TOMISTHECAT.WORDPRESS.COM S-A MUTAT PE TOMISTHECAT.RO
TOMISTHECAT.WORDPRESS.COM S-A MUTAT PE TOMISTHECAT.RO

INCREDIBIL… CRISTELNIŢA MORŢII ŞI TRAGEDIA CARE PUTEA FI EVITATĂ

PREOTUL EFECTUEAZA BOTEZUL ORTODOX BARBAR

CLICK AICI CA SĂ VEZI FILMUL CUMPLITULUI BOTEZ ORTODOX BARBAR !!!

Nu obişnuiesc să mă uit la ştiri de genul : “Ionescu i-a bătut un cui în cap lui Popescu” sau „Măcelărită cu toporul” sau „Tăiat în două cu ferăstrăul”, etc.
Sunt sigur că ştirile pe care le veţi vedea mai jos, nu se pot încadra în categoria celor mai sus menţionate. Cu toate acestea, este imposibil să nu reacţionez, deşi nu mi-a fost uşor când am luat decizia să abordez acest subiect delicat al botezului.

Aproape fiecare dintre voi aţi auzit despre moartea unui bebeluş la scurt timp după ce a fost botezat în Biserica Ortodoxă din satul Hașag județul Sibiu.
De asemenea, ați văzut și nenorocirea care s-a petrecut în comuna Mihăileni, raionul Râșcani din Republica Moldova.

Am putea spune că a fost vorba despre niște accidente nefericite şi cu asta basta, am încheia subiectul imediat, dar oare este drept înaintea lui Dumnezeu să lăsăm lucrurile nelămurite ?!?

Vă invit să vizionați aceste materiale video concludente ca să vă convingeți și să vedeți cu ochii voștri :

http://www.stirileprotv.ro/un preot a ucis un bebelus nevinovat in timpul botezului ortodox barbar/uite cum „dreptcredinciosii” sfideaza Biblia si calca in picioare litera si spiritul Evangheliei

Cristelnita mortii

http://www.stirileprotv.ro/botez ortodox barbar/in biserica ortodoxa romana, o fetita a fost la un pas sa fie inecata de preot in cristelnita mortii/vezi spaima si groaza prin care au trecut parintii bebelusului

DACĂ ACEI OAMENI AR FI APLICAT CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU, SE MAI PUTEAU PRODUCE ACESTE TRAGEDII ?!?

Oare este drept ca aceste tragedii să treacă pe lângă noi fără să învăţăm nimic din ceea ce s-a întâmplat ?!? Oare nu este mai bine să ne amintim care este valoarea şi semnificaţia actului botezului creştin ?!?

Poporul român trebuie să înţeleagă că a fi creştin înseamnă
A TE CONFORMA LITEREI ŞI SPIRITULUI SFINTEI EVANGHELII !
A fi creştin înseamnă A CUNOAŞTE ADEVĂRUL CUVÂNTULUI SFÂNT AL LUI DUMNEZEU !
Niciodată nu mă va interesa “adevărul” emanat de o biserică sau de alta care NU înţeleg faptul că trebuie să respectăm cu sfinţenie Cuvântul Domnului !
Păi, oameni buni, dacă Biblia (Noul Testament) spune CLAR (NEGRU PE ALB) că primii creştini se botezau numai atunci când ÎNŢELEGEAU şi când PRIMEAU mesajul Sfintei Evanghelii, CUM S-A AJUNS LA ACEASTĂ INVENŢIE NĂSTRUŞNICĂ ŞI NEBIBLICĂ NUMITĂ „BOTEZUL PRUNCILOR” ?!? Cine a avut această idee aberantă să desfiinţeze botezul oamenilor în toată firea şi „s-o rezolve mai rapid şi mai practic”, aplicând soluţia antibiblică, anticreștină și barbară a botezului copiilor mici ??? Cine şi-a permis să calce în picioare litera şi spiritul Sfintei Evanghelii a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ??? Cumva adevăraţii slujitori ai Domnului ?!? REFUZ SĂ CRED AŞA CEVA ! Un dreptcredincios şi dreptslujitor al lui Dumnezeu nu şi-ar permite niciodată să calce în picioare Evanghelia – Cuvântul lui Dumnezeu ! Numai slujitorii diavolului au putut fi în stare ca de-a lungul a 2000 de ani să distorsioneze şi să stâlcească în asemenea hal, valoarea şi semnificaţia botezului creştin noutestamentar.

domnul hristos iese din apa botezului

ÎN BIBLIA ORTODOXĂ NU EXISTĂ NICI MĂCAR UN SINGUR EXEMPLU DE BEBELUŞ BOTEZAT ! NICI MĂCAR UNUL !!! AVEŢI VREO EXPLICAŢIE ?

În schimb, în Biblie vedem o grămadă de exemple care demonstrează că atunci când oamenii veneau la credinţă, EI SE BOTEZAU LA O VÂRSTĂ CÂND ERAU CAPABILI SĂ ÎNŢELEAGĂ ŞI SĂ PRIMEASCĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU !

De exemplu, în Biblia Ortodoxă, vedem scris negru pe alb că atunci când Sfântul Apostol Petru vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu, poporului, oamenii au avut următoarea reacţie (Faptele Sfinţilor Apostoli cap.2 versetul 37) :

“Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi către ceilalţi apostoli: BĂRBAŢI FRAŢI, CE SĂ FACEM ?!?

Sau în Biblia traducerea Cornilescu :

„După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „ FRAŢILOR, CE SĂ FACEM ?!?

Răspunsul Sfântului Apostol Petru a fost FOARTE CLAR şi FĂRĂ POSIBILITATEA DE A FI INTERPRETAT !!! (F.Ap.2:38)

« Iar Petru a zis către ei: POCĂIŢI-VĂ ŞI SĂ SE BOTEZE FIECARE DINTRE VOI ÎN NUMELE LUI IISUS HRISTOS spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt. » (Biblia Ortodoxă)

POCĂIŢI-VĂ le-a zis Petru, „ ŞI FIECARE DINTRE VOI SĂ FIE BOTEZAT ÎN NUMELE LUI IISUS HRISTOS, SPRE IERTAREA PĂCATELOR VOASTRE apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”
(Biblia Cornilescu)

Iar puţin mai jos la versetul 41 AVEM IMAGINEA FOARTE CLARĂ A CEEA CE A ÎNSEMNAT BOTEZUL PRIMILOR CREŞTINI CARE RESPECTAU CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (F.Ap. 2:41) :

«Deci CEI CE AU PRIMIT cuvântul lui, S-AU BOTEZAT şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. » (Biblia traducerea Ortodoxă)

« CEI CE AU PRIMIT propovăduirea lui AU FOST BOTEZAŢI şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. »
(Biblia traducerea Cornilescu)

După ce aţi citit cu atenţie versetele de mare importanţă de mai sus, se naşte în mod inevitabil următoarea întrebare LOGICĂ:

CE FEL DE OAMENI ERAU BOTEZAŢI LA ÎNCEPUTURILE BISERICII CREŞTINE ?!?

Răspuns pe baza a ceea ce am citit mai sus în Sfânta Scriptură :

NUMAI CEI CE AU PRIMIT CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN INIMILE LOR !

BOTEZUL CREŞTIN NOU-TESTAMENTAR

Din răspunsul de mai sus, se naşte o a doua întrebare fundamentală:

POATE UN PRUNC SAU UN BEBELUŞ SĂ PRIMEASCĂ PROPOVĂDUIREA CUVÂNTULUI SFÂNT ?!? ARE BEBELUŞUL ACELA UN DISCERNĂMÂNT ŞI O CAPACITATE INTELECTUALĂ DE A DISCERNE BINELE DE RĂU ŞI DE A LUA O DECIZIE PENTRU EL ÎNSUŞI ???

Răspuns pe baza a ceea ce am citit mai sus în Sfânta Scriptură :

NU ! NU ! NU ! DE TREI ORI NU ! UN BEBELUŞ NU ARE CUM SĂ PRIMEASCĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN INIMA LUI !
UN BEBELUŞ NU ARE CONŞTIENŢĂ DE SINE ŞI NU POATE LUA DECIZII PENTRU EL ÎNSUŞI ! UN BEBELUŞ NU POATE DECIDE DIN CE BISERICĂ SAU RELIGIE SĂ FACĂ PARTE ŞI NU POATE DECIDE NICI MĂCAR SĂ FIE ATEU, CI ALŢII DECID ÎN LOCUL LUI, CEEA CE ESTE ANTIBIBLIC !
UN BEBELUŞ NU SE POATE LEPĂDA DE SATANA, CI ALŢII
“SE LEAPĂDĂ DE SATANA » PENTRU EL ŞI ÎN LOCUL LUI, ASPECT CARE SFIDEAZĂ LITERA ŞI SPIRITUL SFINTEI EVANGHELII !!!

Vreau să vă spun că tot ceea ce aţi citit până acum păleşte în faţa următorului exemplu din Biblie care ne arată negru pe alb CUM SE BOTEZAU CREŞTINII PRIMULUI SECOL, ADICĂ LA ÎNCEPUTURILE BISERICII CREŞTINE ???

Vă invit cu drag să vă convingeţi cu ochii voştri şi să deschideţi frumuşel Biblia Ortodoxă şi eventual cealaltă traducere, respectiv Biblia Cornilescu !
Deschideţi Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor capitolul 8 şi citiţi tot pasajul de la versetul 26 la versetul 40 :

«26. Şi un înger al Domnului a grăit către Filip, zicând: Ridică-te şi mergi spre miazăzi, pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza; aceasta este pustie. 27. Ridicându-se, a mers. Şi iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată vistieria ei şi care venise la Ierusalim ca să se închine, 28. Se întorcea acasă; şi şezând în carul său, citea pe proorocul Isaia. 29. Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te şi te alipeşte de carul acesta. 30. Şi alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, şi i-a zis: Înţelegi, oare, ce citeşti? 31. Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el. 32. Iar locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „Ca un miel care se aduce spre junghiere şi ca o oaie fără de glas înaintea celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura sa. 33. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine-l va spune? Că se ridică de pe pământ viaţa Lui”. 34. Iar famenul, răspunzând, a zis lui Filip: Rogu-te, despre cine zice proorocul acesta, despre sine ori despre altcineva? 35. Iar Filip, deschizând gura sa şi începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. 36. Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? 37. Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 38. Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a botezat. 39. Iar când au ieşit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. Şi el s-a dus în calea sa, bucurându-se. 40. Iar Filip s-a aflat în Azot şi, mergând, binevestea prin toate cetăţile, până ce a sosit în Cezareea»

Sau în Biblia traducerea Cornilescu :

“26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.”
27. Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine
28. se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia.
29. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!”
30. Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia.
El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti ?!?”
31. Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva ???” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el.
32. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;
33. în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”
34. Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?”
35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Iisus.
36. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”
37. Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”
38. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.
39. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,
40. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezareea.
Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.”

După ce aţi citit cu atenţie versetele de mai sus (ambele traduceri Ortodoxă şi Cornilescu), se naşte în mod inevitabil următoarea întrebare LOGICĂ:

CE NE ÎNVAŢĂ SFÂNTA SCRIPTURĂ ?!?
CĂ ESTE PERMIS BOTEZUL BEBELUŞILOR ?!?
NE VORBEŞTE CUMVA BIBLIA DESPRE VREUN BEBELUŞ ??? NU CUMVA BIBLIA NE VORBEŞTE DESPRE UN OM ÎN TOATĂ FIREA CARE S-A ÎNTORS LA DUMNEZEU ŞI S-A BOTEZAT ÎN APĂ ?

Răspuns pe baza a ceea ce am citit mai sus în Sfânta Scriptură :

ESTE FOARTE LIMPEDE ŞI FOARTE CLAR PENTRU ORICINE (MAI PUŢIN PENTRU CEI CARE VOR SĂ RĂMÂNĂ MAI DEPARTE ÎN ÎNTUNERIC SPIRITUAL) CĂ BIBLIA NE ARATĂ UN ADEVĂR DE NECONTESTAT ŞI ANUME CĂ PORUNCA LUI DUMNEZEU ESTE CA SĂ FIE BOTEZAŢI NUMAI OAMENII ÎN TOATĂ FIREA PENTRU CĂ NUMAI EI POT LUA DECIZIA VIEŢII LOR, ADICĂ ACEEA DE A SE ÎNTOARCE LA DUMNEZEU PRIN POCĂINŢĂ SINCERĂ ŞI CREDINŢĂ DIN TOATĂ INIMA !

Versetele 27 şi 28 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

«…Şi iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător […] care venise la Ierusalim ca să se închine, se întorcea acasă; şi şezând în carul său,
citea pe proorocul Isaia”

«…iată că un etiopian, un famen […] venit la Ierusalim ca să se închine,
se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia »

NUMAI UN OM MATUR POATE CERE SĂ I SE EXPLICE MESAJUL CURAT AL SFINTEI EVANGHELII ! NUMAI UN OM MATUR POATE ASCULTA, POATE ÎNŢELEGE ŞI POATE PRIMI CU ADEVĂRAT CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU !

Versetele 30 şi 31 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

« Înţelegi, oare, ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el.”

„…Înţelegi tu ce citeşti ?!?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva ???” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. »

Versetul 35 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

« Iar Filip, deschizând gura sa şi începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. »

« Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Iisus »

NUMAI UN OM ÎN TOATĂ FIREA POATE SĂ ÎNTREBE CE CONDIŢIE TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ PENTRU A PUTEA FI BOTEZAT ?!? NUMAI UN ADULT POATE PUNE ÎNTREBAREA “CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ POT FI BOTEZAT ?!?”

Versetul 36 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis:
Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat ?!?

“Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis:
„Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”

NUMAI UN OM CARE A FOST CONVINS PRIN PUTEREA DUHULUI SFÂNT, ARE DORINŢA SINCERĂ SĂ CEARĂ SĂ FIE BOTEZAT !

Versetul 36 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

« Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis:
Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat?”

„Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis:
„Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”

NUMAI UN OM ÎN TOATĂ FIREA POATE SĂ AIBĂ BUCURIA MÂNTUIRII ŞI A ÎNTOARCERII REALE LA DUMNEZEU !

Versetul 39 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

“Şi el s-a dus în calea sa, bucurându-se »

„…famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie »

Oamenii refuză să asculte de Dumnezeu şi să se boteze la maturitate din următoarele motive care n-au nici o legătură cu credinţa :

– «Aşa au apucat” sau “aşa e legea lor” (nu dau două parale pe ce spune Biblia)
– Pentru că “dacă toată lumea face aşa… eu de ce să fac altfel ?!? » (spirit de turmă)
– Este mult mai simplu şi mai comod să botezi un copil mic decât să botezi un om în toată firea (de ce să ne mai “complicăm” să ne botezăm la maturitate, nu-i aşa ?!?)
– Botezul reprezintă un act de profundă smerenie şi de umilinţă care este greu suportat de către omul mândru şi înfumurat, cu „poziţie socială înaltă”.
NU UITAŢI că şi famenul etiopian avea o poziţie socială mai mult decât înaltă, respectiv era vistiernicul Împărătesei Etiopei, adică un mare dregător (Ministru de Finanţe). Această funcţie înaltă nu l-a împiedicat DELOC să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu şi apoi să-şi mărturisească public (în apa botezului) credinţa lui sinceră în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos !
Chiar şi oamenii simpli au mândria lor şi nu vor “să se facă de râs» atunci când vecinii, colegii sau prietenii vor auzi despre ei că au împlinit Cuvântul lui Dumnezeu şi s-au botezat !
– Omul matur îşi dă seama şi conştientizează înaintea lui Dumnezeu că actul botezului nu este un lucru cu care ne putem juca şi tocmai de aceea are tendinţa să nu vrea să se boteze pentru că ştie că trebuie să renunţe definitiv la stilul de viaţă de până atunci, la cârciumă, la curvie, la înjurătură, etc.
Din această cauză, omul rămâne DEPARTE de Dumnezeu şi se înşală amarnic cu gândul că „este suficient” să fii botezat când eşti bebeluş !
– Oamenii nu înţeleg că NICI UNUL DINTRE BOTEZURI (nici cel efectuat la bebeluşi, nici cel efectuat la maturitate) NU TE FACE CREŞTIN şi NU TE CREŞTINEAZĂ !!!
BOTEZUL NU TE SCHIMBĂ ! BOTEZUL ESTE EXPRESIA UNEI SCHIMBĂRI PROFUNDE CARE DEJA A SURVENIT ÎN INIMA ŞI ÎN VIAŢA TA !
Botezul marchează faptul că deja s-a produs în adâncul fiinţei tale,
O COTITURĂ CU 180 DE GRADE o schimbare radicală, o transformare a minţii şi a inimii după voia cea sfântă a lui Dumnezeu !

Dragi prieteni, sper că am putut să vă fiu de folos cu aceste detalii legate de valoarea şi semnificaţia tainei botezului creştin noutestamentar.
Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim înţelepţi şi să luăm decizia cea mai bună până nu e prea târziu !
Deschide ochii, omule şi uită-te cât de clar şi de limpede este Cuvântul lui Dumnezeu !
Primeşte în inima ta, mesajul simplu şi curat al Sfintei Evanghelii !

MĂRTURIA UNUI CUGET CURAT ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU ŞI ÎNAINTEA OAMENILOR

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa ! Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6)

NU UITA NICIODATĂ VERSETELE URMĂTOARE DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ :

MARCU 16:15-16 :
„Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi” (Biblia Ortodoxă)

„Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” (Biblia Cornilescu)

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI 2:37-38 :
„Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi fraţi, ce să facem ?!?” Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.” (Biblia Ortodoxă)

„După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Biblia Cornilescu)

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI 8:36-38 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :
„Şi pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat ?
Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a botezat.”

„Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: “Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat ?!?”
Filip a zis: “Dacă crezi din toată inima, se poate”. Famenul a răspuns: “Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”.
A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip l-a botezat pe famen.”

1 PETRU 3:21 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

„Iar această mântuire prin apă, închipuia botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului,
ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos.”

„Icoana aceasta închipuitoare, vă mântuieşte acum pe voi şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti,
ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos”

MATEI 28:19-20 (Biblia Ortodoxă şi Biblia Cornilescu) :

„Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”

AICI PRIMEŞTI RĂSPUNS LA ÎNTREBAREA: „DE CE S-A BOTEZAT MÂNTUITORUL?!?”

AICI POŢI SĂ CITEŞTI „EŞTI GATA SĂ MORI PENTRU CREDINŢA TA ?!?”

AICI AI EXPLICAŢIA BOTEZULUI PE ÎNŢELESUL COPIILOR

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOMIS THE CAT :

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, ortodoxia, catolicismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament !

Blogul lui Tomis the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului !

Biserica Ortodoxa din satul Hasag judetul Sibiu

4 răspunsuri to “INCREDIBIL… CRISTELNIŢA MORŢII ŞI TRAGEDIA CARE PUTEA FI EVITATĂ”

 1. Servus !
  Copilul a decedat din cauze naturale, avea o malformaţie la plămân !
  Cel puţin aşa zice Tribunalul Sibiu.
  Doamne ajută !

  • Să trăiești, Andrei ! Ia privește un pic materialul video de mai jos și te rog să-mi spui: acest copil a murit din cauze naturale ?!? (malformație pulmonară sau mai știu eu ce ???) Nu cumva a murit din cauza practicării acestui ACT BARBAR, ANTICREȘTIN ȘI ANTIBILIC care este BOTEZUL PRUNCILOR ??? Nu crezi că ar fi frumos să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem cu sinceritate acest lucru ?!?

   Nu crezi că ar trebui să citești cu atenție articolul meu și argumentele foarte puternice pe care le găsim în Biblie ÎMPOTRIVA BOTEZULUI PRUNCILOR ?!? Nu crezi că acele argumente sunt arhisuficiente ??? Ce argumente ar mai fi necesare ???????????

   CLICK AICI CA SĂ VEZI FILMUL CUMPLITULUI BOTEZ ORTODOX BARBAR !!!

 2. La ”botezul cel adevărat” din filmulețul tău, microfonul e după litera și spiritul Bibliei ?!?

  • Stimate Stamate,

   Cu pâlnie sau fără pâlnie, ce-mi plac mie ateii preocupați în mod deosebit de litera și spiritul Bibliei… Ai noroc că sunt foarte prins și nu pot să-ți răspund așa cum se cuvine la comentariul pe care l-ai făcut mai sus… Sper să găsesc timpul necesar pentru a îți explica cum stau lucrurile !

   Deocamdată încerc să vorbesc pe limba ta !
   Let it be Christian Rock !


Trimite un comentariu dar pentru a fi aprobat, nu uita să respecţi Regulamentul acestui blog !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: