TOMISTHECAT.WORDPRESS.COM S-A MUTAT PE TOMISTHECAT.RO
TOMISTHECAT.WORDPRESS.COM S-A MUTAT PE TOMISTHECAT.RO

ATEISMUL ŞI RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA „POATE DUMNEZEU SĂ FACĂ O PIATRĂ ATÂT DE GREA ÎNCÂT NICI MĂCAR EL SĂ NU O POATĂ RIDICA ?”

GLORIA LUI DUMNEZEU SE VEDE ÎN CREAŢIA SA

Există o categorie de oameni – din ce în ce mai puţini, dar care încă există – care avansează un argument împotriva lui Dumnezeu, pornind de la subiectul atotputerniciei Sale. Argumentul lor de obicei este format în felul următor:

(1) Dumnezeu este definit ca fiind atotputernic.

(2) O fiinţă atotputernică nu poate exista.

(3) Deci Dumnezeu nu există.

Raţionamentul are o formă validă, însă premisa (2) este falsă și astfel concluzia (3) nu este în mod necesar adevărată. Bineînțeles, dacă argumentul în discuție are o premisă greşită, nu înseamnă că putem trage concluzia că „Dumnezeu există”. Nu înseamnă nici că „dacă poate exista o fiinţă atotputernică” atunci ea și există în mod necesar. Astfel, în cazul de față, eu nu doresc să demonstrez că Dumnezeu există, ci pur şi simplu că argumentul prezentat mai sus şi susținut de unii atei este nefuncţional şi nu conduce în mod necesar și logic la o concluzie adevărată (dat fiind faptul că nu are toate premisele adevărate).

Referitor la prima premisă, suntem cu toţii de acord cu faptul că Dumnezeu este definit ca fiind atotputernic. Bineînțeles că a fi atotputernic nu presupune a face tot ceea ce poți face ca o fiinţă atotputernică, ci presupune a putea face totul. Tocmai de aceea este vorba de „putere”.

Așa că ne vom rezuma la analiza celei de-a doua premise:

(2) O fiinţă atotputernică nu poate exista.

Pentru a susține această premisă, susţinătorii ei au avansat unele argumente precum cel reprezentat de întrebarea „Poate Dumnezeu să facă o piatră atât de grea încât să nu o poată ridica?”

Dacă am răspunde pur și simplu la întrebare și ne-am încuia gândirea critică într-un dulap, atunci se pare că indiferent de ce răspuns am da, ar trebui să tragem concluzia că Dumnezeu nu este atotputernic.

Dacă am răspunde că „Da, poate”, atunci se pare că există un lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face – și anume acela de a ridica o piatră anume.

Iar dacă am răspunde că „Nu poate”, atunci se pare că Dumnezeu nu este atotputernic pentru că nu poate crea o piatră anume. Însă din fericire, nu trebuie să ne ținem gândirea critică sub cheie în vreun dulap ateist. Putem să o folosim. Așa că haideţi să trecem la analiza întrebării. Dacă este să fim critici faţă de atotputernicie, foarte bine – însă de ce nu am fi la fel de critici şi faţă de o întrebare precum cea de mai sus?

ÎNTREBAREA „POATE DUMNEZEU SĂ FACĂ O PIATRĂ ATÂT DE GREA ÎNCÂT SĂ NU O POATĂ RIDICA ?!?”

În contextul întrebării, dacă Dumnezeu este definit ca fiind „o fiinţă care poate crea şi ridica orice piatră” (caracteristici pe care se pare că ar trebui să le aibă o fiinţă atotputernică), atunci întrebarea are mari probleme.
Dacă Dumnezeu este definit în felul arătat cu un rând mai sus, atunci întrebarea capătă forma „Poate „o ființă care poate crea și ridica orice piatră” să facă o piatră atât de grea încât să nu o poată ridica ea însăși?” Cu alte cuvinte, piatra din întrebare este o „piatră” pe care nu o poate ridica „o fiinţă care poate ridica orice piatră”. Și aici se pare că avem probleme cu termenul „piatră”! Pentru că „o piatră pe care nu o poate ridica o fiinţă care poate ridica orice piatră” nu este de fel o „piatră”, ci un non-sens. Cu siguranţă că o fiinţă atotputernică poate crea și ridica orice piatră, însă „piatra” despre care ne vorbesc cei care pun întrebarea, nu este o piatră, ci un non-sens – cu alte cuvinte: ceea ce ei spun, nu înseamnă nimic. Faptul că un grup oarecare de oameni emite unele cuvinte puse laolaltă și care nu înseamnă nimic – nu poate fi nici măcar o propoziţie cu sens. Cum ar putea atunci ca „ceea ce nu înseamnă nimic” să fie tocmai un argument împotriva existenței atotputerniciei lui Dumnezeu?

ARGUMENTUL

Poate că unii au o gândire puţin mai sofisticată și merg mai departe decât pur și simplu lansarea întrebării. Ei ar putea construi chiar și un argument. Una dintre formele posibile ale argumentului ar putea fi următoarea:

(a) Dacă Dumnezeu există, atunci El este o ființă care poate crea și ridica orice piatră.

(b) Dacă Dumnezeu poate crea orice piatră, atunci poate crea și o piatră pe care nu o poate ridica nici măcar El însuși.

(c) Dacă Dumnezeu poate ridica orice piatră, atunci nu poate crea o piatră pe care nu o poate ridica El Însuși.

(d) Dumnezeu ori poate crea orice piatră, dar nu poate ridica orice piatră, ori poate ridica orice piatră, dar nu poate crea orice piatră [in (b) și (c)]

(e) Dumnezeu nu poate ridica și crea orice piatră [din (d)]

(f) Dumnezeu nu există [din (a) și (e)]

Însă acest argument întâmpină aceeași problemă insurmontabilă: „piatra” din premisele (b) și (c) nu este de fel o piatră, ci un non-sens.
O piatră pe care nu o poate ridica o fiinţă care poate ridica orice piatră, NU ESTE O PIATRĂ, ci un non-sens. Astfel există o echivocaţie legată de termenul „piatră”: într-un loc (a) este folosită cu înţelesul uzual dat termenului „piatră” (printre care și înţelesul că dacă există o fiinţă suficient de puternică să o ridice, atunci o poate ridica), iar în alt loc [(b) și (c)] termenul „piatră” nu înseamnă nimic („piatra pe care nu o poate ridica o fiinţă care poate ridica orice piatră”). Nu se pune problema că este nevoie de „putere” pentru a ridica piatra respectivă, ci se pune problema că nu este vorba de o piatră. Iar faptul că unii preferă să boteze non-sensurile cu nume precum „piatră” nu este un argument și nu ajută la rezolvarea dificultăţii.

În concluzie, argumentul nu este funcţional pentru că operează cu termeni echivoci. Nu se pune problema ca o astfel de piatră să fie creată ori ridicată din moment ce nu este vorba de o piatră. La fel cum nu se pune problema ca „un triunghi cu patru laturi” să poată fi desenat din moment ce nu este vorba de un triunghi ori despre orice altceva care să aibă un înţeles.

Când vine vorba despre a supune testului (fie și imaginar) „potența” ori „puterea” este de așteptat ca probele în sine să fie probe care testează „potența” sau „puterea”. Am putea încerca să vedem cât este de puternic un bărbat la ridicări, provocându-l să ridice o greutate anume. Însă este o tâmpenie să-i testezi puterea de ridicare, punând condiția „să vedem dacă eşti suficient de puternic la ridicări încât să nu ridici greutatea cutare”.
Ori dacă presupunem că avem de-a face cu un bărbat care poate ridica orice greutate, este absurd să întrebi dacă poate ridica greutatea care nu poate fi ridicată de niciun bărbat. Pentru că ori există un bărbat care poate ridica orice greutate, ori există o greutate care nu poate fi ridicată de niciun bărbat.
Din moment ce există bărbatul care poate ridica orice greutate, faptul că el nu poate ridica o greutate care nu poate fi ridicată de niciun bărbat, nu este datorat lipsei de putere (pentru că el poate ridica orice greutate), ci faptului că în condițiile date „o greutate care nu poate fi ridicată de un bărbat care poate ridica orice greutate” este un nonsens. Și nici măcar nu se pune problema ca „ceea ce nu înseamnă nimic” să fie ridicat.

Faptul că unii pot pune laolaltă anumite cuvinte care par a avea un sens oarecare, dar nu au – nu înseamnă decât ceea ce înseamnă: și anume că unii sunt în stare să vorbească lucruri fără nicio însemnătate. Însă acest lucru nu demonstrează nimic despre ceea ce pretind ei că discută, ci mai degrabă demonstrează unele lucruri despre ei înșiși. Nici în cazul exemplului cu piatra, nu este testată în vreun fel „puterea” lui Dumnezeu în ce privește creația ori ridicarea: piatra respectivă nu se poate ridica – nu pentru că Dumnezeu nu ar avea suficientă putere de ridicare, ea nu se poate nici crea – nu pentru că Dumnezeu nu ar avea suficientă putere de creație, ci pentru că „piatra” cutare nu înseamnă nimic. Astfel, nu se testează cât este Dumnezeu de puternic în ce priveşte creația, provocându-L să creeze „ceva”, nici cât este de puternic în ce privește ridicarea, dându-I să ridice „ceva”: pur şi simplu „piatra” ateilor nu este „ceva”, ea este „nimic”, ea este un „non-sens”!

Desigur, în cazul argumentului şi al întrebării în discuție, termenii pot fi schimbați. Unii pot întreba dacă „poate Dumnezeu să facă un gard atât de mare încât să nu-l poată sări?”. Alții ar putea întreba „dacă Dumnezeu poate să-și prepare niște mici atât de fierbinți încât să nu-i poată mânca?”
Etc, etc, şi alte asemenea întrebări…

Însă în toate cazurile, este vorba de același fel de eroare care are la bază o echivocaţie și faptul că nu se spune nimic cu sens. Iar rezolvarea este similară cu cea de mai sus, însă în mod specific termenilor respectivi.

Astfel, argumentul ateilor se rezumă în ultimă instanță la „noi vorbim lucruri fără sens, deci Dumnezeu nu există” ori „nici noi nu știm ce vrem să spunem, deci Dumnezeu nu există”. Însă argumentând în acest fel, nu se poate ajunge la un rezultat mai bun decât propria ironizare a ateilor.

Un ateu se plimba prin pădure, minunându-se de frumuseţile naturii:
– Ce copaci impresionanţi ! Ce râuri cristaline ! Ce animale frumoase !
La un moment dat, în timp ce se relaxa, omul aude în spatele lui nişte zgomote ciudate. Când se întoarce, vede un urs ca-n poveşti: mare, frumos, sănătos şi cu poftă de mâncare. Îngrozit, ateul o ia la fugă, însă ursul avea o condiţie fizică foarte bună aşa că îl urmează conştiincios… Tipul era atât de îngrozit încât la un moment dat se împiedică şi cade. Ursul îl apucase deja de un picior aşa că omul, paralizat de frică, răcneşte:
– Doamneeee !!!
În secunda următoare, timpul se opri, ursul îngheţă în poziţia în care se afla, pădurea rămase neclintită şi o lumină se revărsa din Cer. Tipul, şocat, auzi o voce:
– Mi-ai negat existenţa toată viaţa, le-ai explicat şi altora că sunt „un mit”, ai pus toată creaţia Mea pe seama întâmplării cosmice… vrei acum să te salvez ? Pot eu să te consider credincios cu adevărat ?
Ateul se uită fix în lumină şi răspunse:
– Aş fi ipocrit să Îţi cer brusc să mă consideri credincios, dar ai putea să faci într-un fel să devină ursul creştin?
– Foarte bine, am să-ţi îndeplinesc dorinţa, răspunse Domnul.
Lumina dispăru, zgomotul pădurii reveni. Ursul îl eliberă pe ateu din ghearele sale, îşi împreună labele din faţă şi spuse:
– Doamne, binecuvântează aceste daruri de mâncare ! Amin.

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOMIS THE CAT :

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, ortodoxia, catolicismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament !

Blogul lui Tomis the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului !

13 răspunsuri to “ATEISMUL ŞI RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA „POATE DUMNEZEU SĂ FACĂ O PIATRĂ ATÂT DE GREA ÎNCÂT NICI MĂCAR EL SĂ NU O POATĂ RIDICA ?””

 1. Răspunsul corect la această întrebare, ar fi tot o întrebare şi anume: este Dumnezeu înţelept? şi răspunsul este evident: DA! Această concluzie rezultă din faptul că Dumnezeu nu Îşi foloseşte puterea în mod inutil, la fel ca omul. Nimic din trupul uman, nu este în plus, asta pentru că este creaţia Domnului. Creaţia omului, însă, are multe lucruri în plus, la maşini, la mai multe…

  • Binder, îţi mulţumesc mult pentru comentariul tău şi apreciez că ai avut bunătatea să vizitezi blogul meu !

   DUMNEZEU NU ÎŞI FOLOSEŞTE PUTEREA ÎN MOD INUTIL AŞA CUM PROCEDĂM NOI, OAMENII !!!

   Subscriu întru totul la afirmaţia de mai sus, sunt de acord cu tine şi te invit să citeşti şi explicaţia dată de Ştefan, click pe link şi spune-mi ce părere ai :

   https://tomisthecat.wordpress.com/ateismul-si-raspunsul-la-intrebarea-poate-dumnezeu-sa-faca-o-piatra-atat-de-grea-incat-nici-macar-el-sa-nu-o-poata-ridica/comment-page-1/#comment-6436

  • Din acest articol se pot deduce următoarele :

   Omnipotența este un non-sens.
   Întrebarea [„Poate Dumnezeu să facă o piatră atât de grea încât nici măcar El să nu o poată ridica?”] nu este un argument care duce la ironizarea ateilor, ci demonstrează că omnipotența este un non-sens; Și ce este acest Dumnezeu fără omnipotența Lui.
   ___________________________________________
   În ceea ce privește povestea de la sfârșit, cu ursul şi ateul care [„paralizat de frică”], răcneşte: [„Doamneeee !!!”], este un simplu reflex al unui ateu care de mic a fost îndoctrinat în creștinism cel mai probabil; și ceea ce urmează după aceea [„În secunda următoare, timpul se opri, ursul îngheţă în poziţia în care se afla, pădurea rămase neclintită şi o lumină se revărsă din Cer. Tipul, şocat, auzi o voce: …”] sunt doar halucinații, determinate de șoc, frică.
   (Ceea ce determină şi iluzia de Dumnezeu)

 2. Asta este o întrebare ”capcană” aş putea spune… oricare ar fi răspunsul, tot o întorci şi e ca voi… şi în plus, nu înţeleg de ce apar întrebări de genul ăsta? vă face religia ceva rău? vă învaţă ceva rău? nu!

  • L. Maria, nu am inventat eu această întrebare ”capcană” ci ateiştii !!! Nu eu pun întrebări de genul acesta ci oamenii fără Hristos şi fără Dumnezeu !!! Mie, religia creştină nu-mi face rău deloc, ba dimpotrivă, îmi face foarte bine, te asigur ! Religia creştină nu mă învaţă nimic rău, din contră, mă ajută să devin mai curat şi mai aproape de Dumnezeu, să trăiesc în neprihănire şi să iubesc Adevărul !

 3. Trăind în mileniul trei (care fie vorba între noi, este ceva foarte relativ, căci există şi alte concepţii în legătură cu socotirea trecerii timpului) eu, un bărbat de 66 de ani, locuitor al României, mă întreb şi nu găsesc o explicaţie… cum poate exista atâta ignoranţă, atât de puţine cunoştinţe despre Univers, astronomie, fizica cerească, biologie, fizica pământului, etc, ca să accepţi inşiruirea de poveşti, unele transformate de-a lungul timpurilor în pilde de viaţă admise şi asimilate, când ele nu sunt argumentate cu dovezi concrete, palpabile despre entitatea atotputernică numită Dumnezeu, când nu există nici o dovadă consemnată concret din vremurile când a trăit Isus şi totul fiind consemnat de unii care ştiau să scrie, de-abia după 70-100-150 de ani de la moartea lui prin crucificare aşa cum mureau pedepsiţi toţi tâlharii, criminalii, răzvrătiţii împotriva dominaţiei romane, pe tot teritoriul imperiului !

  • Grandpa, omule care zici că ai 66 de ani, VINO-ŢI ÎN FIRE PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU pentru că la vârsta asta se cere ÎNŢELEPCIUNE (care este complet diferită de INTELIGENŢĂ) şi nu mai ai timp pentru cugetări raţionale, materialiste, evoluţioniste, ateiste… NU MAI ESTE TIMP, OMULE !!! Poţi să treci oricând în veşnicie la vârsta asta (eu îţi doresc din toată inima să trăieşti până la 90 de ani sau chiar mai mult dar nu trebuie să te culci cu urechea pe perna asta a unei vieţi trăite „până la adânci bătrâneţi” pentru că ÎN ORICE CLIPĂ PUTEM TRECE ÎN VEŞNICIE).

   Te-ai născut într-o familie de atei ? Asta nu e o vină şi nu ţi-o poate imputa nimeni. Ai „beneficiat” de mic copil de o educaţie în care ţi s-au implementat „valori” cum ar fi nepăsarea, indiferenţa, necredinţa, „credinţa” în ştiinţele exacte, etc ??? Nici asta nu e o vină dar este un risc enorm să fii copil, să creşti, să ajungi un om în toată firea şi să evoluezi spre ATEISM !

   DE CE NU ACCEPŢI că lucrurile duhovniceşti / spirituale nu sunt cuantificabile, nu sunt măsurabile, nu pot fi puse în eprubetă şi analizate la microscopul electronic ?

   DE CE NU CONCEPI că fizica şi biochimia NU POT VORBI pentru lucrurile spirituale nemateriale ? Când vom înţelege că lumea materială este şi va rămâne o lume materială, iar lumea spirituală este cu totul altceva ?

   Nici eu nu cred în prostii de genul „Dumnezeu este un om foarte bătrân cu barbă albă şi lungă care stă undeva acolo sus şi se uită din când în când la noi, oamenii”.
   Nici eu nu cred că Dumnezeu este ceva material, ci cred că este o Fiinţă spirituală care nu are nimic material în El deşi are capacitatea de a se materializa dacă vrea (aşa cum s-a întâmplat acum circa 2000 de ani când S-a coborât pe pământ, S-a întrupat şi a trăit 33 de ani printre noi). Ştiu că îţi este greu să crezi acest lucru mai ales dacă ai crescut de mic copil între ATEI. Pun pariu că dacă te întreb dacă eşti creştin, îmi vei spune că DA eşti creştin. Dacă te voi întreba ce religie ai, îmi vei spune că eşti ORTODOX (aşa vă place vouă, ateilor, să vă autointitulaţi, că sună mai bine să zici că eşti ortodox decât să spui sincer că eşti ateu).

   Hai să presupunem că „Dumnezeu nu există”… Şi care-i
   problema ?!? Că am trăit o viaţă curată şi frumoasă pe acest pământ ??? Că am avut o soţie şi 2 copii pe care i-am iubit şi pentru care m-am sacrificat toată viaţa ??? Că n-am fumat, n-am fost în cârciumi, nu mi-am murdărit inima şi trupul, atingându-mă de alte femei cum e moda în ziua de azi ?!? Că nu m-am drogat şi că am refuzat să fiu un „băiat de cartier” ??? Că am întors spatele manelelor mizerabile, discotecilor desfrânate care se termină cu fete care pleacă la ore târzii şi care sunt violate pe drumul spre casă ?!? Că am 21 de ani de când m-am căsătorit cu soţia mea şi că nu am divorţat şi nu m-am recăsătorit a doua sau a treia oară cu binecuvântarea preoţilor ortodocşi „dreptcredincioşi” ?!? DE-AIA E RĂU CĂ SUNT CREŞTIN ? DE-AIA E RĂU SĂ CRED ÎN DUMNEZEU ŞI ÎN DOMNUL IISUS HRISTOS, Acela despre care spui că „nu există nicio dovadă” că a existat şi a trăit pe acest pământ ???

   Păi, scuză-mă, Grandpa… E MAI BINE SĂ FII ATEIST ?!? E mai bine cu ţigara în gură ca să faci cancer bronhopulmonar şi să mori în chinuri groaznice, fără să poţi să respiri ? E mai bine să bei până nu mai poţi şi să faci ciroză hepatică ascitogenă, să ţi se umfle burta cu apă ca la o femeie gravidă şi să mori în chinuri prin hemoragie digestivă superioară datorită ruperii varicelor esofagiene ?!? E mai bine să fii curvar, să te duci cu nu ştiu câte femei pe care le schimbi ca pe nişte ciorapi după care le arunci cât colo când „te plictiseşti” de ele ??? E mai bine să fii un stricat, un afemeiat şi să te îmbolnăveşti de SIDA (virus HIV) sau cine ştie ce boli venerice grave de care poţi să suferi toată viaţa până mori ?!?

   Asta îmi propui, tu, mie, Grandpa ?!?
   Mulţumesc, Bunicule (Tataie sau cum te-o chema), eşti foarte drăguţ şi amabil dar PREFER SĂ FIU UN CREŞTIN PLIN DE SEVĂ, SĂ TRĂIESC CA UN CREŞTIN ŞI SĂ MOR CA UN CREŞTIN DECÂT SĂ ADER LA UN ATEISM USCAT CARE NU-MI FOLOSEŞTE LA NIMIC PENTRU BINELE ŞI FERICIREA MEA PE ACEST PĂMÂNT !!!

   Ţine minte ce-ţi spun acum : dacă nu există Dumnezeu, EU NU PIERD NIMIC dar dacă există Dumnezeu înseamnă că tu ţi-ai făcut un calcul greşit şi VEI PIERDE TOTUL PENTRU TOTDEAUNA !!! Nu uita acest lucru, cât trăieşti !!!

   Any comments, man ?!?

 4. Dumnezeu poate face o piatră pe care să nu o poată ridica… de fapt, a şi făcut-o… este vorba de LIBERTATEA UMANĂ ! El nu intervine cu nimic in aceasta! Este o „piatră” pe care „nu o poate ridica” deoarece a promis să nu o ridice, iar Dumnezeu Îşi respectă promisiunile Sale, cum zice Psalmistul.

  Corect sau mai degrabă lămuritor, este acest răspuns:
  Dumnezeu poate crea o piatră pe care să nu vrea să o ridice 😉

  • Ştefan, mi-a plăcut foarte mult punctul tău de vedere !!!
   Te felicit pentru modul deosebit în care ai explicat şi ai prezentat aceste aspecte ! Mă bucur mult că există oameni ca tine şi te mai aştept cu drag pe blogul meu !

   Şi eu cred în liberul arbitru (concepţia arminianistă) respectiv, cred că Dumnezeu A PROMIS SĂ NU RIDICE PIATRA adică să nu treacă peste DECIZIA omului, peste VOINŢA lui, peste LIBERTATEA DE A ALEGE a omului !

   Fii binecuvântat !

   http://www.gotquestions.org/romana/Calvinism-Arminianism.html

 5. „Păi, scuză-mă, Grandpa… E MAI BINE SĂ FII ATEIST ?!? E mai bine cu ţigara în gură ca să faci cancer bronhopulmonar şi să mori în chinuri groaznice, fără să poţi să respiri ? E mai bine să bei până nu mai poţi şi să faci ciroză hepatică ascitogenă, să ţi se umfle burta cu apă ca la o femeie gravidă şi să mori în chinuri prin hemoragie digestivă superioară datorită ruperii varicelor esofagiene ?!? E mai bine să fii curvar, să te duci cu nu ştiu câte femei pe care le schimbi ca pe nişte ciorapi după care le arunci cât colo când “te plictiseşti” de ele ??? E mai bine să fii un stricat, un afemeiat şi să te îmbolnăveşti de SIDA (virus HIV) sau cine ştie ce boli venerice grave de care poţi să suferi toată viaţa până mori ?!?”

  Deci in viziunea ta, ateii (atei, nu ateisti incultule !) sant neaparat oameni care fumeaza si in general fac toate relele din lume ? Cred ca ai stat intr-o pestera toata viata ta. Ce-ar fi sa RAMAI acolo pt restul vietii si sa nu mai scoti capul si nici sa deschizi gura, nu de alta dar spui numai tampenii ?

  Istoricul Mircea Ioanid spunea ca inainte de a avea opinii, sa avem cultura, chestie valabila si pt cel ce tine acest blog. Am citit preanbulul blogului si m-am oripilat. Deductiile autorului blogului sant o adevarata insulta la adresa inteligentei. Pare un copil mai degraba decat un adult, la ce prostii poate debita.

  • Pentru Doru Braia cel cult, inteligent şi oripilat :

   ATEÍST, -Ă, ateiști, -ste, adj. (Rar) De ateu, referitor la ateism. – Din fr. athéiste. Sursa: DEX ’98 (1998)

   ATEÍST s., adj. v. ateu, liber-cugetător, necredincios.
   Sursa: Sinonime (2002)

   ATEÍST1 ~stă (~ști, ~ste) Care ține de ateism; propriu ateismului. Propagandă ~stă. /<fr. athéiste
   Sursa: NODEX (2002)

   ATEÍST2 ~stă (~ști, ~ste) m. și f. Adept al ateismului; ateu. /<fr. athéiste Sursa: NODEX (2002)

   ATEÍST, -Ă adj. De ateu, referitor la ateism. [Cf. fr. athéiste, it. ateista]. Sursa: DN (1986)

   ATEIST adj. m. pl. ateíști; f. sg. ateístă, pl. ateíste
   Sursa: Ortografic (2002)

   ACUM ŢI-E CLAR ?!? Oare toţi aceşti profesionişti, specialişti care au elaborat aceste dicţionare, sunt nişte inculţi ?!? Oare ei nu se pot ridica la nivelul tău de cultură şi super-inteligenţă ??? Măi, să fie ! Ruşine lor şi cinste ţie ?!?

   Apropo de "cultura" ta… Hai să vezi cât de cult eşti !
   Să citez puţin din DORU BRAIA – "OPERE ALESE" ca să vezi în ce constă adevărata insultă a inteligenţei :

   "sânt" în loc de forma literară corectă SUNT (probabil că ai lipsit de la ora când s-a explicat că limba română este o limbă latină, era mai plăcut la bar cu prietenii)

   „preanbulul” în loc de forma corectă PREAMBULUL

   Faptul că nu ştii să scrii şi să te exprimi în limba română, NU TE ORIPILEAZĂ DELOC ?!?

   „Preanbulul” la care te referi nu este o adevărată insultă la adresa inteligenţei ??? Cine ar trebui să intre într-o peşteră şi să rămână acolo pentru tot restul vieţii ?

   „Înainte de a avea opinii, să avem cultură !”
   Serios ? În locul tău, mie mi-ar fi ruşine să citez diverşi intelectuali în condiţiile în care tu te exprimi aşa cum te exprimi (observi că spre deosebire de tine, eu nu folosesc „epitete”). De exemplu, cum sună expresia „chestie valabilă” ??? Tu nu debitezi prostii ? Dar ce faci ? Debitezi „chestii” ?!? Get lost !

   P.S. Citeşte măcar o dată Regulamentul acestui blog care te oripilează atât de mult şi abia după aceea decide-te dacă mai are sens să mai calci pe aici…

   Auzi cine vorbea… „înainte de a avea opinii, să avem cultură”… culmea culmilor !!! Come on, man !

 6. „E mai bine să fii curvar, să te duci cu nu ştiu câte femei pe care le schimbi ca pe nişte ciorapi după care le arunci cât colo când “te plictiseşti” de ele ???”

  Răspuns: DA !

  Cu menţiunea că nu „le arunci cât colo” când te plictiseşti de ele, că doar suntem în secolul în care suntem, nu trăim în grotă (unii)…

  Actul sexual/relaţiile dintre oameni, au loc de comun acord şi tot aşa se încheie. Aşa fac oamenii civilizaţi… şi, ca să ştii şi tu, nu doar bărbaţii se plictisesc de femei, se mai întâmplă şi viceversa… Ce să vezi, oamenii se mai plictisesc unii de alţii 🙂 surpriză ! Nu văd de ce ar mai sta doi oameni împreună dacă nu-i mai uneşte nimic ? Pe masochişti îi înţeleg, dar restul…

  • Ștefan, nu zice nimeni ca doi oameni (evident, bărbat și femeie, nu discutăm de alte chestii interesante) să stea neapărat împreună dacă nu se poate și nu se poate, dacă s-au epuizat toate căile de înțelegere și împăcare… dar nici să facă permutări de trei luate câte doi… adică toate combinațiile posibile și imposibile, fără nicio mustrare de conștiință, fără nici un regret, fără nici o teamă de Dumnezeu… Mai ales că suntem OAMENI, nu animale. Numai animalele se combină aiurea, pe unde nimeresc și cu cine nimeresc…

   Aaa… pardon… am uitat că ateiștii cred că ei sunt niște animale… (”animale raționale care se îndreaptă spre nicăieri”, vorba marelui gânditor Petre Țuțea).

   Spre deosebire de atei, creștinii (surpriză !) cred că sunt OAMENI și în tot cazul, se străduiesc să fie și să rămână oameni…

   P.S. Dacă știai că te plictisești atât de repede, cine te-a pus să te însori sau să te măriți, omule fără pic de înțelepciune ?!? (bineînețeles că nu mă refer la tine, tu ești un om serios, la casa ta, cu soție și copii, bănuiesc).
   E mai bine să distrugi viața unui om ? E mai bine să încurci existența cuiva și să ți-o complici și pe a ta ?!? Asemenea oameni n-ar fi bine să stea într-o grotă ??? Aaa… pardon… acolo chiar că s-ar plictisi…


Trimite un comentariu dar pentru a fi aprobat, nu uita să respecţi Regulamentul acestui blog !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: