAU UN BEBELUŞ SĂ PRIMEASCĂ PROPOVĂDUIREA CUVÂNTULUI SFÂNT ?!? ARE BEBELUŞUL ACELA UN DISCERNĂMÂNT ŞI O CAPACITATE INTELECTUALĂ DE A DISCERNE BINELE DE RĂU ŞI DE A LUA O DECIZIE PENTRU EL ÎNSUŞI ???

Răspuns pe baza a ceea ce am citit mai sus în Sfânta Scriptură :

NU ! NU ! NU ! DE TREI ORI NU ! UN BEBELUŞ NU ARE CUM SĂ PRIMEASCĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN INIMA LUI !
UN BEBELUŞ NU ARE CONŞTIENŢĂ DE SINE ŞI NU POATE LUA DECIZII PENTRU EL ÎNSUŞI ! UN BEBELUŞ NU POATE DECIDE DIN CE BISERICĂ SAU RELIGIE SĂ FACĂ PARTE ŞI NU POATE DECIDE NICI MĂCAR SĂ FIE ATEU, CI ALŢII DECID ÎN LOCUL LUI, CEEA CE ESTE ANTIBIBLIC !
UN BEBELUŞ NU SE POATE LEPĂDA DE SATANA, CI ALŢII
“SE LEAPĂDĂ DE SATANA » PENTRU EL ŞI ÎN LOCUL LUI, ASPECT CARE SFIDEAZĂ LITERA ŞI SPIRITUL SFINTEI EVANGHELII !!!

Vreau să vă spun că tot ceea ce aţi citit până acum păleşte în faţa următorului exemplu din Biblie care ne arată negru pe alb CUM SE BOTEZAU CREŞTINII PRIMULUI SECOL, ADICĂ LA ÎNCEPUTURILE BISERICII CREŞTINE ???

Vă invit cu drag să vă convingeţi cu ochii voştri şi să deschideţi frumuşel Biblia Ortodoxă şi eventual cealaltă traducere, respectiv Biblia Cornilescu !
Deschideţi Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor capitolul 8 şi citiţi tot pasajul de la versetul 26 la versetul 40 :

«26. Şi un înger al Domnului a grăit către Filip, zicând: Ridică-te şi mergi spre miazăzi, pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza; aceasta este pustie. 27. Ridicându-se, a mers. Şi iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată vistieria ei şi care venise la Ierusalim ca să se închine, 28. Se întorcea acasă; şi şezând în carul său, citea pe proorocul Isaia. 29. Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te şi te alipeşte de carul acesta. 30. Şi alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, şi i-a zis: Înţelegi, oare, ce citeşti? 31. Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el. 32. Iar locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „Ca un miel care se aduce spre junghiere şi ca o oaie fără de glas înaintea celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura sa. 33. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine-l va spune? Că se ridică de pe pământ viaţa Lui”. 34. Iar famenul, răspunzând, a zis lui Filip: Rogu-te, despre cine zice proorocul acesta, despre sine ori despre altcineva? 35. Iar Filip, deschizând gura sa şi începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. 36. Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? 37. Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 38. Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a botezat. 39. Iar când au ieşit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. Şi el s-a dus în calea sa, bucurându-se. 40. Iar Filip s-a aflat în Azot şi, mergând, binevestea prin toate cetăţile, până ce a sosit în Cezareea»

Sau în Biblia traducerea Cornilescu :

“26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.”
27. Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine
28. se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia.
29. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!”
30. Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia.
El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti ?!?”
31. Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva ???” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el.
32. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;
33. în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”
34. Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?”
35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Iisus.
36. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”
37. Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”
38. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.
39. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,
40. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezareea.
Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.”

După ce aţi citit cu atenţie versetele de mai sus (ambele traduceri Ortodoxă şi Cornilescu), se naşte în mod inevitabil următoarea întrebare LOGICĂ:

CE NE ÎNVAŢĂ SFÂNTA SCRIPTURĂ ?!?
CĂ ESTE PERMIS BOTEZUL BEBELUŞILOR ?!?
NE VORBEŞTE CUMVA BIBLIA DESPRE VREUN BEBELUŞ ??? NU CUMVA BIBLIA NE VORBEŞTE DESPRE UN OM ÎN TOATĂ FIREA CARE S-A ÎNTORS LA DUMNEZEU ŞI S-A BOTEZAT ÎN APĂ ?

Răspuns pe baza a ceea ce am citit mai sus în Sfânta Scriptură :

ESTE FOARTE LIMPEDE ŞI FOARTE CLAR PENTRU ORICINE (MAI PUŢIN PENTRU CEI CARE VOR SĂ RĂMÂNĂ MAI DEPARTE ÎN ÎNTUNERIC SPIRITUAL) CĂ BIBLIA NE ARATĂ UN ADEVĂR DE NECONTESTAT ŞI ANUME CĂ PORUNCA LUI DUMNEZEU ESTE CA SĂ FIE BOTEZAŢI NUMAI OAMENII ÎN TOATĂ FIREA PENTRU CĂ NUMAI EI POT LUA DECIZIA VIEŢII LOR, ADICĂ ACEEA DE A SE ÎNTOARCE LA DUMNEZEU PRIN POCĂINŢĂ SINCERĂ ŞI CREDINŢĂ DIN TOATĂ INIMA !

Versetele 27 şi 28 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

«…Şi iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător […] care venise la Ierusalim ca să se închine, se întorcea acasă; şi şezând în carul său,
citea pe proorocul Isaia”

«…iată că un etiopian, un famen […] venit la Ierusalim ca să se închine,
se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia »

NUMAI UN OM MATUR POATE CERE SĂ I SE EXPLICE MESAJUL CURAT AL SFINTEI EVANGHELII ! NUMAI UN OM MATUR POATE ASCULTA, POATE ÎNŢELEGE ŞI POATE PRIMI CU ADEVĂRAT CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU !

Versetele 30 şi 31 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

« Înţelegi, oare, ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el.”

„…Înţelegi tu ce citeşti ?!?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva ???” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. »

Versetul 35 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

« Iar Filip, deschizând gura sa şi începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. »

« Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Iisus »

NUMAI UN OM ÎN TOATĂ FIREA POATE SĂ ÎNTREBE CE CONDIŢIE TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ PENTRU A PUTEA FI BOTEZAT ?!? NUMAI UN ADULT POATE PUNE ÎNTREBAREA “CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ POT FI BOTEZAT ?!?”

Versetul 36 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis:
Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat ?!?

“Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis:
„Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”

NUMAI UN OM CARE A FOST CONVINS PRIN PUTEREA DUHULUI SFÂNT, ARE DORINŢA SINCERĂ SĂ CEARĂ SĂ FIE BOTEZAT !

Versetul 36 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

« Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis:
Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat?”

„Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis:
„Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”

NUMAI UN OM ÎN TOATĂ FIREA POATE SĂ AIBĂ BUCURIA MÂNTUIRII ŞI A ÎNTOARCERII REALE LA DUMNEZEU !

Versetul 39 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

“Şi el s-a dus în calea sa, bucurându-se »

„…famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie »

Oamenii refuză să asculte de Dumnezeu şi să se boteze la maturitate din următoarele motive care n-au nici o legătură cu credinţa :

– «Aşa au apucat” sau “aşa e legea lor” (nu dau două parale pe ce spune Biblia)
– Pentru că “dacă toată lumea face aşa… eu de ce să fac altfel ?!? » (spirit de turmă)
– Este mult mai simplu şi mai comod să botezi un copil mic decât să botezi un om în toată firea (de ce să ne mai “complicăm” să ne botezăm la maturitate, nu-i aşa ?!?)
– Botezul reprezintă un act de profundă smerenie şi de umilinţă care este greu suportat de către omul mândru şi înfumurat, cu „poziţie socială înaltă”.
NU UITAŢI că şi famenul etiopian avea o poziţie socială mai mult decât înaltă, respectiv era vistiernicul Împărătesei Etiopei, adică un mare dregător (Ministru de Finanţe). Această funcţie înaltă nu l-a împiedicat DELOC să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu şi apoi să-şi mărturisească public (în apa botezului) credinţa lui sinceră în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos !
Chiar şi oamenii simpli au mândria lor şi nu vor “să se facă de râs» atunci când vecinii, colegii sau prietenii vor auzi despre ei că au împlinit Cuvântul lui Dumnezeu şi s-au botezat !
– Omul matur îşi dă seama şi conştientizează înaintea lui Dumnezeu că actul botezului nu este un lucru cu care ne putem juca şi tocmai de aceea are tendinţa să nu vrea să se boteze pentru că ştie că trebuie să renunţe definitiv la stilul de viaţă de până atunci, la cârciumă, la curvie, la înjurătură, etc.
Din această cauză, omul rămâne DEPARTE de Dumnezeu şi se înşală amarnic cu gândul că „este suficient” să fii botezat când eşti bebeluş !
– Oamenii nu înţeleg că NICI UNUL DINTRE BOTEZURI (nici cel efectuat la bebeluşi, nici cel efectuat la maturitate) NU TE FACE CREŞTIN şi NU TE CREŞTINEAZĂ !!!
BOTEZUL NU TE SCHIMBĂ ! BOTEZUL ESTE EXPRESIA UNEI SCHIMBĂRI PROFUNDE CARE DEJA A SURVENIT ÎN INIMA ŞI ÎN VIAŢA TA !
Botezul marchează faptul că deja s-a produs în adâncul fiinţei tale,
O COTITURĂ CU 180 DE GRADE o schimbare radicală, o transformare a minţii şi a inimii după voia cea sfântă a lui Dumnezeu !

Dragi prieteni, sper că am putut să vă fiu de folos cu aceste detalii legate de valoarea şi semnificaţia tainei botezului creştin noutestamentar.
Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim înţelepţi şi să luăm decizia cea mai bună până nu e prea târziu !
Deschide ochii, omule şi uită-te cât de clar şi de limpede este Cuvântul lui Dumnezeu !
Primeşte în inima ta, mesajul simplu şi curat al Sfintei Evanghelii !

MĂRTURIA UNUI CUGET CURAT ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU ŞI ÎNAINTEA OAMENILOR

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa ! Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6)

NU UITA NICIODATĂ VERSETELE URMĂTOARE DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ :

MARCU 16:15-16 :
„Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi” (Biblia Ortodoxă)

„Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” (Biblia Cornilescu)

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI 2:37-38 :
„Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi fraţi, ce să facem ?!?” Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.” (Biblia Ortodoxă)

„După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Biblia Cornilescu)

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI 8:36-38 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :
„Şi pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat ?
Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a botezat.”

„Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: “Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”
Filip a zis: “Dacă crezi din toată inima, se poate”. Famenul a răspuns: “Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”.
A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip l-a botezat pe famen.”

1 PETRU 3:21 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

„Iar această mântuire prin apă, închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului,
ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos.”

„Icoana aceasta închipuitoare, vă mântuieşte acum pe voi şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti,
ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos”

MATEI 28:19-20 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

„Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”

ADEVĂRATUL BOTEZ CREȘTIN NOU TESTAMENTAL ȘI BOTEZUL COPIILOR MICI

Baza Biblică a Botezului Nou-Testamentar

Înainte de înălţarea Sa la cer, Domnul Iisus a poruncit ucenicilor:

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit”
(Matei 28:19-20a)

Aceasta a devenit misiunea declarată a apostolilor şi a Bisericii Primare.
În ziua Rusaliilor, când Duhul Sfânt a adus în fiinţă Biserica lui Hristos, în urma predicării lui Petru, s-au întors la Dumnezeu TREI MII DE PERSOANE, care au fost botezate şi adăugate Bisericii. Ordinea întâmplării lucrurilor a fost următoarea (foarte importantă):

– Cuvântul lui Dumnezeu a fost proclamat (Fapte 2:14-36)
– Oamenii au fost convinşi de păcatele lor (Fapte 2:37)
– S-au pocăit (Fapte 2:38-40)
– L-au primit pe Hristos ca Domn şi Salvator (Fapte 2:41)
– Au fost botezaţi şi adăugaţi Trupului lui Hristos (Fapte 2:41)

Semnificaţia Botezului Nou-Testamentar

Botezul Nou-Testamentar este un simbol al morţii noastre faţă de păcat şi al învierii la o viaţă nouă cu Hristos. Cufundarea în apă simbolizează îngroparea noastră faţă de păcat (moartea), iar ridicarea din apă simbolizează învierea la o viaţă nouă, transformată (Romani 6:1-5). De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune:

„Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Iisus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:11)

Botezul Nou-Testamentar este semnul vizibil al alipirii credinciosului la viaţa Trupului lui Hristos. Pavel spune: „Căci după cum trupul este unul şi are mai multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, – tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toți am fost adăpaţi dintr-un singur Duh” (1 Corinteni 12:12-13).

Înţelegem dar, că botezul Nou-Testamentar trebuie administrat DOAR CELOR CARE CRED ȘI POT SĂ IA DECIZIA DE A-L URMA PE HRISTOS !!!

Problema botezului copiilor mici

Copiii mici nu pot fi botezaţi, pentru că, la o vârstă atât de fragedă, nu pot avea încă parte de lucrarea de convingere a Duhului Sfânt şi nu pot fi născuţi din nou.
Noul Testament nu vorbeşte despre botezul copiilor mici şi nu aminteşte niciun astfel de caz. Ei nu au capacitatea la câteva săptămâni sau luni de viaţă, să-şi mărturisească păcatele şi nu pot lua decizia de a-L mărturisi pe Hristos ca Domn şi Salvator. Mai mult, Botezul copiilor mici a apărut în istoria Bisericii abia în anul 370 d.H., când adevărata doctrină biblică a început să fie denaturată şi să se spună că botezul nu este doar o consecinţă a mântuirii, ci o condiţie a mântuirii. Pe fondul discuţiei despre botezarea celor muribunzi, pentru a avea toate păcatele iertate înainte de moarte, s-a pus şi problema botezării copiilor mici, aşa că Biserica Romano-Catolică a început să-i boteze pe copii cât mai repede pentru a-i scăpa de vina păcatului originar. Aşa se face că în anul 416 d.H., botezul copiilor mici a devenit lege în tot Imperiul Roman.

Când „fraţii elveţieni” (cunoscuţi ca anabaptişti, sau rebotezaţi) au revenit la practica botezării credincioşilor adulţi, au întâmpinat mari probleme, deşi nu făceau altceva decât să împlinească Scripturile. Chiar şi Martin Luther şi Jean Calvin, care au continuat linia Bisericii Romano-Catolice, lăsând Reforma neterminată la jumătatea drumului, au recunoscut că nu există nicio bază biblică pentru practica botezului copiilor mici. Dar, spuneau ei: „Având în vedere timpul în care trăim şi părerea generală… nimeni n-ar face bine dacă s-ar aventura să nege validitatea botezului aplicat copiilor” (John Horsch, Infant Baptism (Scottdale, Pa.: pp. 38-42).

Cel mai aprig oponent al anabaptiştilor a fost Ulrich Zwingli, reformatorul din Zurich. El a folosit pe lânga analogia cu tăierea împrejur a copiilor evrei şi argumentul folosirii expresiei „şi a fost botezat el şi toată casa lui” ca şi acela al plasării copiilor sub epitropia părinţilor creştini. El a încercat să susţină aceste păreri cu ajutorul unor pasaje ca acelea din Fapte 2:39 si 1 Corinteni 7:14. Orice cititor atent va remarca însă, că niciunul dintre aceste texte nu sprijină practicarea botezului copiilor mici. Pasajul din Fapte vorbeşte despre răspândirea creştinismului de la o generaţie la cealaltă, iar textul din 1 Corinteni nu vorbeşte decât despre importanţa unei influenţe de sfinţenie exercitată de părinţi asupra copiilor.

Exemple de botezare a copiilor mici în Faptele Apostolilor ?!?

În ce priveşte folosirea unor expresii care ar implica botezarea unor familii întregi, trebuie să facem precizarea că e periculos să emitem teorii în lipsa unei exegeze corecte. De exemplu, textul din Faptele Apostolilor 10:44 ne spune că au fost botezaţi toţi aceia care l-au ascultat pe Petru şi „au crezut”. Duhul Sfânt S-a pogorât asupra lor şi “toți vorbeau în alte limbi şi-L măreau pe Dumnezeu” (Fapte 10:46).
Când a fost botezată casa sutaşului Corneliu, Luca ne spune că apostolii „au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât şi tuturor celor din casa lui… și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu” (Fapte 16:32-34). Nu există nici un motiv să presupunem că în casa Lidiei ar fi fost botezaţi copii mici. Textul ne spune doar că a fost botezată ea şi casa ei (Fapte 16:16). Tot aşa ni se mai spune ca Pavel a botezat „casa lui Ștefana” dar ni se spune imediat că membrii ei „s-au pus cu totul în slujba sfinţilor” (1 Cor. 16:15). Observăm deci, că nici nu se pune problema botezării unor copii mici care ar fi aparţinut familiilor amintite, pentru că toţi cei botezaţi, mai întâi au crezut şi apoi au început să slujească. Accentul cade aici pe faptul că toţi membrii acelor familii AU CREZUT, nu că au fost botezaţi. Or, dacă aşa stau lucrurile şi Luca are dreptate în relatarea sa din Faptele Apostolilor, înseamnă că au crezut şi au primit botezul DOAR ACEIA care au avut capacitatea spirituală şi intelectuală să creadă. Este periculos să speculăm şi să punem în gura Duhului Sfânt lucruri pe care nu le-a spus. În niciunul din aceste texte nu se vorbeşte despre copii mici, ci despre persoane care au crezut în Hristos.

Mai trebuie să subliniem şi faptul că unii teologi moderni catolici, ortodocşi, luterani sau reformaţi, care apără înca botezul copiilor mici, susţin că el nu este nimic altceva decât un fel de promisiune a părinţilor că vor da copiilor o educaţie creştină. Însă. o astfel de învăţătură nici nu merită să fie discutată. Orice om care reduce importanţa şi semnificaţia botezului la o simplă promisiune omenească nu este vrednic să fie luat în serios ca teolog de Biserica Ccreştină.

În concluzie, botezul copiilor mici este nescriptural şi complet inutil.

Biblia spune:

„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea (a se citi personală) cu gura se ajunge la mântuire”
(Romani 10:10).

AICI PRIMEŞTI RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA: „DE CE S-A BOTEZAT MÂNTUITORUL?!?”

AICI POŢI SĂ CITEŞTI „EŞTI GATA SĂ MORI PENTRU CREDINŢA TA ?!?”

AICI AI EXPLICAŢIA BOTEZULUI PE ÎNŢELESUL COPIILOR

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOMIS THE CAT :

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, ortodoxia, catolicismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament !

Blogul lui Tomis the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului !

Biserica Ortodoxa din satul Hasag judetul Sibiu

Anunțuri

51 răspunsuri to “BOTEZUL ORTODOX BARBAR AL PRUNCILOR – UN SINISTRU BOTEZ AL MORŢII – UN ACT ANTIBIBLIC ȘI ANTICREȘTIN CARE DETERMINĂ TRAGEDII CUMPLITE”

 1. OK. Dacă aveți dreptate (și probabil aveți, luând în considerare toate citatele din Biblie) de ce Domnul nu ne-a luminat înainte să se întâmple toate astea? Oricum, dacă oamenii ar fi botezați când se simt ei pregătiți, cred că jumătate din oameni nu ar avea nicio credință nici când ar muri. De regulă, se zice că înainte de 18 ani (majorat) PĂRINȚII DECID ce e mai bine pentru copil, probabil după asta se ghidează și principiul botezului.

  • Dragă Gabi, mai întâi aș dori să-ți mulțumesc foarte mult pentru comentariul tău și te rog să-mi pui întotdeauna orice întrebare iar eu voi face tot posibilul să-ți răspund cu ajutorul lui Dumnezeu pe care Îl rog să mă călăuzească prin Duhul Său Cel Sfânt !

   Atunci când vorbim despre problema mântuirii și atunci când ne punem cu toată seriozitatea întrebarea UNDE NE VOM PETRECE VEȘNICIA, nu are nicio importanță ceea ce spun eu sau altcineva ! Singurul lucru important este CE SPUNE BIBLIA – CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, cartea noastră de căpătâi și fundamentul vieții de creștin ! Ai văzut și tu cu ochii tăi CE SPUNE BIBLIA și sper că te-ai lămurit ! Numai UN OM RĂUVOITOR ȘI NECREDINCIOS refuză să înțeleagă care este valoarea și semnificația botezului creștin. Există oameni care înțeleg foarte bine CE SPUNE BIBLIA dar se prefac că nu înțeleg din diferite motive. Unul dintre acestea este că nu le convine să aplice în mod practic Cuvântul Domnului pentru că asta presupune UN ACT DE PROFUNDĂ ASCULTARE, DE RENUNȚARE, DE SMERENIE ȘI DE UMILINȚĂ !!! Ori trebuie să recunoaștem, atât tu, cât și eu, că aceste patru elemente nu sunt prea plăcute… E foarte greu SĂ ASCULȚI, SĂ RENUNȚI, SĂ TE SMEREȘTI ȘI SĂ TE UMILEȘTI !!! Ești de acord cu mine ?!? Numai dacă Îl primești CU ADEVĂRAT pe Domnul Iisus Hristos vei putea să treci prin ASCULTARE, RENUNȚARE, SMERENIE, UMILINȚĂ… Altfel, va fi imposibil ! Chiar și în viața credincioșilor, există momente când firea cea veche (pământească) mai răbufnește din când în când, atunci când nu suntem suficient de veghetori, nu citim Cuvântul Sfânt, nu ne rugăm, lipsim de la Biserică, nu avem comuniune cu ceilalți credincioși, etc… TOATĂ VIAȚA NOASTRĂ VOM FI ÎN PERICOLUL DE A CĂDEA ÎN PĂCATUL MÂNDRIEI și de aceea trebuie să-L implorăm pe Domnul să nu ne lase și să ne conducă pas de pas ca să nu cădem, noi cei care credem că stăm în picioare…

   Ai pus o întrebare în comentariul tău : „De ce Domnul nu ne-a luminat înainte să se întâmple toate astea?”

   Păi, draga mea Gabriela, să știi că DOMNUL NE-A LUMINAT ȘI ÎNCĂ NE-A LUMINAT FOARTE BINE numai că aici e vorba de noi, oamenii păcătoși, nu de Dumnezeu ! DEGEABA DOMNUL NE-A DAT BIBLIA – CUVÂNTUL SĂU CEL SFÂNT – DACĂ NOI O CĂLCĂM ÎN PICIOARE ȘI O SFIDĂM !!! Degeaba Dumnezeu ne-a trimis pe pământ pe Fiul Său Preaiubit dacă noi refuzăm mesajul simplu și curat al Sfintei Evanghelii și-I întoarcem spatele Domnului Iisus Hristos ! DUMNEZEU NE-A TRIMIS LUMINA LUMII ADICĂ PE DOMNUL ȘI MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS HRISTOS ! PRIN HRISTOS AM PRIMIT LUMINĂ !!! (nu prin lumina unor lumânări). PRIN BIBLIE (CUVÂNTUL SFÂNT) AM PRIMIT LUMINĂ DE LA DUMNEZEU !!! Numai că omul preferă ÎNTUNERICUL și PĂCATUL în loc să răspundă la chemarea Tatălui nostru ceresc…

   NU ESTE DE VINĂ DUMNEZEU pentru că omul respinge EVANGHELIA și CUVÂNTUL SFÂNT alegând să trăiască după capul lui, după legea bunului plac, indiferent de consecințe…

   DOMNUL NE-A LUMINAT ȘI NE-A AVERTIZAT ÎNCĂ DE ACUM 2000 DE ANI că este nevoie ca mai întâi omul să ia O DECIZIE de a-L urma pe Hristos și ABIA DUPĂ ACEEA SĂ PRIMEASCĂ BOTEZUL ÎN APĂ !!! Nu ai cum să iei O DECIZIE CLARĂ ȘI FERMĂ atunci când ești un bebeluș !!! NU ESTE BIBLIC ȘI NU ESTE CONFORM VOII LUI DUMNEZEU ca ALTE PERSOANE să ia decizii în locul tău și pentru tine, cu alte cuvinte TU NU MAI EXIȘTI, VOINȚA TU NU MAI ESTE RESPECTATĂ, FIIND ANIHILATĂ DIN START POSIBILITATEA TA DE A TE DECIDE SAU NU PENTRU HRISTOS !!!
   Credința este PERSONALĂ iar la Sfânta Judecată de Apoi nu se vor prezenta părinții mei în locul meu, ci EU MĂ VOI PREZENTA PERSONAL ȘI VOI RĂSPUNDE PENTRU FAPTELE MELE, PENTRU NEASCULTAREA DE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ȘI PENTRU SFIDAREA BIBLIEI !!!

   Ce convenabil ar fi să răspundă ALȚII în locul nostru pentru păcatele noastre, ce convenabil ar fi să se lepede de satana ALȚII în locul nostru, nu-i așa ?!? DIN NENOROCIRE, BIBLIA SPUNE CĂ ACEST LUCRU ESTE IMPOSIBIL !!!

   „Păi atunci, DE CE să mă mai decid pentru Domnul Iisus Hristos, DE CE să mă mai omor să devin creștin, din moment ce părinții mei „m-au creștinat” și deja „au aranjat” (chiar și financiar, cu mulți bani dați la preot) și această problemă, nu-i așa ?!? Din moment ce deja sunt creștin, DE CE să mai îmi fac probleme că trebuie să mă întorc cu adevărat la Dumnezeu ?!? Așa cum sunt, important e că sunt creștin (măcar formal și tot e bine). Bine că nu sunt musulman sau budist…”

   Cred că ți-ai dat seama că ceea ce ți-am redat mai sus între ghilimele este doar expresia unei mentalități complet greșite… Eu doar ți-am arătat cam cum gândesc oamenii…

   Principiul conform căruia PĂRINȚII DECID ce e mai bine pentru copil, se poate aplica în orice domeniu cu excepția religiei : NU SE POATE APLICA ÎN PRIVINȚA BOTEZULUI dintr-un motiv foarte simplu : pe Domnul nu-L interesează ce vor părinții, ci PE DOMNUL ÎL INTERESEAZĂ CE VREI TU !!! Pe Domnul nu-L interesează că tu ai niște părinți foarte credincioși și neprihăniți, ci PE DOMNUL ÎL INTERESEAZĂ CA TU SĂ DEVII UN OM CREDINCIOS ȘI NEPRIHĂNIT !!! Pe Domnul nu-L interesează ca ALȚII să se lepede de satana în locul tău, ci PE DOMNUL ÎL INTERESEAZĂ CA TU PERSONAL SĂ TE LEPEZI DE SATANA, SĂ TE LEPEZI DE TINE ÎNSUȚI, DE MÂNDRIA ȘI ORGOLIUL TĂU, SĂ-ȚI IEI CRUCEA ÎN SPATE ȘI SĂ-L URMEZI PE DOMNUL IISUS HRISTOS !!!

   Îți dau doar un singur exemplu ca să vezi cât de greșit este principiul „creștinării” prin botezul copilului mic ! Sunt sigur că ai auzit de unul dintre cei mai cruzi dictatori (criminali) din istoria omenirii : STALIN. Acest individ a fost și el botezat ortodox și „creștinat” când era un bebeluș… Am și eu o întrebare, Gabi : FAPTUL CĂ A FOST BOTEZAT CA BEBELUȘ, L-A FĂCUT PE STALIN CREȘTIN ?!? BOTEZUL ORTODOX LA PRUNCIE, L-A TRANSFORMAT PE STALIN ÎNTR-UN OM CREDINCIOS ȘI NEPRIHĂNIT ??? Răspuns: NU, NU, NU !!! Botezul (indiferent că este făcut la pruncie sau la maturitate) NU TE FACE CREȘTIN, NU TE SCHIMBĂ CU NIMIC, NU PRODUCE MIRACOLE ÎN VIAȚA TA, NU TE TRANSFORMĂ CU NIMIC !!! Botezul este doar o mărturie publică prin care DECLARI ÎN FAȚA ÎNTREGII LUMI CĂ DOREȘTI SĂ-L URMEZI TOATĂ VIAȚA TA PE DOMNUL IISUS HRISTOS !!! Botezul este doar mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor ! Botezul arată că DEJA te-ai întors la Dumnezeu ! Atât și nimic mai mult ! Nu se produc minuni, nu te curățești de păcate, nu te spală, nu se întâmplă nimic spectaculos… Spălarea și curățirea de păcate se face PRIN CREDINȚĂ în Domnul Iisus Hristos și sângele Lui care a curs pe cruce TE CURĂȚEȘTE DE ORICE PĂCAT !!! Nu apa botezului te curățește de păcate, ci NUMAI SÂNGELE LUI HRISTOS, MIELUL FĂRĂ CUSUR ȘI FĂRĂ PATĂ AL LUI DUMNEZEU !!!

   Revenind la Stalin, nu numai că botezul ortodox nu l-a schimbat cu nimic și nu l-a creștinat ABSOLUT DELOC ba dimpotrivă, Stalin a devenit unul dintre cei mai cruzi criminali din cauza căruia au murit peste 20 de milioane de oameni (citește articolul scris și publicat de mine despre Stalin și ordinul diabolic pe care l-a dat, vezi masacrul din pădurea Katyn)

   https://tomisthecat.wordpress.com/socant-masacrul-din-padurea-katyn-%E2%80%93-o-tragedie-a-poporului-polonez/

   Privește filmulețul de mai jos și vei vedea ce mult l-a „creștinat” pe Stalin botezul ortodox făcut la pruncie… Să vezi și tu ce „creștin minunat” a fost Stalin și ce a făcut el… De aceea, nu sunt de acord cu botezul pruncilor pentru că NU RESPECTĂ BIBLIA ȘI NU TE CREȘTINEAZĂ DELOC, ESTE DOAR O ILUZIE ȘI O MINCIUNĂ A DIAVOLULUI PRIN CARE OAMENII SUNT ȚINUȚI MAI DEPARTE ÎN ÎNTUNERIC ȘI PĂCAT FĂRĂ SĂ SE ÎNTOARCĂ CU ADEVĂRAT LA DUMNEZEU PRIN INTERMEDIUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS !!!

   P.S. Principiul botezului creștin nu trebuie să izvorască din „ce se zice” sau din „ce spune lumea” ci trebuie să aibă la bază Biblia – Sfânta Scriptură – Cuvântul lui Dumnezeu !!!

   ATENȚIE !!! IMAGINILE SUNT ȘOCANTE ! VEI VEDEA CE S-A ÎNTÂMPLAT DIN ORDINUL CREȘTINULUI ORTODOX STALIN (BOTEZAT CA PRUNC AȘA CUM FAC OAMENII ȘI ÎN ZIUA DE AZI, SFIDÂND CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU !!!)

  • Eu vreau să vă întreb: Dacă un om moare până la vârsta matură pe care dumneavoastră o consideraţi potrivită pentru botez, atunci ce se întâmplă cu sufletul lui? Oare nu de aceea un suflet venit în această lume trebuie botezat prin SFÂNTA TAINĂ A BOTEZULUI?

   Aţi primit de la Dumnezeu un suflet, aţi primit lumina, folosiţi-o şi luminaţi-vă mintea şi calea până nu e prea târziu! Fiţi drepţi şi iertători, iubiţi-vă unii pe alţii şi veţi izbândi!

   • Domnule Paul, am să încep cu ce aţi spus în încheierea comentariului dvs.

    DA, am primit un suflet şi trebuie să ne gândim cu toată seriozitatea la el şi să ne pregătim încă de pe-acum pentru veşnicie, mai ales că după ce vom trece dincolo NU SE VA MAI PUTEA FACE ABSOLUT NIMIC PENTRU MÂNTUIREA OAMENILOR ŞI NICIUN SOBOR DE PREOŢI NU VA PUTEA VREODATĂ SĂ SCOATĂ OAMENII DIN IAD CA SĂ-I DUCĂ ÎN RAI !!! (teză ortodoxă şi catolică ce sfidează învăţătura simplă şi curată a Sfintei Evanghelii)

    DA, am primit lumina Evangheliei, lumina Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu şi tocmai aia facem : NE LUMINĂM MINTEA ŞI CALEA PE BAZA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU pentru că BIBLIA este o candelă pentru picioarele noastre şi o lumină pe cărarea noastră, vezi Psalmul 119 :

    „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta” (Ps.119:11)

    „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea” (Ps.119:105)

    VĂ DAU O VESTE PROASTĂ !!! (de fapt, eu cred că e o veste bună…) Noi, creştinii evanghelici, NU ne luminăm mintea cu tradiţii omeneşti, ritualuri şi obiceiuri religioase, datini străbune (multe dintre ele fiind infiltrate de păgânism), basme, legende, povestioare din moşi-strămoşi care NU AU NICIO BAZĂ BIBLICĂ, superstiţii şi alte lucruri de genul acesta care au invadat lumea ortodoxă aşa zis creştină… (nu intru în alte detalii). Este problema „dreptcredincioşilor” ortodocşi dacă dânşii se lasă invadaţi de idolatrie şi neopăgânism ! Prin contrast, un creştin evanghelic face tot posibilul SĂ RĂMÂNĂ BAZAT PE BIBLIE, SĂ-ŞI FUNDAMENTEZE TRĂIREA ŞI VIAŢA PE SFÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SĂ RESPECTE LITERA ŞI SPIRITUL SFINTEI EVANGHELII chiar dacă asta nu convine şi deranjează…

    Îmi place că un creştin ortodox vorbeşte despre suflet, despre primirea Luminii, despre luminarea minţii şi despre Calea pe care trebuie să mergem cu toţii…
    Din nenorocire, dvs sunteţi O RARITATE (adică ceva pe cale de dispariţie) în lumea ortodoxă pentru că majoritatea celor care se numesc „creştini ortodocşi” se ocupă cu alte lucruri cum ar fi : micii, berea şi manelele, chefurile şi beţiile, îmbuibările şi desfrânarea fără limite, respectiv, o viaţă trăită FĂRĂ HRISTOS ŞI FĂRĂ DUMNEZEU, în întuneric şi păcat… Foarte puţini ortodocşi sunt ortodocşi iar procentul acela de peste 80% din populaţia României este O UTOPIE ŞI O MINCIUNĂ GOGONATĂ ŞI SFRUNTATĂ care este propagată în continuare de Biserica Ortodoxă Română. Ce bine ar fi dacă înalţii prelaţi ortodocşi ar da dovadă de REALISM ŞI BUN SIMŢ şi ar recunoaşte SINCER că POPORUL ROMÂN NU ESTE CREŞTIN AŞA CUM SE BATE CU PUMNUL ÎN PIEPT ci dimpotrivă este un popor semi-ateu care alunecă din ce în ce mai mult în materialism şi secularism… Din nefericire, Patriarhia Ortodoxă Română SE ÎMBATĂ CU APĂ RECE şi visează mai departe cu ochii deschişi, autoînşelându-se amarnic că românii sunt creştini ortodocşi şi mai ales din aceia deosebiţi, autointitulaţi „creştini de 2000 de ani”. Pentru „creştinii de 2000 de ani” nu-i niciun fel de problemă să trăiască în concubinaj fără să aibă nici cea mai mică intenţie să se căsătorească vreodată, nu-i nicio problemă să divorţeze oricând şi oricum, respectiv, să se (re)căsătorească de 2-3 ori cu „binecuvântarea” şi blagoslovirea preoţilor ortodocşi în „Sfânta Biserică Ortodoxă”… Pentru „creştinii de 2000 de ani” nu-i nicio problemă să sărbătorească Învierea Domnului sau Naşterea Domnului cu cât mai multe băuturi alcoolice şi cât mai multe femei desfrânate, cu „crăciuniţe” şi alte asemenea mizerii, BATJOCORIND ESENŢA ŞI SUBSTANŢA ACESTOR SFINTE SĂRBĂTORI, BLASFEMIIND NUMELE LUI DUMNEZEU ŞI RĂSTIGNINDU-L DIN NOU PE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS !

    Ce aţi citit mai sus, a fost doar „o scurtă introducere” iar acum voi răspunde la întrebarea dvs :

    „Dacă un om moare până la vârsta matură pe care dumneavoastră o consideraţi potrivită pentru botez, atunci ce se întâmplă cu sufletul lui? Oare nu de aceea un suflet venit în această lume trebuie botezat prin SFÂNTA TAINĂ A BOTEZULUI?”

    Mai întâi, trebuie să ştiţi că botezul nu este o condiţie a mântuirii (a intrării în Rai) ci este O EXPRESIE / O CONSECINȚĂ A MÂNTUIRII, adică arată faptul că s-a produs o puternică schimbare şi transformare în inima şi în viaţa ta, că AI LUAT DECIZIA să-L primeşti cu adevărat pe Iisus Hristos ca Mântuitor al vieţii tale, ca Domn şi Dumnezeu al tău ! (vezi ce a spus Toma Necredinciosul când a căzut în genunchi şi s-a închinat în faţa Domnului Iisus Hristos, exclamând : „Domnul meu şi Dumnezeul meu !”, vezi Ioan 20:28)

    Ca să înţelegeţi mai bine şi mai clar ceea ce vreau să spun, am să dau un exemplu concludent pe care-l regăsim pe paginile Sfintei Scripturi.
    Biblia spune că atunci când Domnul Iisus Hristos era răstignit, la dreapta şi la stânga lui se aflau doi tâlhari. Unul dintre ei L-a batjocorit permanent pe Domnul Iisus şi a spus : „Nu eşti Tu Hristosul? Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu aşa cum spui, dă-te jos de pe cruce, mântuieşte-te pe tine şi mântuieşte-ne şi pe noi !” (Luca 23:39) Acest tâlhar a continuat cu aceste batjocuri la adresa Domnului până în clipa când a murit… În acest timp, celălalt tâlhar a spus: „Nu te temi tu de Dumnezeu, că eşti în aceeaşi osândă? căci pentru noi este drept să suferim, să primim cele cuvenite şi să ne luăm plata pentru păcatele noastre grele…” (Luca 23:40-41) Apoi, şi-a întors privirea spre Domnul Iisus Hristos şi L-a rugat : „Doamne, adu-ţi aminte de mine, când vei ajunge în Împărăţia Ta !” (Luca 23:42)

    Domnule Paul, VĂ DAU DIN NOU O VESTE PROASTĂ CARE ANIHILEAZĂ EREZIILE STRECURATE ÎN ORTODOXIE !!! (de fapt, este tot o veste bună) :

    Ştiţi ce i-a răspuns Domnul Iisus Hristos acelui tâlhar care s-a pocăit pe cruce şi şi-a recunoscut sincer starea de păcat înaintea lui Dumnezeu ?!?

    „ŞI IISUS I-A ZIS: ADEVĂRAT GRĂIESC ŢIE, ASTĂZI VEI FI CU MINE ÎN RAI !”
    (Luca 23:43)

    CE CONCLUZIE TRAGEŢI DVS DE-AICI ?????????

    Aţi înţeles acum că BOTEZUL NU ESTE O CONDIŢIE OBLIGATORIE PENTRU A INTRA ÎN RAI ?!? Aţi înţeles odată pentru totdeauna că tâlharul A FOST PRIMIT în Rai pe baza POCĂINŢEI faţă de Dumnezeu şi a CREDINŢEI LUI SINCERE în Domnul nostru Iisus Hristos ??? Aţi înţeles faptul că Biblia ne spune clar că botezul NU ESTE O CURĂŢIRE DE ÎNTINĂCIUNILE TRUPEŞTI ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu ?!? BOTEZUL NU TE SALVEAZĂ DE IAD ŞI NU TE DUCE ÎN MOD AUTOMAT ÎN RAI !!! BOTEZUL (FĂCUT CÂND EŞTI PRUNC SAU CÂND EŞTI ADULT) NU TE CREŞTINEAZĂ ŞI NU TE FACE CREŞTIN !!!

    De exemplu, dictatorul Stalin (sunt sigur că aţi auzit de acest criminal odios din cauza căruia au murit peste 20 de milioane de oameni nevinovaţi) A FOST BOTEZAT CREŞTIN ORTODOX dar asta oare l-a făcut creştin ????????????? Vi se pare cumva că viaţa şi faptele lui Stalin au demonstrat că el a fost un copil al lui Dumnezeu răscumpărat prin jertfa de la Cruce a Domnului Iisus Hristos ?!? Sper că nu aveţi de gând să-mi spuneţi că Stalin a fost creştin că vă tăiaţi singur craca de sub picioare…

    În Faptele Sfinţilor Apostoli, stă scris negru pe alb :

    „CEI CE AU PRIMIT PROPOVĂDUIREA lui, au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.”
    (Faptele Sfinţilor Apostoli 2:41)

    Deci, lucrurile sunt foarte clare: NU AU FOST BOTEZAŢI 3000 DE BEBELUŞI ci au fost botezaţi CEI CE AU PRIMIT PROPOVĂDUIREA adică ADULŢII, OAMENII ÎN TOATĂ FIREA, OAMENII CAPABILI SĂ PRIMEASCĂ MESAJUL EVANGHELIEI ŞI SĂ IA O DECIZIE CU PRIVIRE LA MÂNTUIREA ŞI VEŞNICIA LOR !!!

    Un bebeluş NU POATE PRIMI PROPOVĂDUIREA CUVÂNTULUI SFÂNT şi de asemenea, un bebeluş NU POATE SĂ IA O DECIZIE CU PRIVIRE LA CREDINŢĂ ŞI MÂNTUIRE !!! Noroc că s-au găsit ortodocşii şi catolicii care au inventat o metodă originală şi botează una-două bebeluşii că aşa e mai simplu şi „mai practic”, ce să ne mai complicăm să ne botezăm la maturitate, nu-i aşa ?!?

    Dacă bebeluşul nu se poate exprima şi nu poate lua o decizie pentru el însuşi, nu-i nicio problemă, vin nişte persoane „dreptcredincioase” bineintenţionate care „se leapădă de satana” în locul bebeluşului şi… gata… s-a rezolvat cu creştinarea… totul e ok… bebeluşul a devenit automat „UN CREŞTIN CU ACTE ÎN REGULĂ”, n-are importanţă că în viaţă va fi ATEU sau poate chiar va îmbrăţişa filozofiile neopăgâneşti ale acestei lumi… El e „creştin” că aşa spun preoţii ortodocşi… Ce spune Biblia, nu mai contează… Nu se dau două parale chioare pe Cuvântul Domnului, în schimb se pune accent deosebit pe ce spune Biserica Ortodoxă cu ereziile ei… (nu spun că nu s-au strecurat erezii şi în protestantism, există şi aici o grămadă de buruieni şi uscături, secte de tot felul, curente şi mişcări care s-au depărtat de Biblie şi au alunecat ireversibil spre căi greşite care NU duc la mântuire).

    RĂSPUNS SIMPLU LA ÎNTREBAREA DVS :

    Dacă un copil moare fără să fie botezat, NU ESTE NICIO TRAGEDIE (tragedia este doar în capul preoţilor ortodocşi) pentru că acel copil MERGE ÎN MOD AUTOMAT ÎN RAI şi mă bazez pe cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune :

    „Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că A UNORA CA ACEŞTIA este Împărăţia Cerurilor !”
    (Matei 14:19)

    Un copil mic nu realizează că face rău, nu premeditează răul, nu cunoaşte Binele şi Răul, nu poate fi trimis în iad din simplul motiv că nu e botezat, mai ales că aşa cum am arătat mai sus, BOTEZUL NU ESTE O CONDIŢIE A MÂNTUIRII ci este o expresie a mântuirii… Folosiţi-vă şi luminaţi-vă mintea şi calea până nu e prea târziu ! Aşa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare ! Amin !

 2. Am citit comentariul dumneavoastră.

  DA, ÎNTR-ADEVĂR, DUMNEZEU NE-A DAT BIBLIA, dar eu cred că probabil la început oamenii s-au ghidat după ea așa cum este corect dar cu timpul s-a interpretat greșit tot ce scrie acolo și s-a ajuns unde s-a ajuns…
  De aici ajungem la „spiritul de turmă”, respectiv la ideea conform căreia “dacă toată lumea face aşa… eu de ce să fac altfel ?!?”

  Cât despre Stalin, eu cred că el ar fi avut același comportament, fie că ar fi fost botezat când era bebeluș, fie că era botezat când era mai mare, deoarece asta ar fi fost doar un fel de formalitate (revenind iar la spiritul de turmă, să fie în pas cu lumea), mintea și sufletul lui ar fi gândit altfel, ceea ce înseamnă că niciun botez nu l-ar fi ajutat. Sau în inima lui ar fi existat un strop de credință, dar fiind anihilată de dorința de a omorî.

  • Gabi, tu spui că „niciun botez nu l-ar fi ajutat pe Stalin” dar aici iar ajungem la o mentalitate şi la o gândire care nu au nicio legătură cu litera şi spiritul Sfintei Evanghelii !

   Când vom înţelege odată pentru totdeauna că BOTEZUL CREŞTIN NU ESTE FĂCUT „CA SĂ AJUTE” (aşa cum te exprimi tu) !!! Indiferent că este făcut când eşti bebeluş sau când eşti adult, BOTEZUL NU AJUTĂ CU NIMIC, NU PRODUCE MIRACOLE ÎN VIAŢA TA, NU TE FACE CREŞTIN !!! (aşa cum ai fost tu învăţată în ortodoxie în ciuda învăţăturii Sfintei Evanghelii), BOTEZUL NU TE SCHIMBĂ ŞI NU TE TRANSFORMĂ CU NIMIC !!!

   Botezul nu este o condiţie a creştinării ci este O EXPRESIE A FAPTULUI CĂ DEJA AI DECIS SĂ DEVII UN COPIL AL LUI DUMNEZEU, DEJA TE-AI HOTĂRÂT SĂ TE ÎNTORCI LA DOMNUL ŞI SĂ DEVII CREŞTIN !!! Deci botezul este doar o mărturie a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, înaintea Cerului şi înaintea oamenilor ! Botezul este doar o mărturie că DEJA s-a produs o schimbare radicală în inima, în mintea şi în viaţa ta ! Acea schimbare profundă, acea transformare din structura ta interioară NU SE PRODUCE ÎN APA BOTEZULUI CI TREBUIE SĂ SE PRODUCĂ OBLIGATORIU ÎNAINTE DE BOTEZ !!! Nu te întorci la Dumnezeu în clipa când te botezi ci ÎNAINTE DE BOTEZ ! Nu te curăţeşti de păcate în apa botezului, ci ÎNAINTE DE BOTEZ !!! Eşti curăţat de păcate şi spălat prin sângele lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără pată, prin credinţa sinceră şi reală în jertfa Lui de la cruce !

   Botezul NU ESTE O CONDIŢIE A MÂNTUIRII ci este O EXPRESIE A FAPTULUI CĂ AI PĂŞIT PE CALEA MÂNTUIRII !!! Botezul nu face altceva decât să marcheze faptul că ai început să umbli cu Hristos în fiecare zi, botezul exprimă faptul că ai început o nouă viaţă sub călăuzirea Duhului Sfânt ! Botezul este doar ÎNCEPUTUL UNUI DRUM, ÎNCEPUTUL UNEI LUPTE CARE DUREAZĂ TOATĂ VIAŢA !!! Aceasta este definiţia botezului biblic, nou-testamentar !

   Dacă apa botezului ne-ar curăţa de păcate, ştii cum ar arăta acea apă după ce omul ar ieşi din ea ?!? Ar arăta închisă la culoare şi foarte neagră din cauza păcatelor multe şi grele ale omului ! Dar slavă lui Dumnezeu că nu acea apă a botezului ne spală de păcate ci SÂNGELE DOMNULUI IISUS HRISTOS NE CURĂŢEŞTE DE ORICE PĂCAT !!! Crezi tu, Gabi, acest lucru ?!? Crezi Cuvântul Domnului ???

   Te rog, Gabi, să pui mai presus Cuvântul lui Dumnezeu decât părerile şi învăţăturile oamenilor şi vei fi binecuvântată şi fericită !

   Domnul să-ţi dea un An Nou în care să te întorci cu adevărat la El, să respecţi Biblia, Cuvântul Său cel Sfânt şi să o aplici practic în viaţa de zi cu zi !

   LA MULŢI ANI VEŞNICI !

  • Gabriela, să fii convinsă că NICI UN PASTOR dintr-o Biserică Baptistă sau Evanghelică nu i-ar fi acordat BOTEZUL NOUTESTAMENTAR unui individ ca Stalin (poate doar de frică, să nu fie executat, dar asta doar în cazul că pastorul respectiv nu ar fi fost al lui Dumnezeu cu adevărat şi ar fi ţinut mai mult la viaţa lui decât la Domnul).

   Păi, Gabi, tu crezi că în Bisericile neoprotestante se dă botezul oricum, aşa cu una cu două ??? Ştii că orice candidat la botez trece mai întâi prin filtrul Catehezei care poate dura câteva luni de zile ?!? Ştii că atunci când termină cu bine Cateheza, se prezintă în faţa Comitetului Pastoral al Bisericii ??? Crezi că oricine se botează când are chef ? Crezi că se întâmplă ca în Biserica Ortodoxă ?!? Formalismul religios n-are ce căuta într-o Biserică Baptistă sau Evanghelică iar dacă apar primele semne de formalism, pastorii fac tot ce pot ca Biserica să se păstreze VIE nu moartă !!! Nu îţi spun aceste lucruri din auzite !

   „Niciun botez nu l-ar fi ajutat pe Stalin”

   Încă o dată… BOTEZUL NU AJUTĂ CU NIMIC PE NIMENI (indiferent că este făcut la pruncie sau la maturitate) !!!
   Botezul biblic NU ESTE INSTITUIT DE DUMNEZEU „CA SĂ AJUTE” !!! De unde ai, soro, o asemenea concepţie antibiblică ??? Îţi spun eu de unde… de la preoţii ortodocşi care spală creierele oamenilor şi le bagă în cap (de mici copii) asemenea „teze” care sfidează litera şi spiritul Evangheliei !!! Altă explicaţie nu am…

   „DA, ÎNTR-ADEVĂR, DUMNEZEU NE-A DAT BIBLIA !”

   Păi, Gabi, dacă Dumnezeu ne-a dat Biblia, hai să nu o mai sfidăm, hai să o citim, să o ascultăm şi să o punem în practică în viaţa de zi cu zi ! Eşti de acord cu mine ?!?

   • Nu este bine să-i băgăm la grămadă pe toți preoții ortodocși și să se preaslăvească baptiștii și evanghelicii. Nu uita că Spurgeon la bătrânețe a ieșit din Uniunea Baptistă, iar teologia modernă nu a fost inventată de ortodocși ci de baptiști. Uiți ceea ce este important și anume o trăire creștină, căci viața este lumina oamenilor. Altfel, totul devine o ceartă de vorbe despre „dogme”, iar aici nu se ajunge niciodată la „capătul tunelului”, fiecare, murind cu dreptatea de partea lui.

   • Iancu Jianu, teologia modernă n-a fost inventată de baptiști (nici măcar anabaptiștii nu existau în acea vreme) ci de un călugăr catolic (de fapt, dintr-un simplu călugăr a ajuns doctor în teologie) care se numea MARTIN LUTHER și care a fost părintele protestantismului. Nu-i bagă nimeni la grămadă pe toți preoții ortodocși, nu-ți face probleme, se bagă ei singuri, atunci când își construiesc vile cât toate zilele și își cumpără jeep-uri din alea cu care se calcă oamenii pe trecerea de pietoni… Este adevărat totuși că există și preoți ortodocși cu bun simț, oameni smeriți, care trăiesc în modestie, în neprihănire și ascultare de Dumnezeu și care caută să slujească Domnului cu toată inima așa cum știu dânșii, cu icoane, moaște, etc, chiar dacă multe dintre aceste lucruri fac casă bună cu IDOLATRIA și PĂGÂNISMUL, ei nu-și dau seama ce fac și mă gândesc că la Sfânta Judecată de Apoi, bunul Dumnezeu va privi la inima lor sinceră, la modul cu au slujit cu toată pasiunea NU PENTRU SLAVA LOR ci doar pentru gloria Numelui lui Dumnezeu. Din nefericire, asemenea preoți dedicați și curați înaintea Domnului, nu sunt prea mulți, probabil că pot fi numărați pe degete…

    De obicei, facultatea de teologie ortodoxă se face PENTRU CĂ ”SE MERITĂ” din punct de vedere financiar / material, meseria de preot este ”brățară de aur”, cred că ar trebui să mă fac și eu preot ortodox că am mare nevoie de bani… și eu zic să te faci și tu preot ortodox că nu cred că ți-ar strica deloc. Iartă-mi ironia, dar crede-mă că am și eu o limită când văd cum este sfidat și batjocorit Numele Domnului tocmai de mulți care își spun ”slujitorii Domnului”. Dă-mi voie și mie să-mi exprim nemulțumirea și revolta sufletească…

  • „…în inima lui [Stalin] ar fi existat un strop de credință, dar fiind anihilată de dorința de a omorî”

   Gabriela, dacă ai UN STROP de credință în Dumnezeu, atunci ESTE IMPOSIBIL să ai dorința să omori un om…
   Ceea ce spui tu este o contradicție, ceva care se bate cap în cap… Ori ai un strop de credință în Dumnezeu și acel „strop” este suficient ca să-ți anihileze dorința de a omorî pe cineva, ori n-ai niciun strop de credință în Dumnezeu și atunci e și normal că NIMIC nu te poate opri să furi, să curvești, să dai în cap cuiva și chiar să omori… Marele filozof Petre Țuțea spunea că „omul fără Dumnezeu și fără Hristos rămâne UN ANIMAL rațional și vorbitor care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri…”
   Aș îndrăzni să adaug : un animal rațional și vorbitor care SE COMPORTĂ CA UN ANIMAL și care este capabil inclusiv de a ucide… Dacă nu-L ai pe Dumnezeu în inima și în viața ta, ce te poate opri să te dedai la orice fapte abominabile, inclusiv la uciderea aproapelui tău ?!?

 3. Sunt în totalitate de acord cu tine în privința botezului în apă al celor care își dedică viața lui Dumnezeu!

  Botezul constă în:

  – credință
  – căință
  – convertire
  – dedicare
  – botez

  Numai un om matur din punct de vedere fizic și spiritual, poate obține favoarea lui Dumnezeu de a fi botezat în spirit și în adevăr!

  • Valeria, îţi mulţumesc mult pentru comentariu şi te rog în Numele Domnului să mă ierţi că răspund mai greu credincioşilor (prioritate absolută au oamenii fără Hristos şi fără Dumnezeu iar lor încerc să le răspund cât pot de repede dar din nefericire nu prea apuc să le răspund prietenilor credincioşi (cum eşti tu, Valeria) care îmi onorează blogul prin prezenţa şi vizita lor.

   Fii binecuvântată, scumpa mea soră în Hristos ! 🙂

 4. Sper sa nu supar pe nimeni sau sa oblig frica pandemica si cenzura din autoaparare cu ce am de spus!

  Problema e urmatoarea: Uniunea Europeana, NATO, spatiul Schengen, OMS, UNICEF, etc, au facut o mare greseala la conditiile de aderare. Din aceste cauze se intampla porcaria de astazi cu discriminarea bisericilor protestante, baptiste, evanghelice, penticostale, etc, de catre biserica ortodoxa si spalatii pe creier de cei ce si-au pierdut joburile pe la fosta securitate si propaganda de partid si si-au gasit un os de ros pe la poarta unor biserici ortodoxe, catolice sau inrudite direct cu acestea.

  In Constitutia Romaniei si in Carta Drepturilor Omului este declarata foarte clar libertatea de a alege liber religia, libertatea de asociere si de opinie, libertatea cuvantului si a presei. Aceste libertati sunt in mod flagrant incalcate de regula botezului ortodox care obliga practic orice copil sa se boteze fara a avea libertatea de a alege si a isi exprima opinia. Aceasta FARADELEGE este apoi perpetuata prin obligatia de a studia religia ortodoxa in scoli si prin crearea sentimentului de vinovatie daca copilul vrea sa-si schimbe religia sau sa invete alte religii. Desigur ca la abuzul acesta psihologic barbar asupra unui minor cu psihicul fraged si in formare nu se opune Protectia Copilului, Politia si Justitia, Ministerul Sanatatii si organele abilitate SI PRIN REGULAMENTUL LEGAL DE FUNCTIONARE sa vegheze la respectarea legii pentru ca ce vreti?!?: Trebuie sa ne respectam traditiile din mosi stramosi, mentalitatile de geto-daci romanizati de barbarii ce ne-au cucerit si complotat la uciderea lui Iisus, s.a.m.d..

  Lasitatea Uniunii Europene, NATO, OMS, UNICEF si a Spatiului Schengen se datoreaza unui alt compromis semnat cu Franta, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia, UK, Spania. Portugalia si comunitatea catolica care desigur prin masoneria papalitatii s-a opus progresului si reformelor si impune un act criminal, botezul care vrea sa fie testul de viata si incercare a oricarui nou-nascut!

  Aici e de vina in primul rand SUA fiindca ea a fost de la al doilea razboi mondial incoace garantul NATO, Uniunii Europene si libertatii vest europene, a fost eliberatorul Europei din mana fascismului dupa al doilea razboi mondial deci avea toate parghiile militare, economice si politice sa-si impuna punctul de vedere dar nu au facut-o!

  Cei care au creier si IQ suficient de ridicat sa inteleaga marsavia si porcaria asta ar trebui pe buna dreptate sa-i intrebe pe fratii si organizatiile crestine din SUA ce au de gand si daca nu cumva au scapat situatia de sub control. Asa ca eu in locul lor as cam tacea si as spune cam asa „You reap what you sowed”!

  Este botezul ortodox o imbecilitate? Raspuns: Evident ca DA fiindca:

  1) Traumatizeaza psihic copilul, dandu-i o frica instinctiva de apa care mai tarziu va fi greu de invins, ii slabeste increderea in parinti si in oameni fiindca copilul nu intelege de ce trebuie sa treaca prin asa ceva

  2) Il supune la riscuri de imbolnavire si chiar decese dupa cum s-a vazut. Copilul se poate imbolnavi de afectiuni respiratorii, astm, poate suferi probleme cardiace, etc.

  E strigator la cer cum in secolul stiintei si tehnologiei astfel de practici barbare si de pestera se mai aplica inca!

  Dupa cum Vestul a impus reguli de aderare pentru taierea si sacrificarea animalelor, drepturile omului, homosexualitate si lesbianism (care fie vorba intre noi nu trebuiau sa le impuna si care fac dovada lacomiei si materialismului lor fiindca cauta surse de finantare ilicite din aceste industrii favorizand coruptia, evaziunea fiscala, si toate porcariile pamantului) ei bine Vestul trebuia sa impuna conditii foarte dure de aderare la scutul antiracheta, NATO, EU, spatiul Schengen, etc.

  Cat timp nu dau dovada ca se gandesc la asta, trec in ochii mei ca neseriosi si cu dublu standard si in consecinta zic cam asa:

  Ciocul mic fiindca suntem martori la ceea ce meritam! Asteptam ca altii sa ne faca ordine in ograda si ne lamentam ca niste batrane neputincioase pe ulita la marginea satului si oborului!

 5. Intrebare de 10 Puncte: De ce FMI si masoneria mondiala in frunte cu Soros si prietenii sai nu impun o conditie simpla si clara:

  Vreti imprumuturi si ajutoare? Vreti aparare si proiecte pe gratis cu sponsorizari de la noi?

  Raspuns: Atunci nu ne mai jigniti, aratati ca ati progresat si introduceti reforme si in Biserica, dupa cum bine a facut LUTHER acum cateva sute de ani si terminati cu prostiile!

  Nu vreti? OK, Atunci crapati de foame si de saracie, nu au decat sa va invadeze rusii, arabii, chinezoii si asiaticii iar noua chiar nu ne pasa de voi!

  De ce nu pun piciorul in prag si nu protesteaza asa? Aaaaa sa nu-l supere pe PAPA si pe catolici, nu?!!

  E corect ca cineva sa te ajute iar tu sa il jignesti, numindu-l sectant? De ce accepta USA si miscarea protestanta porcaria asta?

  In Biblie e scris sa nu fii sluga la 2 stapani si ca omul cu mintea dedublata nu va fi recunoscut de Iisus Hristos si Dumnezeu!

  Asa ca domnilor din Uniunea Europeana, USA si FMI, renuntati repede la dublul standard, puneti pe foc pornografia, lesbianismul, homosexualitatea si toate industriile mass-media ce decurg din ele si dovediti seriozitate si credinta in Dumnezeu prin FAPTE!

  Pestele de la cap se impute si un mar stricat le strica pe toate celelalte!

  Criza economica si porcaria in care a ajuns o lume intreaga tocmai de la aceasta tampenie a pornit si anume ca voi vreti sa slujiti concomitent si capra si varza si dupa cum vedeti nu prea merge!

  Treceti odata la actiune si faceti ce este bine si ceea ce cere BIBLIA ȘI DUMNEZEU daca aveti puterea!

 6. O alta intrebare: Ce e cu porcaria aia de lege de legalizare a drogurilor si ierburilor usoare prin Canada, Mexic, California, Olanda, Austria, s.a.m.d? Acum 2 zile Germania a legalizat consumul supravegheat de medic de heroina sintetica?

  Ce este cu atatea magazine de legal smoke, legal herbs, si plante etnobotanice la noi in tara? Ce urmariti de fapt? Asa scrie in Biblie ca trebuie sa faca un crestin ?!?

  Voi daca aveti puterea la toate parghiile: militara, politica, economica si decizionala cum puteti inchide ochii la o asemenea porcarie daca sunteti crestini?

  Pai daca noi suntem ca niste copii intr-o familie de cand copiii si minorii dicteaza parintelui care si culmea se mai si lauda ca detine controlul, puterea, si adevarul absolut?

  Rad pana si curcile de voi!

  O sa va adanciti in criza si in mizerii pana in ziua in care veti intelege ca Biblia nu trebuie respectata pe bucatele si atunci cand convine intereselor ci din contra BIBLIA TREBUIE RESPECTATA NECONDITIONAT si cine comite un pacat le comite pe toate IN FATA DOMNULUI!

 7. Botezul trebuie sa fie in primul rand spiritual. Credinta si spiritul fiecaruia trebuie sa fie ca o stanca vie, preotime regala si ca o casa spirituala (1 Petru, cap. 2) precum o stanca nu poate fi distrusa, asa si casa vie si populata din inima fiecaruia trebuie sa asigure protectie si adapost impotriva pacatului si tentatiilor ispititoare din jurul nostru.

  Un spirit liber este cel renascut in Hristos, si care cauta prin fapte si credinta sa il imite pe Hristos.

  Un spirit credincios si liber spiritual trebuie sa-si iubeasca aproapele ca pe sine insusi iar, pentru a putea realiza acest lucru trebuie ca in primul rand sa ierte cu toata inima si sufletul, sa nu mai judece si sa Il lase pe Dumnezeu si Isus la judecata de apoi sa judece, sa nu intoarca faptelor demonice fapte demonice ci fapte bune in spiritul Bibliei, sa nu leneveasca si sa munceasca cinstit pentru a-si catiga existenta fara a gasi scuze „acceptabile” in fata Domnului pentru modul in care lucrezaa si respecta legile Bibliei si statului care conform Bibliei este ales tot de Dumnezeu, etc. Dar in primul rand, un om nascut din nou si botezat in sangele Domnului Hristos trebuie sa Ii lase Domnului spatiul necesar si libertatea de a interveni si modela viata fiecaruida fara a se interpune ca avocat sau judecator al lui Dumnezeu fiindca Dumnezeu este Atotputernic si are puterea suprema si toate mijloacele necesare de a schimba sau curma viata cuiva catre judecata de apoi daca vrea.

  Un crestin botezat adevarat trebuie sa fie un profesor care preda Cuvantul lui Dumnezeu dar nu un inlocuitor al lui Dumnezeu care i se substituie intr-un judecator. Orice fapta si pacat marturisit in fata Domnului trebuie iertat si uitat, nici un credincios indiferent cat de pacatos ar fi fost nu trebuie sa traiasca permanent cu judecata si sabia critica a multimii sau congregatiei care il judeca in numele Domnului! Numai Domnul poate judeca iar, daca multimea continua sa denigreze un pacatos marturisit si care si-a cerut iertare in fata Domnului reamintindu-i de viata pacatoasa anterioara si discriminandu-l prin neincredere atunci acea comunitate religioasa nu-L cunoaste si nu-L iubeste suficient pe Isus fiindca nu Ii respecta poruncile si Cuvantul.

  Referitor la moarte si accidente, batai, suferinte, etc, un crestin adevarat trebuie sa fie neinfricat si sa nu accepte compromisuri nici in fata fricii de moarte! Daca esti un crestin adevarat si suferi, atunci suferi pentru Hristos si Hristos te va iubi si mai mult langa Tatal sau Dumnezeu iar, daca mori atunci de ce trebuie sa-ti fie frica de moarte, stiind ca dupa moarte Hristos care te iubeste te va primi in Rai? Daca iti e frica de suferinta si moarte unde iti e credinta in Dumnezeu si Hristos, nu cumva devii ipocrit, afirmand pe de o parte ca esti botezat spiritual in Hristos si apoi prin frica de suferinta, pericole si moarte deschizi portile largi Diavolului sa patrunda in sufletul, viata, faptele si actiunile tale, otravindu-le?

  Iata ce inteleg eu printr-un botez adevarat!

  • Dragă Cătălin, eu îți mulțumesc pentru commentul tău dar eu m-aș fi așteptat din partea ta să-mi spui și mie câteva lucruri care au o strictă legătură cu moartea îngrozitoare a acestor copii nevinovați, cu ACTUL BARBAR, ANTIBIBLIC ȘI ANTICREȘTIN AL BOTEZULUI ORTODOX AL PRUNCILOR, cu faptul că oamenii au înlocuit Cuvântul lui Dumnezeu cu tradiția omenească, cu regulile omenești, cu opiniile omenești…
   Tu spui că te-ai întors la Domnul cu adevărat și asta înseamnă să te poziționezi FOARTE CLAR vizavi de O EREZIE GRAVĂ care s-a strecurat în secolul III după Hristos (mă refer la botezul pruncilor, practicat în ortodoxie și catolicism deși încalcă în mod grav litera și spiritul Sfintei Evanghelii). Mă interesează punctul tău de vedere STRICT referitor la erezia botezului pruncilor.

   Am rugămintea să citești neapărat un capitol extraordinar de interesant în care domnul prof.univ.dr. Iosif Țon face lumină și pune lucrurile la punct în acest domeniu al botezului și nu numai… Eu îți recomand toată cartea CREDINȚA ADEVĂRATĂ dar deocamdată este bine să dai un click pe linkul de mai jos ca să citești măcar acest supercapitol al acestei supercărți. Este vorba de capitolul intitulat ÎNTOARCEREA LA CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. Nu-ți ia mai mult de 10 minute ! Te asigur că merită și nu vei regreta ! Îți doresc o lectură plăcută !

   https://tomisthecat.wordpress.com/2010/08/14/credinta-adevarata-iosif-ton-vii-intoarcerea-la-cuvantul-lui-dumnezeu/

   • Nu spuneţi voi oare „Sola Scriptura” adică NUMAI ŞI NUMAI BIBLIA – SFÂNTA SCRIPTURĂ ? La ce vă mai folosesc şi alte cărţi?

   • Te referi cumva la acea carte groasă numită „Sfânta tradiţie” ?!? Adică acea culegere ortodoxă de poveşti şi de învăţături omeneşti care intră în contradicţie gravă cu BIBLIA – CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ??? Sau cumva te referi la scrierile apocrife pe care ortodocşii le-au adăugat în Biblie FĂRĂ PIC DE TEAMĂ DE DUMNEZEU ?!?
    La acest gen de cărţi te referi, domnule preot Raul Vasile But ???

 8. Despre barbarism am mai vorbit si se tot vorbeste. Dupa cum se vede, nu se intampla nimic si ne invartim intr-un cerc vicios deoarece ca si la o afectiune sau boala psihica se trateaza efectul si nu cauzele.

  Indiferent ce tip de crestin este un om daca ar citi Biblia din scoarta in scoarta ar intelege si singur adevarul si ar face exact ce a facut si Luther in final. Dar cum multi crestini prefera sa creada si sa se roage fara sa se documenteze si sa citeasca, atunci toata credinta lor se reduce in multe cazuri la misticism fiindca fara stiinta nu stiu exact in ce cred. Este la fel ca si in politica unde X sau Y se declara liberal, conservator, democrat, socialist, taranist, crestin etc dar daca ii pui intrebari elementare de doctrina sau de scopul miscarii nu stie ce sa raspunda.

  E greu de inteles dar si religia ca si stiinta sau ingineria presupune scoala si instruire altfel totul devine un joc si o chestie amatoriceasca cu rezultate proportionale cu seriozitatea depusa in aprofundarea ei.

  Aici e nenorocirea… toti critica, toti vor sa darame fara sa aiba un plan si sa stie clar ce vor sa puna in loc, toti se dau experti si pun in fata un slogan fara sa faca calcule elementare si sa vada pas cu pas unde vor ajunge daca urmeaza acest slogan etc!

  Orice lucru adevarat trece prin carte, scoala, deprinderi (skills), experienta, etc. Romanul e obisnuit sa ceara si sa pretinda mult inainte de a putea oferi ceva (vor bani inainte de a avea deprinderi si experienta de lucru, se vor membrii UE si democrati fara sa stie exact ce presupune acest lucru)… iar mai nou se declara crestini fara a avea nici cea mai vaga idee ceea ce presupune acest lucru: vezi cazurile: Gigi Becali, Corneliu Vadim Tudor, Dan Voiculescu, etc.

  Ce semanam, aceea culegem !!! Mai rau este ca multimea nu pricepe ca ignoranta si prostia multimii intr-o democratie poate sa ne influenteze viata tuturor, datorita votului si optiunilor lor politice etc!

  Unii sufera si se chinuie datorita prostiei si raului facut de altii: Vezi Franta, Italia, UK+Irlanda, Spania etc. E greu pt un roman sa convinga un strain sa-i dea viza si sa-l angajeze pentru ca alti CRE(S)TINI au avut grija sa-i „aranjeze” imaginea!

  Romanii trebuie sa inteleaga ca desi imaginea e importanta… nu e decat un ambalaj! Continutul conteaza cel mai mult! Degeaba imaginea e super daca continutul lasa de dorit!

  Logo-ul sau sloganul fara continut inseamna INSELATORIE si FAPTA PENALA… cand vom pricepe acest lucru probabil ca vom iesi din crize indiferent daca sunt economice, politice sau spirituale!

  Trebuie sa fim umili sa muncim din greu si sa avem speranta ca Dumnezeu in final ne va da un job bun, cu bani mai multi si nu invers.

  Daca nu ne schimbam modul de viata si continutul degeaba vorbim de politici, doctrine, botezuri, etc!

  Cum sa ne ajute Dumnezeu daca noi prin fapte nu ii urmam Cuvantul?

  Ar trebui facut ceva ca oamenii sa citeasca Biblia in totalitate!

  E revoltator ca ORTODOCSII nu citesc si nu urmeaza Noul Testament! Il cenzureaza pe Dumnezeu, in schimb baga la greu „Vietile sfintilor”, Psaltirea si alte carti in afara Bibilei a caror valoare spirituala este discutabila si generatoare de discutii interminabile!

  Hai sa ne intoarcem ca la matematica la setul de axiome si la baza si sa recladim totul de la inceput caramida cu caramida!

  Acest lucru are o singura solutie!: Cititi, fratilor, in primul rand Biblia din scoarta in scoarta, paragraf cu paragraf si intelegeti-o!

  Dupa aceea, nu aveti decat sa cititi si sa comentati si altceva dar nu puneti caruta in fata boilor sau a cailor ca nu merge asa!

  Cum sa vorbim despre ceva cand acel ceva nu este pe deplin inteles?

  • Iartă-mă, dar de când Psaltirea e carte în afara Bibliei? Măi frate…

   • Măi omule, păi ce treabă au catismele şi pomelnicele cu BIBLIA – CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ??? Bineînţeles că nu există nicio legătură între ele şi bineînţeles că sunt în afara Bibliei ! Doamne, de ce o fi atât de greu să stăm cu ochii credinţei deschişi ?!? Păi tu n-ai citit în Sfânta Scriptură că scrie clar că blestemat este cel care adaugă vreun cuvânt în plus la Cartea Sfântă ? Nu ştii că un asemenea om ajunge în fundul iadului ?!?

    „Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei Cărţi:
    De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în Cartea aceasta !”

    (Apoc. 22:18 – Biblia Ortodoxă)

 9. Uite o știre pe care orice creștin indiferent de ramură ar trebui să-l enerveze și să-l pună pe gânduri:

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/ideea-lui-radu-mazare-pentru-turism-pe-litoralul-romanesc-sa-i-atragem-pe-arabi-si-rusi-cu-fet.html

  A calculat cineva unde se va ajunge din astfel de politici? care vor fi consecințele? Aveți copii, dragi politicieni? Aveți cumva fete? V-ar conveni ca fetele voastre să „ajute” turismul ?!?

  Întrebare: de ce e important botezul spiritual ?!?
  Răspuns: pentru ca astfel de lideri să se gândească de 10 ori înainte să deschidă gura și să lanseze astfel de inepții!

 10. Spune-mi, te rog, ce părere ai despre Ioan 3:5, din care afli că nimic necurat nu va intra în Împărăţia Cerurilor? Dacă pruncul tău, născut în fărădelegi, după cum spune David, şi cu păcatul strămoşesc al neascultării cu care toţi ne naştem, nefiind botezat, moare, ce se întâmplă cu sufletul lui? Mulţumesc !

  • 1) Domnule preot Raul Vasile But, în mod normal ar trebui să mă simt onorat când un preot îmi vizitează blogul ! Din păcate, te avertizez că ai încălcat Regulamentul pentru postarea comentariilor şi să fii convins că dacă nu vei avea grijă să nu mai repeţi această greşeală, atunci voi avea eu grijă să-ţi cenzurez parţial comentariile, să ţi le şterg sau chiar să-ţi blochez definitiv IP-ul în caz că-ţi vei mai permite să faci apologetică ortodoxă pe un blog creştin evanghelic ! Poate că cei ce vor citi aceste rânduri se vor mira că sunt un pic cam dur cu tine, dar eu te-am verificat pe Internet, am văzut cum te exprimi şi cum te comporţi, cum procedezi şi ce faci pe diverse site-uri… Nu voi intra în detalii, nu voi spune aici ce concluzii am tras despre tine, dar îţi spun foarte clar (şi probabil pentru ultima oară) că nu prea merg chestiile astea cu mine… Poate merg cu alţii, poate poţi să-ţi faci de cap pe alte bloguri sau site-uri dar aici te afli pe UN BLOG CREŞTIN EVANGHELIC SERIOS unde trebuie să respecţi OBLIGATORIU un Regulament ! Sau mai există şi altă variantă : să schimbi „canalul” dacă nu respecţi Regulamentul de pe acest blog ! N-ai decât să postezi tezele şi ereziile tale pe site-urile ortodoxe care au răsărit ca ciupercile după ploaie, n-ai decât să faci acolo apologetică şi propagandă ortodoxă ieftină, dar nu aici pe blogul meu ! Sper că ai înţeles ce-am spus, să nu crezi că mă impresionează că eşti preot, nici măcar nu sunt sigur că eşti ! Vom vedea noi acum cât de multă înţelepciune ortodoxă ai, cât de smerit şi bun eşti, etc…

   2) Există o condiţie sine-qua-non pentru a putea să încerc să-ţi dau un răspuns la întrebările pe care mi le-ai pus mai sus. Această condiţie este următoarea : trebuie să renunţi la orice prejudecată, la orice idee preconcepută şi la orice imagine subiectivă despre tot ceea ce nu este ortodox ! În momentul în care vei îndeplini această condiţie, atunci îţi voi răspunde cu cea mai mare plăcere la cele două întrebări pe care mi le-ai adresat mai sus ! Ce zici ? Eşti în stare să te debarasezi de orice prejudecată şi să începi să priveşti lucrurile din perspectiva Bibliei, a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu ?!? Eşti capabil să faci acest lucru ?
   Batem palma ?

   • Mă îngrozesc când văd atâta „mânie evanghelică” și măcar de-ar fi evanghelică! Dar este filtrată prin puterea de înțelegere omenească, care este tare părtinitoare și intolerantă. Păi, dacă dumneata ataci botezul ortodox, ar trebui să le dai acestora dreptul să se apere.

    Dacă ai vorbi despre a călca pe urmele lui Iisus, nu cred că ar mai vorbi cineva împotrivă prea mult, dar așa nu faci decât să asmuți la discuții contradictorii, un „păcat evanghelic” grav.

   • Iancu Jianu, păi tocmai asta fac…
    le vorbesc oamenilor despre ce înseamnă A CĂLCA PE URMELE LUI IISUS !
    Se pare că nu prea te-ai uitat cu atenție pe articolul meu, te rog să-l mai citești o dată…

    DE CE crezi că am pus acolo fotografia botezului Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ? Crezi că poza aceea este pusă de mine acolo de pomană ?
    Păi, TOCMAI DE ACEEA am inserat fotografia respectivă ca să le arăt tuturor cititorilor blogului meu un adevăr elementar și anume că DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS NU S-A BOTEZAT PENTRU CĂ AVEA NEVOIE SĂ FIE BOTEZAT,
    CI S-A BOTEZAT CA SĂ NE DEA ȘI NOUĂ UN EXEMPLU, A FĂCUT ACEST LUCRU CA PILDĂ PENTRU NOI CA ȘI NOI SĂ NE BOTEZĂM CA ADULȚI AȘA CUM A PROCEDAT EL !!!

    Este greu, Iancu Jianu, să înțelegi că DACĂ TE BOTEZI LA MATURITATE asta nu înseamnă altceva decât SĂ CALCI PE URMELE LUI IISUS ?!? Este foarte greu să pricepi acest lucru, așa-i ? Păi normal, așa se întâmplă când diavolul închide ochii oamenilor și nu le dă voie să vină la lumina Evangheliei, la cunoștința Adevărului Cuvântului lui Dumnezeu !!!

    E mai ușor să rămâi în orbire și în întuneric spiritual, omule, am dreptate ? De ce să deschidem ochii ?
    De ce să auzim glasul Domnului cum ne vorbește ? De ce să începem și noi să vedem cu ochii duhovnicești ? De ce să ținem cont de ceea ce ESTE SCRIS în Biblie ? De ce să nu trăim noi după capul și cheful nostru ? De ce să nu facem și noi ca toată lumea adică să ne botezăm copiii când sunt bebeluși CHIAR DACĂ ACEST LUCRU SFIDEAZĂ LITERA ȘI SPIRITUL EVANGHELIEI ?!?

    Eu zic că e de 1000 de ori mai bună ”mânia evanghelică” ca formă de protest față de încălcarea Cuvântului Sfânt al Domnului, decât mânia ”proletară” ortodoxă care este o reacție (pe care o înțeleg până într-un anumit punct) față de pierderea masivă progresivă a enoriașilor care fie se ateizează, fie migrează spre Bisericile creștine care pun un accent deosebit pe ÎNTOARCEREA OMULUI LA DUMNEZEU, pe schimbarea felului de viețuire, trăirea în neprihănire și ascultarea de Domnul (Biserici Evanghelice, Biserici Baptiste, etc)…

    Dacă dai un click pe poza de mai jos, se va deschide o alta și mai deosebită !
    (Nu vei vedea nici un Iisus bebeluș care să fie botezat de vreun preot !!!)

    domnul hristos iese din apa botezului

   • Mă tem că ești tare îndoctrinat și tu, pui o altă tradiție în locul altei tradiții. Eu nu apăr botezul copiilor mici, mai ales că nici nu este biblic, dar ceea ce tu și alții cu aceeași linie de gândire ignorati, este că nu faceți parte din Biserica lui Iisus Hristos, pentru că aceasta nu este împărțită, iar la faptele firii pământești din Galateni vei găsi „certurile de partide”, dar traducerea corectă este „sectele” (adică ramurile creștinismului), iar cei ce fac aceste lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Aceasta am vrut să spun.

    Știu, „a trăi cum a trăit Iisus” este off-topic la mulți neoprotestanți, că despre majoritatea ortodocșilor, nici n-are rost să pomenim.

 11. Botezul trebuie făcut la fragedă pruncie, nu la maturitate.
  Până la maturitate să stai necreştinat ?????

  • Helga, cine ţi-a băgat ţie în cap că botezul (indiferent că este al pruncilor sau al adulţilor) creştinează ?!? DE UNDE AI MAI SCOS-O ŞI PE ASTA ??? Asta vă învaţă preoţii ortodocşi ?!? Foarte rău că vă bagă în cap o asemenea GRAVĂ EREZIE pentru că Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu – spune cu totul şi cu totul altceva !!!

   Ia citeşte, mătăluţă, Noul Testament şi vei vedea cu ochii tăi că în Sfintele Evanghelii se spune foarte clar că atunci când unul dintre cei doi tâlhari de pe cruce şi-a recunoscut starea de păcat şi s-a pocăit, el i-a spus, Domnului Iisus :

   „Doamne, adu-ţi aminte de mine când vei ajunge în Împărăţia Ta !”

   iar Domnul Iisus Hristos i-a răspuns :

   „Adevărat îţi spun că ASTĂZI VEI FI CU MINE ÎN RAI !!!

   Deci îţi dau o veste bună, Helga ! Dacă n-ai ştiut până în ziua de azi, nu-i nimic, afli acum : SE POATE INTRA ÎN RAI ŞI FĂRĂ SĂ FII BOTEZAT !!!

   Tâlharul de pe cruce era UN CRIMINAL (poate că era un violator, un jefuitor, o scursură a societăţii) deci EL NU ERA CREŞTIN şi trăise o viaţă fără Dumnezeu ! Domnul Iisus ar fi putut să-i spună „N-ai cum să intri în Rai pentru că NU AI FOST BOTEZAT CÂND ERAI PRUNC SAU CÂND TE-AI FĂCUT ADULT !” sau ar fi putut să-i spună „ÎN RAI INTRĂ NUMAI ACEIA CARE AU FOST BOTEZAŢI !”
   Dar când colo, surpriză, Biblia spune că Domnul Iisus i-a spus tâlharului : ASTĂZI VEI FI CU MINE ÎN RAI !” chiar dacă tâlharul nu era „creştinat” cum spui tu, Helga !

   Aş vrea să te rog să înţelegi odată pentru totdeauna un adevăr fundamental :

   CREŞTINAREA NU SE FACE PRIN BOTEZ CI PRIN CREDINŢA SINCERĂ ÎN DUMNEZEU ŞI PRIN ACCEPTAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS CA DOMN ŞI MÂNTUITOR AL SUFLETULUI TĂU !!! CREŞTINAREA SE FACE PRIN AUZIREA EVANGHELIEI ŞI PRIN APLICAREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI !!!

   Stalin (marele dictator sovietic) A FOST BOTEZAT ORTODOX şi a fost „creştinat” prin botez aşa cum recomanzi tu deşi ideea ta sfidează Biblia şi încalcă litera şi spiritul Sfintei Evanghelii ! Faptul că Stalin s-a botezat când era prunc nu înseamnă că el a devenit în mod automat creştin, drept dovadă stă faptul că el are pe conştiinţă peste 20 de milioane de oameni care au murit nevinovaţi, datorită ordinelor lui criminale. Numai în pădurea Katyn, la sugestia lui Beria, Stalin a dat ordin să fie împuşcaţi în ceafă (în cap), circa 22 de mii de ofiţeri şi intelectuali polonezi care erau prizonieri în lagărele sovietice (citeşte articolul meu mai jos)

   Ţi l-am dat exemplu pe Stalin ca să înţelegi că el a fost un mare criminal, UN ATEU ŞI UN DUH ANTIHRISTIC iar faptul că a fost botezat ortodox când era prunc, NU L-A FĂCUT CREŞTIN ŞI NU I-A SCHIMBAT VIAŢA CU NIMIC !!! Stalin nu s-a pocăit niciodată şi a refuzat să se întoarcă la Domnul ! El a dat cu piciorul în Cuvântul lui Dumnezeu şi în mântuire !

   Botezul nu este ceva miraculos sau spectaculos, ci este o simplă mărturie a unui cuget curat, este mărturia faptului că un om s-a întors la Dumnezeu şi a hotărât să spună NU diavolului, să facă o cotitură cu 180 de grade, să înceapă să trăiască o viaţă nouă cu Hristos, prin ascultare de Biblie şi prin călăuzirea Duhului Sfânt !

   Asta înseamnă adevărata creştinare, nu ce spui tu, nu să te botezi când eşti prunc sau când eşti adult, ci să Îl urmezi pe Domnul în ascultare şi supunere faţă de Cuvântul Său Cel Sfânt !

   Totuşi, porunca lui Dumnezeu este să ne botezăm dar numai atunci când suntem pe deplin conştienţi şi responsabili pentru noi înşine, atunci când putem lua noi înşine O DECIZIE FERMĂ şi când înţelegem ce anume ne cere Domnul şi ce trebuie să facem ! Un bebeluş nu ştie nici măcar cum îl cheamă, nu poate decide dacă vrea să fie creştin sau nu, nu poate să se lepede de satana, ci alţii „se leapădă de satana” în locul lui şi pentru el, ceea ce nu este corect şi nu este nici biblic !!!

   Ca drept dovadă, degeaba s-au lepădat de satana părinţii lui Stalin, pentru că Stalin a dovedit de-a lungul vieţii că nu numai că nu s-a creştinat ci dimpotrivă, A FOST PLIN DE SATANA şi de alte 1000 de duhuri demonice periculoase, altfel nu se poate explica de unde a avut acest om atâta cruzime şi ticăloşie în el, încât a omorât zeci de milioane de oameni nevinovaţi !

   Citeşte articolul meu de mai jos şi te vei convinge cât de mult te „creştinează” botezul ortodox al pruncilor, cât de „creştin” a fost Stalin ortodoxul şi câtă oroare şi moarte a semănat acest individ în viaţa a milioane de oameni care au pierit din cauza „creştinismului ortodox” al lui Stalin ! Fără o pocăinţă sinceră nu poate exista creştinare chiar dacă te botezi când eşti prunc sau adult, pericolul cel mai mare care ne paşte pe toţi este FORMALISMUL RELIGIOS şi aici intră inclusiv religia moartă ortodoxă care nu schimbă cu nimic inima şi viaţa omului, secularismul, materialismul şi ateismul care se abat asupra poporului român „ortodox” care se bate cu pumnul în piept că e „creştin de 2000 de ani” dar care trăieşte în orbire şi întuneric spiritual, în întinăciune şi păcat.

   Citeşte articolul meu despre Katyn :

   https://tomisthecat.wordpress.com/masacrul-din-padurea-katyn-%E2%80%93-o-tragedie-a-poporului-polonez/

 12. Cuvântul Sfântului Apostol Pavel zice în Efeseni 4:5

  „Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.”

  Dumnezeu este iniţiatorul naşterii din nou.

  „Noi Îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit mai întâi.”
  (1 Ioan 4:19)

  • Silvia, ţi-am aprobat parţial comentariul…
   Nu mai e nevoie să-ţi explic DE CE, mai ales că sunt sigur că ai citit Regulamentul (nu este permisă apologetica ortodoxă pe blogul meu… pentru asta există „n” site-uri ortodoxe care mai de care mai „dreptcredincioase”… acolo poţi să-ţi faci de cap şi să spui toate lucrurile care n-au nicio legătură cu litera şi spiritul Sfintei Evanghelii)

   ORTODOX nu înseamnă neapărat să aparţii de Biserica Ortodoxă aşa cum crezi tu, ci înseamnă cu totul şi cu totul altceva…

   Şi eu sunt ORTODOX (credincios care mă străduiesc cu toată fiinţa mea să trăiesc în neprihănire) dar nu ortodox după capul meu ci AŞA CUM SPUNE BIBLIA nu aşa cum are chef Sfântul Sinod sau Patriarhul…

   Sper că e clar că n-ai nicio şansă să aduci pe blogul meu tezele eretice şi nebiblice ale ortodoxiei… Pune mâna pe Biblie şi citeşte şi după aia mai stăm de vorbă… Arată-mi în Biblie MĂCAR UN SINGUR EXEMPLU CONCRET ŞI EXPLICIT (nu implicit, ci EXPLICIT) ÎN CARE SĂ NI SE SPUNĂ CLAR CĂ LA ÎNCEPUTURILE CREŞTINISMULUI ERAU BOTEZAŢI DOAR COPIII MICI (sau măcar un singur bebeluş)… N-ai să vezi aşa ceva…

   Baliverne, invenţii, si EREZII ale Bisericii Ortodoxe… Dar mai presus de aceste teze false este CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU care ne învaţă care este valoarea şi semnificaţia adevăratului Botez adică a celui efectuat la vârsta când POŢI LUA O DECIZIE PENTRU TINE ÎNSUŢI ŞI PENTRU MÂNTUIREA / VEŞNICIA TA !!!

   Sfânta Scriptură să-ţi vorbească iar Duhul Sfânt să se coboare peste fiinţa ta !
   Trebuie să te naşti din nou !
   (Ioan 3:7)

 13. – pocăinţa – cel ce o primeste trebuie să regrete în mod sincer, păcatele săvârsite si mărturisite;
  – mărturisirea, întrucât crestinul îsi mărturiseste păcatele;
  – iertarea, dezlegarea, pentru că prin ea se dezleagă păcătosul de legătura păcatelor;
  – împăcarea, pentru că ne împacă cu Dumnezeu.
  – botezul

  Puterea de a lega si dezlega păcatele o are numai Mântuitorul Hristos, cum ne-a arătat (Luca 5:20-24), dar El a dat această putere si apostolilor (Ioan 20:21-23) si prin acestia, episcopilor si preotilor.

  Recunoasterea păcatelor se face prin mărturisirea prin viu grai. Păcatul apasă constiinta noastră ca o piatră si o răneste dureros. Dar prin mărturisire, sufletul se usurează, inima dobândeste liniste, constiinta câstigă împăcare si rana se vindecă. După cum bucuriile cer să fie mărturisite si prin aceasta îsi sporesc frumusetea, asemenea si durerile se cer mărturisite si astfel sufletul se usurează.

  Păcatul, oricum ar fi el, mare sau mic, trebuie să fie mărturisit, cu adâncă părere de rău, cu hotărârea de a nu mai gresi, cu credinta puternică în Hristos si cu nădejdea în îndurarea Lui. Aceasta, pentru a ne păstra mereu curată haina sufletului nostru, pentru a nu ne despărti de Dumnezeu.

  Sfântul Apostol Iacob ne îndeamnă, zicând : «Mărturisiti-vă unul, altuia, păcatele si rugati-vă unul pentru altul, ca să vă vindecati, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului” (Iacob 5:16). Asadar, când ne simtim apăsati de păcate, când suntem bolnavi sufleteste, să ne mărturisim păcatele, ca prin rugăciunea si dezlegarea lor să dobândim iertarea păcatelor (Iacob 5:14-15).

  Si în alt loc ni se grăieste despre îndatorirea crestină de a ne mărturisi păcatele: «Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi însine si adevărul nu este întru noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Iisus Hristos este credincios si drept, ca să ne ierte păcatele si să ne curătească pe noi de toată nedreptatea. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, si Cuvântul Lui nu este intru noi»
  (1 Ioan 1:8-10).

  Lucru deosebit de însemnat nu este însă numai mărturisirea păcatelor, ci şi căinta, adică părerea de rău si durerea sufletească pe care o simte crestinul pentru păcatele săvârsite în felurite chipuri. Căci fără de căintă, Sfânta Mărturisire sau Pocăinta nu ne aduce roadele dorite ; nu ne aduce iertarea si împăcarea cu Dumnezeu. Iar căinta trebuie să fie sinceră, deplină (pentru toate păcatele) si să izvorască din credinta, nădejdea si iubirea lui Dumnezeu.
  Aceeasi însemnătate o are si hotărirea de îndreptare, curajul prin care punem hotar între viata trecută si cea viitoare; o hotărâre sfântă, că vom duce de acum înainte o viată nouă, viată în Hristos, făcând fapte vrednice de pocăintă (Matei 3:7)

  Mărturisirea sau însirarea păcatelor fără căintă adevărată si fără hotărâre de îndreptare, nu aduce iertarea păcatelor (Luca 13:5)
  Cerintele unei bune mărturisiri a păcatelor trebuie împlinite printr-o pregătire din bună vreme, cu deosebire prin post si rugăciune.
  Căci postul smereste trupul, iar rugăciunea deschide sufletul credinciosului în fata lui Dumnezeu.

  Doamne ajută !

 14. Fie vorba intre noi, nici nu ma astept sa postezi comentariul meu pe blogul tau, il las doar pt a-l citi tu, lasand deoparte toate confruntarile religioase, lasand deoparte neintelegerile dintre toate credintele, venind vorba doar despre un lucru singur, cu care sunt sigur ca esti si tu de acord si anume ca Dumnezeu ne-a lasat liberi, liberi sa alegem, el ne-a dat Cuvantul prin Sfânta Scriptură cum spui si tu foarte clar si este clar, a lasat Cuvantul in fata noastra si ne-a explicat clar in toata Cartea Sfântă ce avem de facut si restul a lasat la puterea noastra de discernamant si la voia noastra, mai simplu si ff concis : ne-a lasat liberi sa alegem, la fel cum ai in fata 2 paini, una e stricata si cealalta proaspata, si vazandu-le pe amandoua, tu alegi una pe care o vei mânca.

  Deci, fratele meu in Hristos, nu inteleg de ce tu incalci libertatea omului, tu afisezi posturile altor persoane sau mai bine spus, o parte dintre ele, doar partea care iti convine tie si este inteleasa de tine, pe cand tu ar trebui sa fii un exemplu al Mantuitorului si sa lasi libera opinie si libera alegere pentru persoanele pe care Dumnezeu le indreapta spre blogul tau, de a alege si culege informatii din posturile celorlalte persoane, ei analizand si binele si raul si dupa aceea, luandu-si ce cred ca e necesar.

  Tu ti-ai facut rostul si ti-l faci in continuare si le explici celorlalte persoane aspectele pe care ei nu le inteleg si din punctul tau de vedere sunt clare, dar nu iti da dreptul sa cenzurezi parerea altora caci prin faptul asta nu faci altceva decat sa fii calcator de libertate, calcator a principiilor lui Dumnezeu in creatia omului.

  Dumnezeu sa te lumineze ! Sa ai o zi frumoasa !

  • Domnule Zero, (0,00000…) unde vezi că te-am cenzurat ?!? Surpriză ! Am făcut o excepţie (sper să fie ultima) şi ţi-am aprobat commentul în totalitate, sper că apreciezi !
   Am făcut acest lucru deşi AI ÎNCĂLCAT ÎN MOD GRAV REGULAMENTUL ACESTUI BLOG şi nici nu cred că mai e cazul să-ţi explic de ce. Cu toate acestea, fac un mic efort (de fapt este un efort mare) şi îţi explic de ce :

   Ai postat un comment care de fapt NU este un comment, ci este un OFF-TOPIC !!! (în caz că nu ştii despre ce vorbesc… adică ai postat un comentariu care NU ARE ABSOLUT NICIO LEGĂTURĂ CU ACEST ARTICOL SCRIS ŞI PUBLICAT DE MINE !!!)

   Probabil că nu ai citit Regulamentul de mai sus sau te-ai prefăcut că nu-l vezi. Dacă nu l-ai văzut, îţi recomand nişte ochelari cu dioptrii mai mari (mergi neapărat la un specialist oftalmolog). Dacă l-ai văzut, înseamnă că vrei neapărat să-mi faci o impresie foarte proastă chiar dacă mi te adresezi cu formula „Fratele meu în Hristos”. Dacă ai fi cu adevărat un om credincios, AI FI PRIMUL CARE AI RESPECTA REGULAMENTUL ACESTUI BLOG, un regulament care nu a fost înfiinţat pentru a fi ignorat şi călcat în picioare !!!

   În acest moment când scriu, am o viroză respiratorie puternică şi sunt foarte slăbit… am frisoane (probabil febră) şi fac un efort enorm să-ţi răspund. Cu toate acestea, am vrut să vezi o bunăvoinţă şi un bun simţ din partea mea şi sper să apreciezi. Când mă voi vindeca (probabil peste 2-3 zile) cu ajutorul lui Dumnezeu, îţi voi răspunde la comentariu. Deocamdată te las şi nu uita că a fost vorba de O EXCEPŢIE şi în niciun caz de o regulă, adică ai mare grijă să nu postezi off-topicuri pe blogul meu că o încurci rău de tot, asta însemnând, cenzurarea sau ştergerea comentariului sau chiar (nu cred că este cazul tău) blocarea definitivă a IP-ului ca să nu mai poţi posta comentarii pe blogul meu !

   Dacă vrei să-ţi răspund la comentariu, roagă-te pentru mine şi urează-mi însănătoşire grabnică !

   O zi binecuvântată !

   • Mă surprinde atitudinea asta habotnică a unora, e un fel de despotism căzut până la fariseism.

    Mă rog să reverse Bunul Dumnezeu binecuvântarea Sa peste tine !

    Cu respect,
    Ortodox Român

   • Daniel, ai perfectă dreptate… Cum ai putea numi altfel decât DESPOTISM actul de a boteza un om ÎMPOTRIVA VOINŢEI SALE ??? Aaa… am uitat… în loc de DESPOTISM poţi să-i spui BARBARISM !!! Cam tot aia e chiar dacă nu sunt sinonime…

    Un prunc nu poate lua singur o decizie în privinţa credinţei şi a religiei pe care o va urma în viaţă, ci ALŢII hotărăsc ÎN MOD ABUZIV aceste lucruri pentru „binele” lui… Un bebeluş nu poate să se lepede de Satana şi să devină creştin, ci ALŢII „se leapădă de satana” în locul lui, ALŢII decid că acel copil (vrea, nu vrea / îi convine, nu-i convine) să devină „creştin”… (când de fapt, Biblia spune foarte clar că nu te poţi naşte creştin, nu poţi „moşteni” ereditar credinţa ci DEVII CREŞTIN ATUNCI CÂND IEI O DECIZIE IREVERSIBILĂ DE A-L PRIMI ÎN INIMA TA PE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS ŞI DE A-L URMA PENTRU TOATĂ VIAŢA TA !!!) Aşa făceau creştinii primelor secole şi AŞA TREBUIE SĂ FACEM ŞI NOI !!! (Biserica Ortodoxă n-are decât să încalce mai departe litera şi spiritul Sfintei Evanghelii şi să sfideze Biblia cât vrea ea, pe mine mă interesează doar un singur lucru : CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU (Sola Scriptura)

    https://tomisthecat.wordpress.com/sola-scriptura-numai-biblia-sfanta-scriptura-este-cuvantul-sfant-al-lui-dumnezeu/

    Din nefericire, nu voi avea Internet câteva zile, iar acum sunt la un domn cumsecade care mi-a permis să aprob / moderez comentariile dar nu vreau să abuzez, fii convins că altfel primeai un răspuns mult mai complex aşa cum se cuvine să-i dau unui student la Teologie Ortodoxă cum eşti tu… DEPINDE DE TINE dacă îţi voi mai răspunde la comentarii (ştii la ce mă refer, ai încălcat Regulamentul acestui blog, nu mă determina să menţionez public DE CE şi CUM l-ai încălcat…)

    Apropo, tu ai auzit vreodată de termenul „off-topic” ?!? Ştii cu ce se mănâncă ??? Ia dicţionarul şi vezi despre ce e vorba…

 15. Ca sa vezi despre ce vorbeam, te citez clar din ceea ce ai scris tu cu degetele tale izvorate din profunzimea gandurilor tale, ai scris :

  „Silvia, ţi-am aprobat parţial comentariul…
  Nu mai e nevoie să-ţi explic DE CE, mai ales că sunt sigur că ai citit Regulamentul (nu este permisă apologetica ortodoxă pe blogul meu… pentru asta există “n” site-uri ortodoxe care mai de care mai “dreptcredincioase”… acolo poţi să-ţi faci de cap şi să spui toate lucrurile care n-au nicio legătură cu litera şi spiritul Sfintei Evanghelii)”

  Nu era vorba nicidecum despre persoana mea ci despre „aprobarea” partiala a acestui comment si sunt sigur ca mai sunt altele de genul.
  Eu pe cat se poate am incercat sa fiu cat mai amabil si cat mai cuvincios deoarece nu se cade sa fii ironic cu nimeni si nici sa-ti dai cu presupusul despre cineva sau sa bati apropouri rautacioase, nu e doar impotriva invataturii lui Dumnezeu ci e si impotriva regulilor bunului simt si a bunelor maniere pe care si un necredincios le stie si tine seama de ele… cu atat mai pentru tine se adreseaza mai mult, tu care dupa cum am spus – ar trebui sa fii un exemplu pentru ceilalti.

  Si ca sa nu iasa iar neintelegeri, te citez din nou :

  „Probabil că nu ai citit Regulamentul de mai sus sau te-ai prefăcut că nu-l vezi. Dacă nu l-ai văzut, îţi recomand nişte ochelari cu dioptrii mai mari (mergi neapărat la un specialist oftalmolog). ”

  Dar ca sa iti raspund, iti spun clar si cum am ajuns pe blog, asta ca sa iti raspund la toata problema cu regulamentul. Cautam, de fapt, o carte pe care o citisem si vroiam sa i-o trimit si unui prieten sa o citeasca pt folosul sufletesc ” Walter Trobish – Am iubit o fata ” si uite asa am ajuns pe blogul tau. Cu siguranta, blogul tau nu e nici primul, nici ultimul pe care l-am vizitat, dar e primul in care sunt intampinat de regulamente. Acum, privitor la asta, tin sa-ti spun ca chiar nu am observat ca ai avea anumite reguli pe blog, sincer, nici nu m-am uitat atent, nu e vorba de probleme de vedere. Eu am intrat, am gasit cartea si am dat la intamplare pe unul din subiectele care le aveai in dreapta paginii si citisem cateva dezbateri pe care le-ai afisat si desigur si comenturile. Acum privitor la ceea ce am observat am lasat deja in comentariul anterior si poti sa legi toata povestea. Daca ar fi sa ma uit pe fiecare blog, prima data dupa reguli, cred ca esentialul temelor de pe ele, n-as mai apuca sa le citesc niciodata, fara suparare.

  Exista doar o nelamurire pentru mine si anume, dc le iei toate in nume de rau ? daca cineva se adreseaza respectuos, automat tu te gandesti ca persoana respectiva are ceva de ascuns sau intentii ascunse, chiar nu am sa inteleg asta niciodata.

  Tin sa-ti mai spun odata, eu nu ma astept niciodata sa-mi postezi comentariul ci iti raspund ca de la un prieten la altul, in speranta ca ai sa intelegi ce am scris. Daca incalca regulamentul, acum ramane la decizia ta si tu decizi daca vei vrea sa apara sau nu.

  In privinta racelii, insanatosire grabnica, si tie si tuturor prinsi de raceala caci in ultimul timp vremea de afara i-a prins pe o multime de persoane. Numai bine ! 😉

  • În concluzie, cine eşti ? Silvia sau 0,00000000000001 ???
   Eşti un domn sau eşti o doamnă ?!? Nu mai pricep nimic.
   Ca să ştiu şi eu cui răspund la comentariu…

   Mulţumesc mult pentru urările de bine… Domnul mi-a purtat de grijă şi m-am însănătoşit… La mulţi ani şi un an nou binecuvântat ! (chiar dacă poziţiile noastre teologice sunt sensibil diferite ca să nu spun diametral opuse) 🙂

   P.S. Mai bine îmi spuneai dacă ţi-a plăcut cartea AM IUBIT O FATĂ de Walter Trobisch.

 16. Noi, crestinii ortodocsi, devenim inca din pruncie membri ai Imparatiei lui Dumnezeu. In orice moment al vietii noastre, ne dorim si dorim tuturor celor dragi noua si, prin urmare, copiilor nostri, sa fim sub ocrotirea harului Mantuitorului Hristos. De aceea „ne grabim” a primi botezul!

  „Lăsaţi copiii să vină la Mine căci a unora ca acestora este Împărăţia Cerurilor.”
  (Matei 19:14)

  E adevarat ca textul de mai sus nu se refera explicit la botezul copiilor dar Sfanta Scriptura se talcuieste in Duh si-n Adevar (ca si adevarata inchinare), iar nu dupa litera ei. In Vechiul Testament botezul crestin este inchipuit de taierea imprejur! Primul care s-a taiat imprejur a fost Avraam. Acesta a primit credinta adult fiind si tot adult s-a taiat imprejur. In schimb, porunca lui Dumnezeu a fost ca toti COPIII de parte barbateasca, urmasi ai lui Avraam sa se taie imprejur. Este gresit sa-ti lasi copiii fara protectia harului dumnezeiesc pentru motivul ca omul trebuie sa-l aleaga pe Hristos singur, liber si constient atunci cand el devine matur. Sunt lucruri in existenta noastra pe care nu ti le alegi! Nu-ti alegi parintii, timpul in care traiesti, locul in care te nasti, nu-ti alegi sexul, nu-ti alegi, de asemenea, religia in care te nasti. Toti parintii isi doresc ca fiii lor sa mosteneasca religia si sa traiasca dupa convingerile pe care ei insisi le au. Deci, botezandu-ne pruncii, nu stirbim cu nimic libertatea lor de optiune de mai tarziu. Asa cum planta creste dreapta si bine orientata atunci cand are un suport, tot astfel copilul, pana la varsta propriilor decizii, are nevoie de suportul haric al Proniei dumnezeiesti. Si apoi NU NOI IL ALEGEM PE HRISTOS INTAI, CI HRISTOS NE ALEGE PE NOI! Daca, de pilda, copiii nostri se nasc in Romania (sau in oricare alta tara) autoritatile nu-i asteapta pana la varsta majoratului sa-i intrebe daca vor sa fie sau nu cetateni romani! Ci,pur si simplu, primesc in dar cetatenia
  romana. Daca ne bucuram din pruncie de-un astfel de dar lumesc, cu-atat mai mult Mantuitorul Hristos vrea sa devenim cetateni ai Imparatiei Lui inca de la nastere si-n orice moment al vietii noastre.

  Doamne-ajuta si Dumnezeu sa ne lumineze!

  • Ar fi frumos daca ai lasa comentariile nestirbite ale tuturor celor care au ceva de spus. Daca ai face asta, e posibil ca sa ti se zdruncine credinta dumitale si a altor cititori, din temelii. Tocmai de aceea folosesti „foarfecele„ numite regulament ca sa se posteze doar ce iti convine dumitale.

   Cu totii ne vom lua plata intr-o zi, unii mai mult, altii mai putin si altii deloc. Sper ca la vremea potrivita, Domnul nostru Iisus Hristos sa nu-ti taie plata asa cum le stirbesti dumneata parerile unora, exprimate pe aici. Deci rezulta ca esti partinitor cu unii si-i desconsideri pe altii.

   Dumnezeu ne suporta rautatile pana intr-o zi si apoi…

   • Domnule ”Nimeni”, știu că ți-e greu să te acomodezi pe acest blog dar va trebui să faci un efort dacă dorești să mai postezi vreodată vreun comentariu aici pe un blog creștin evanghelic. Regulamentul blogului meu NU este doar o piesă ornamentală/decorativă care poate fi ignorată. Regulamentul este făcut PENTRU A FI RESPECTAT CU SFINȚENIE !!!
    Nu este nimeni obligat să intre pe acest blog, cui nu-i place, este liber să schimbe ”canalul” ! Ar trebui să apreciezi și să spui bogdaproste (parcă așa se spune la ortodocși, nu-i așa ?) că am avut bunăvoința să-ți răspund la câteva comentarii, te asigur că nu fac acest lucru prea des din lipsa timpului, te asigur că sunt multe comentarii la care nu am timp să răspund, abia apuc să intru pe blog și să aprob/moderez/cenzurez/șterg/blochez (dacă e nevoie) comentariile.

    Când vei pricepe că aici NU te afli pe un blog ortodox și că aici NU poți să faci apologetică ortodoxă ?!? De-aia există peste 1500 bloguri ortodoxe care mai de care mai grozave, unde poți să-ți spui ”of-ul” cât vrei, poți să venerezi pe cine vrei, poți să te închini la cine vrei, poți face ce vrei, dar NU AICI, nu se poate permite apologetica ortodoxă pe un blog creștin evanghelic din motive care ar trebui să-ți fie foarte clare dar pe care te prefaci că nu le știi. Există un conflict de interese FOARTE CLAR ȘI LIMPEDE CA LUMINA ZILEI între a proclama Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și a face reclamă tradiției populare nebiblice, între a promova litera și spiritul Evangheliei și a expune idei care n-au nicio legătură cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Cine te pune, omule, să pierzi timpul aici dacă nu dai două parale chioare pe învățătura sănătoasă, simplă și curată, a Cuvântului lui Dumnezeu ?!? N-ai alte lucruri mai bune de făcut ?

    Te rog să reții faptul că niciodată nu mi se va zdruncina credința mea în Hristos, din cauza ereziilor strecurate în învățătura ortodoxă !!! Pentru mine nu există decât un singur lucru esențial și anume Cuvântul Sfânt al Domnului ! Restul sunt povești și erezii strecurate de diavol în creștinism, lucruri care nu mă interesează…

    ”Foarfeca” numită Regulament, nu va tăia nimic dacă vei avea grijă SĂ RESPECȚI Regulamentul pe acest blog evanghelic. Mă bazez pe harul și îndurarea lui Dumnezeu și cred din toată inima că Domnul meu Iisus Hristos nu-mi va tăia plata pentru ”crima” de a permite pe blogul meu NUMAI ÎNVĂȚĂTURA SIMPLĂ ȘI CURATĂ A EVANGHELIEI, numai principiile sănătoase emanate din Cuvântul Sfânt al Domnului ! Bunul Dumnezeu cunoaște foarte bine inima mea și știe DE CE am făcut acel Regulament… E mai bine să fiu ”rău” și să nu permit pe blogul meu toate ereziile și îndemnurile la idolatrie (icoane, moaște, etc), decât să fiu ”bun” și să sfidez Cuvântul Sfânt, să-mi pierd sufletul și mântuirea…

    EXTRA CHRISTUS NULLA SALLUS !

  • Alex, voi analiza două lucruri spuse de tine :

   ”Noi, creștinii ortodocși, devenim încă din pruncie membri ai Împărăției lui Dumnezeu”

   Doamne, ai milă ! De unde ai scos, omule care spui că ești creștin, această teză ERETICĂ/NEBIBLICĂ/NESCRIPTURALĂ/NECREȘTINĂ ?!?

   Se pare că tu ”ai uitat” că pentru a fi inclus în planul de mântuire al lui Dumnezeu trebuie să îndeplinești o condiție obligatorie : SĂ APELEZI LA DOMNUL IISUS HRISTOS – SINGURUL MIJLOCITOR ÎNTRE TINE ȘI DUMNEZEU TATĂL ! Este nevoie ca mai întâi să vii cu toată umilința și sinceritatea și asemenea tâharului de pe cruce să spui ”DOAMNE, ADU-ȚI AMINTE DE MINE CÂND VEI FI ÎN ÎMPĂRĂȚIA TA !” Asta înseamnă un act de profundă credință, de recunoaștere clară a lui Hristos ca Domn și Mântuitor al tău, de acceptare a faptului că Domnul Iisus Hristos este SINGURUL MIJLOCITOR între tine și Dumnezeu ! Asta înseamnă că ai înțeles CINE ESTE Acela care a murit la Cruce pentru tine și în locul tău (respectiv, pentru mine și în locul meu). Asta înseamnă SĂ IEI O DECIZIE adică să te hotărăști să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în inima și în viața ta adică SĂ-L URMEZI PE HRISTOS și să te lupți să trăiești și tu cum a trăit El pe acest pământ, să te comporți și să acționezi într-un mod asemănător Domnului nostru Iisus Hristos !!!

   Întrebare esențială :

   CE DECIZIE POATE LUA UN PRUNC PENTRU EL ÎNSUȘI ȘI CUM POATE HOTĂRÎ SINGUR SĂ SE ÎNTOARCĂ CU ADEVĂRAT LA DUMNEZEU ȘI SĂ-L PRIMEASCĂ PE DOMNUL IISUS HRISTOS ÎN INIMA ȘI ÎN VIAȚA LUI ?!?

   Răspuns : Acest lucru e IMPOSIBIL pentru un prunc, este cea mai mare erezie și sfidare a Bibliei CA ALȚII SĂ SE LEPEDE DE SATANA ÎN LOCUL ACELUI PRUNC, CA ALȚII SĂ IA DECIZII ÎN LOCUL ACELUI PRUNC, CA ALȚII SĂ DECIDĂ CA ACEL PRUNC SĂ FIE CREȘTIN, TRECÂND CU BRUTALITATE PESTE VOINȚA ACELEI FIINȚE UMANE PRIVATE DE DREPTUL ELEMENTAR DE A DECIDE SINGUR CARE VA FI DIRECȚIA SPIRITUALĂ PE CARE O VA URMA ÎN VIAȚĂ ! Nimeni în această lume, nici măcar părinții, NU AU VOIE CONFORM BIBLIEI să impună unui copil religia creștină, el trebuie să decidă SINGUR dacă dorește sau nu să-L urmeze pe Hristos ! Actul de a boteza un prunc este UN ABUZ ÎNGROZITOR ȘI O BARBARIE prin care BISERICA ORTODOXĂ INSTAUREAZĂ DICTATURA EI ASUPRA SUFLETULUI ȘI VOINȚEI OMULUI, își depășește atribuțiile și SFIDEAZĂ ÎN MOD GRAV litera și spiritul Evangheliei ! Lăsați oamenii SĂ DECIDĂ SINGURI ce religie doresc să îmbrățișeze, ce cale doresc să urmeze, dacă doresc sau nu să-L urmeze pe Domnul nostru Iisus Hristos ! Fiecare om se va prezenta INDIVIDUAL la Sfânta Judecată de Apoi, nu se vor putea prezenta părinții pentru a pleda în favoarea copilului lor ateu care a fost declarat ”creștin” doar prin faptul că a fost botezat (cu forța și împotriva voinței lui) ca prunc.

   Ideea de a boteza bebelușii A APĂRUT ABIA ÎN ANUL 370 DUPĂ HRISTOS și este o șmecherie foarte ”deșteaptă” și foarte ”practică” prin care Biserica a vrut să se asigure că va avea suficienți membri (foarte necesari în zilele noastre pentru ca preoții să aibă suficienți bani ca să-și cumpere jeep-uri, să-și construiască vile, etc). Hai să nu ne mai ascundem după degete, asta e realitatea, chiar dacă nu ne convine să recunoaștem acest adevăr dureros !

   De ce să ne ”complicăm” să ne botezăm ca adulți când e mult mai ”simplu” și mai ”practic” să botezăm pruncii, îi punem în cristelniță, le facem o băiță rece și cu asta basta, GATA, AU DEVENIT CREȘTINI !!! Nu mai contează că după aceea devin ATEI, curvari, bețivi, pornografi, violatori, hoți, mincinoși, fumători, drogați, viciați, criminali ! Nu mai contează că acești ”creștini ortodocși” FĂCUȚI LA GRĂMADĂ CA PE BANDĂ RULANTĂ prin botezul pruncilor, ajung să umple pușcăriile !!! Închisorile nu sunt pline cu baptiști, evanghelici, adventiști, etc, ÎNCHISORILE SUNT PLINE CU ORTODOCȘI ”CREȘTINI DE 2000 DE ANI” FĂCUȚI CREȘTINI LA GRĂMADĂ, PE BANDĂ RULANTĂ, prin faptul că tata și mama ”s-au lepădat de satana” în locul lor !!! (culmea ereziei diavolului și culmea înșelăciunii și minciunii diavolești care reușește ca în acest mod să-i țină mai departe în orbire și întuneric spiritual pe românii noștri ”dreptcredincioși”)

   Atunci când un om se întoarce la Domnul la o vârstă când este CONȘTIENT de pasul pe care îl face, avantajele sunt ENORME în sensul că își dă seama ce responsabilitate are înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului Iisus Hristos care a suferit și a murit la cruce pentru el și în locul lui (doctrina substituției). Dar atunci când ”mașina de făcut creștini” (Biserica Ortodoxă) face creștini pe bandă rulantă prin botezul pruncilor, REZULTATELE SE VĂD FOARTE CLAR ȘI UITE CÂTE VIOLURI, CRIME, FURTURI, CURVIE ȘI PREACURVIE, BLASFEMIE ȘI ATEISM DE JUR ÎMPREJURUL NOSTRU !!! Trebuie să fii orb ca să nu vezi în ce hal de degradare/depravare morală și spirituală a ajuns poporul român ”creștin”, o adunătură de ”creștini” – producție de serie – făcuți pe banda rulantă a ortodoxiei, O RELIGIE MOARTĂ, o formă de evlavie LIPSITĂ DE PUTEREA PREZENȚEI LUI DUMNEZEU, un formalism religios în care lipsește cu desăvârșire CUVÂNTUL SFÂNT AL DOMNULUI !!! Arată-mi CÂȚI dintre creștinii ăștia botezați ca prunci, CITESC BIBLIA – SFÂNTA SCRIPTURĂ sau spune-mi CÂȚI DINTRE EI acordă importanța cuvenită Cuvântului lui Dumnezeu ?!?
   Câți dintre ei cred că Biblia este Cuvântul Domnului ???
   Nu cumva îi numeri pe degete ?!?

   Concluzie : nu devii creștin PRIN BOTEZ (nici prin cel făcut la pruncie și nici prin cel făcut la maturitate) !!!
   Devii creștin atunci CÂND IEI DECIZIA DE A-L URMA PE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS, atunci când mărturisești cu toată ființa ta că AI HOTĂRÂT SĂ ÎNCEPI SĂ TRĂIEȘTI O VIAȚĂ NOU CU HRISTOS, când cazi la pământ, CU O INIMĂ ZDROBITĂ înaintea lui Dumnezeu și decizi să întorci spatele diavolului, adică SCHIMBI STĂPÂNII !!! Altădată, aveai stăpân pe diavolul iar acum L-ai întronat în inima ta pe Regele regilor, Împăratul împăraților, Domnul Domnilor ! Începi să faci fapte izvorâte dintr-o inimă sfințită și curățită de sângele prețios al Domnului nostru Iisus Hristos care a murit la cruce inclusiv pentru tine !
   UN PRUNC NU POATE FACE ACEST LUCRU și nu încerca să mă convingi că e invers, nu vei reuși acest lucru pentru că eu mă bazez pe Cuvântul Domnului, nu pe ideile sau părerile personale, nici pe ale altora !!!

   Alex, eu cred că tu nu ai citit cu atenție articolul meu, nu ai avut răbdare să citești toate explicațiile și argumentele, toate referințele biblice, pentru că AI IDEI PRECONCEPUTE, AI PREJUDECĂȚI și din această cauză pierzi din vedere esența lucrurilor adică DECIZIA DE A-L URMA PE DOMNUL IISUS HRISTOS – un act de importanță enormă, cu consecințe veșnice, un act care NU poate fi pus în practică de un bebeluș complet neajutorat care nici măcar nu știe ce-i cu el și nici pe ce lume se află…

   ”Este greșit să-ți lași copiii fără protecția harului dumnezeiesc”

   De unde ai mai scos-o și pe asta, cine ți-a spus că dacă nu botezi un copilaș, el este lipsit de protecția harului dumnezeiesc ?!? Pe ce bază poți să spui un asemenea lucru complet nebiblic ? Tu nu știi că un copilaș INDIFERENT CĂ E BOTEZAT SAU NU, ajunge în mod automat în Rai ?!? Tu nu știi că un copilaș NU FACE RĂUL ÎN MOD PREMEDITAT și nu știe ce înseamnă păcatul ??? Evident, este vorba de copiii mici, nu vorbesc de cei care devin adolescenți și încep să cunoască binele și răul, încep să facă răul în mod premeditat. Eu mă refer la BEBELUȘII care mor nebotezați și care AJUNG CU TOȚII ÎN RAI acolo la Dumnezeu, indiferent de ”șmecheria” strecurată de Biserica Ortodoxă cu ”păcatul strămoșesc” din cauza căruia, vezi Doamne, bebelușii pot ajunge în iad dacă nu sunt botezați (teză care din păcate prinde ușor la poporul SUPERSTIȚIOS, ne-educat dpdv biblic, neinstruit teologic și aș spune NECREȘTIN – mă refer la marea majoritatea a românilor care trăiesc fără Hristos și fără Dumnezeu dar care se laudă că sunt creștini, bazându-se pe simplul fapt că au fost botezați când erau prunci – cu asta diavolul reușește să-i mintă și să-i înșele)

   • Sunt un ortodox fericit și-i mulțumesc lui Dumnezeu că am fost botezat din fragedă pruncie. Ortodoxia nu este erezie ci deține deplinătatea Credinței, este credința lăsată de Însuși Mântuitorul și nu a fost schimbată cu nimic.

    Nu e nevoie să-mi răspunzi și nici să-mi postezi comentariul decât dacă dorești acest lucru.

    Învățăm unii de la alții.

   • Nimeni, zici că ortodoxia nu este afectată de erezie ? Serios ?!? Atunci DE CE BOTEZAȚI PRUNCII din moment ce Domnul nostru Iisus Hristos S-A BOTEZAT CA ADULT LA VÂRSTA DE 30 DE ANI ca să ne dea tuturor o pildă ca să știm cu toții CÂND este bine să ne botezăm ? Asta nu e erezie ? Dar ce este, respectarea cu strictețe a literei și spiritului Evangheliei ? Mă cam îndoiesc ! De ce ortodoxia (asemenea anumitor secte și curente spirituale false aflate inclusiv în neoprotestantism) STÂLCEȘTE ȘI DISTORSIONEAZĂ CUVÂNTUL SFÂNT AL DOMNULUI doar de dragul de a promova (fără nicio justificare biblică) tradiția populară – expresia obiceiurilor, regulilor și părerilor omenești ???

    Ești un ortodox fericit ? Foarte bine, FII ORTODOX DAR NU SFIDA LITERA ȘI SPIRITUL EVANGHELIEI ! FII ORTODOX DAR NU CĂLCA ÎN PICIOARE BIBLIA – SFÂNTA SCRIPTURĂ – CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ! FII ORTODOX DAR ASCULTĂ GLASUL DUHULUI SFÂNT ! Dacă vei îndeplini această condiție, n-ai decât să fii și să rămâi ortodox și SUNT SIGUR CĂ VEI FI MÂNTUIT !!! Altfel… vei fi un ortodox fericit care vei ajunge să ratezi mântuirea, îți vei pierde sufletul și vei fi osândit pentru veșnicie… Eu nu cred că vrei să-ți riști veșnicia…

 17. Cu mâna pe inimă, îți spun că sunt un ortodox fericit și o să-ți mai spun că nu am siguranța mântuirii ci doar nădejde că Domnul Dumnezeu nu mă va uita, nu atât pentru faptele mele, cât pentru marea Lui milă pe care o are pentru oameni. Dumnezeu este un ocean de dragoste pentru noi. Mântuirea este personală și depinde de fiecare cum o câștigă. Fiecare are ceva de dat în schimb pentru a-și câștiga sufletul, așa că fiecare să se îngrijească de ale sale.

  • Este o contradictie intre faptul ca afirmi ca esti un ortodox fericit si faptul ca nu ai siguranta mantuirii. Aceasta provine dintr-o intelegere gresita a mantuirii. Mantuirea are doua parti: prima parte cand noi ca niste pacatosi ce suntem ne intoarcem la Dumnezeu (suna mai mult a credinta neoprotestanta, dar este de fapt experienta „primilor crestini” si a oricarui om care se intoarce la Dumnezeu in urma unei experiente innoitoare in viata lui) si primim iertarea pacatelor si indreptam raul pe care l-am facut impotriva celorlalti semeni ai nostri (vezi cazul lui Zacheu) – fara a face acest lucru intoarcerea noastra la Dumnezeu nu este autentica si nu va fi nicio putere in viata noastra de credinta. Apoi urmeaza procesul mantuirii de pacatul din „firea noastra pamanteasca” (aici cu parere de rau, neoprotestantii sunt „in ceata”, iar ortodocsii au ceva scrieri din Filocalie care vorbesc de acest proces al mantuirii – este vorba despre „indumnezeirea omului”). Noi, ca si ucenici ai Domnului Hristos trebuie sa traim o viata de biruinta asupra pacatului. Apostolul Ioan zice ca cine pacatuieste este de la diavolul si aceasta afirmatie este foarte clara. In prima sa epistola sunt 3 categorii de credinciosi in Hristos: copilasi (sau copii), tineri si tati (sau parinti) in Hristos. Iar tinerii biruisera pe Cel Rau. Parintii insa ajunsesera sa-L cunoasca pe Tatal. Zice Apostolul la inceputul primei sale epistole :

   „1. Ce era de la inceput, ce am auzit, ce am vazut cu ochii nostri, ce am privit si ce am pipait cu mainile noastre, cu privire la Cuvantul vietii –
   2. pentru ca viata a fost aratata, si noi am vazut-o si marturisim despre ea si va vestim viata vesnica, viata care era la Tatal si care ne-a fost aratata –
   3. deci ce am vazut si am auzit, aceea va vestim si voua, ca si voi sa aveti partasie cu noi. Si partasia noastra este cu Tatal si cu Fiul Sau, Isus Hristos.
   4. Si va scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastra sa fie deplina.”

   Aici trebuie sa ajungem noi in procesul mantuirii. De fapt, atunci cand Apostolul Pavel s-a intalnit cu acea roaba care avea duh de ghicire, pana si ea zicea: „oamenii acestia va vestesc Calea mantuirii” (Fapte 16:17), iar el insusi i-a persecutat pe cei care erau pe „Calea credintei” (Fapte 9:2).
   Deci, o cale are un inceput si un sfârsit !

   Ar fi multe de vorbit despre asta dar nu ne ingaduie spatiul aici !

  • Pentru Nimeni :

   Te citez :

   „Mântuirea este personală și depinde de fiecare cum o câștigă. Fiecare are ceva de dat în schimb pentru a-și câștiga sufletul.”

   Ceea ce spui mai sus, intră într-o gravă contradicție cu Biblia – Cuvântul Sfânt al Domnului !!! Hai să nu ne abatem de la litera și spiritul sfintei Evanghelii, să nu distorsionăm Cuvântul lui Dumnezeu, ești de acord ?

   „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.”
   (1 Petru 1:18-19 – Biblia Cornilescu)

   „Știind că nu cu argint sau cu aur, care se strică, v-ați izbăvit de viiața voastră cea deșartă, carea vi s-au dat prin părinți, ci cu scump sângele, ca al unui miel nevinovat și nespurcat, al lui Hristos.”
   (1 Petru 1:18-19 – Biblia Ortodoxă)

   Nu putem să-I oferim NIMIC lui Dumnezeu pentru a ne câștiga sufletul, nici argint, nici aur, nici euro sau dolari, (vezi Gigi Becali) nimic din „lucrurile pieritoare” ale acestei lumi nu poate să ne răscumpere din felul nostru deșert de viețuire pe acest pământ ! Singura Cale către Dumnezeu este DOMNUL IISUS HRISTOS, sângele Său scump este SINGURUL prin care putem fi curățiți și sfințiți, credința din toată inima în JERTFA DE LA CRUCE a Domnului Iisus, ne poate ajuta să pășim pe Calea Mântuirii !

   Nu avem ce da în schimb pentru mântuirea sufletelor noastre dar VESTEA BUNĂ este că Domnul Iisus Hristos ȘI-A DAT VIAȚA PENTRU NOI ca astfel să putem fi incluși în planul de mântuire al lui Dumnezeu… Este adevărat că fără fapte, credința este moartă dar și faptele bune sunt moarte (adică neacceptate de Dumnezeu) dacă nu-L primim cu adevărat pe Domnul Iisus. Nu suntem mântuiți prin faptele sau meritele noastre ci PRIN CEEA CE A FĂCUT HRISTOS PENTRU NOI !!! MERITUL ESTE DOAR AL DOMNULUI IISUS HRISTOS ! Cu toate acestea, Domnul Dumnezeu NU TRECE peste voința și decizia noastră și așteaptă un DA din partea noastră, UN ACCEPT de a ne lua crucea în spate și de a-L urma pe Hristos… Nu sunt de acord cu teoria predestinării (vezi teologia lui Jean Calvin) și sunt arminian (împărtășesc teologia lui Jacobus Arminius cu privire la liberul arbitru) :

   http://tomisthecat.ro/mantuirea-se-poate-pierde-daca-nu-ramanem-in-harul-lui-dumnezeu/

   Apropo ! Dumnezeu este un ocean de dragoste pentru noi dar dacă prin felul nostru de viețuire continuăm să-L răstignim pe Domnul Iisus Hristos, dacă noi continuăm ca în fiecare zi să-i batem cuie în mâini și în picioare, atunci facem zadarnică jertfa de la cruce a Domnului și PUTEM RATA MÂNTUIREA chiar dacă Dumnezeu este un ocean de dragoste pentru noi (cum bine spui tu).

   Să nu uităm că Dumnezeu are două atribute esențiale : Dumnezeu este DRAGOSTE și Dumnezeu este DREPT !!!
   Din nefericire, noi, oamenii, „uităm” acest adevăr fundamental…

 18. Da este o luptă grea cu tine însuți să urmezi voia Lui Dumnezeu. Mai ales când ești convins că e bine că ai făcut botezul în apă când ai fost bebeluș. Trebuie să vedem realitatea, să ne dorim să cunoaștem adevărul Lui Dumnezeu.

  Cred cu adevărat că botezul pe care l-am avut când am fost bebe, se compară cu tăierea împrejur dar nu este botezul adevărat, nu este legământul meu cu Dumnezeu că Îl primesc pe Iisus în viața mea ca Domn și Mântuitor și să mărturisesc cu gura mea această credință în Iisus, Fiul Lui Dumnezeu care a murit și pentru mine.

  Dumnezeu să aibă milă de noi toți și să ne ajute să aflăm adevărul sfânt spre mântuirea noastră, a tuturor!


Trimite un comentariu dar pentru a fi aprobat, nu uita să respecţi Regulamentul acestui blog !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: