TOMISTHECAT.WORDPRESS.COM S-A MUTAT PE TOMISTHECAT.RO
TOMISTHECAT.WORDPRESS.COM S-A MUTAT PE TOMISTHECAT.RO

OFENSIVA BISERICII 

OFENSIVA BISERICII SE BAZEAZĂ PE CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ - CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

„Încolo fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.” (Efeseni 6:10)

Neînţelese vremuri. Creştinismul îngenunchează, dar nu în faţa Atotputernicului, ci în faţa neopăgânismului. În acest secol pe care încă nu ştim cum să-l numim, Biserica lui Hristos este ţinta multor atacuri. De la ignoranţa sfidătoare (vezi atitudinea mass-media faţă de martirajul creştin contemporan), până la strategia diabolică ţesută în străfunduri (vezi conţinutul homosexual al filmelor nominalizate la Oscar), creştinismul primeşte lovituri grele. Nu ştim dacă acest lucru s-a mai întâmplat în istorie, dar ştim că răul se propagă azi mult mai uşor decât ieri.

„Trăim într-o lume în care normele morale şi standardele adevărului au fost zguduite într-o asemenea măsură încât oamenii de toate categoriile sunt disponibili la orice (s.m.) credinţă” – spunea profesorul româno-american Virgil Nemoianu. Dar oare nu tocmai în acest context ar trebui să strălucim „ca nişte lumini în lume” ?!?
Oare este Biserica lipsită de resurse şi motivaţie pentru a pierde unele bătălii prin abandon iar altele prin sângerări dureroase ??? Oare putem depăşi „izvodirile minţii” moderne care îşi refuză principiile ultime, elogiind cunoaşterea cantitativistă şi individualismul amorf ?!? Noi credem că soluţiile există, doar că nu sunt la noi. Putem învinge atâta vreme cât luăm armura pusă la dispoziţie de Domnul Oştirilor sau Comandantul nostru suprem.

Dacă în lumea secularizată se sărbătoreşte anul Darwin, trebuie să aducem aminte că într-un vast spaţiu creştin (Biserica Catolică) se sărbătoreşte anul Sfântului Apostol Pavel. Mergând pe mâna celui de al doilea „sărbătorit” să ne aducem aminte cum prezintă el imaginea Bisericii lui Hristos (Efes. 6.12-17). Astfel, în locul relativismului care ia orice judecată de valoare drept adevăr, Sfântul Apostol Pavel ne propune brâul adevărului. Acesta din urmă este UNIC este cel iudeo-creştin, este cel primit prin întruparea Domnului Iisus Hristos şi pus în lumină de scrierile canonice. Nu unul dintre miile de adevăruri concurente, ci SINGURUL şi de neschimbat.

În locul disculpării predicate tot mai abitir până şi de unii colegi de amvon, Sfântul Apostol Pavel ne propune platoşa neprihănirii. Iar aici, sintagma trece dincolo de moralitatea personală şi ţinteşte în acea neprihănire imputată, ce se mai numeşte justificare/îndreptăţire prin credinţă. Aşadar, nu extirparea sentimentului de vină este soluţia, ci recunoaşterea lui în faţa crucii lui Hristos şi plânsul „cu amar”.
Apoi, în locul fanatismelor şi al libertinajelor de tot felul, el propune încălţămintea râvnei. Să nu tresăltăm înainte de a înţelege: nu o râvnă ideologică şi confesională, ci una pentru Evanghelie. Acea Evanghelie înţeleasă ca Veste Bună, acea Evanghelie care poate atinge omul şi-l poate schimba radical, ontologic.

Ei bine, pe deasupra, „sărbătoritul” Pavel ne recomandă scutul credinţei. Şi iarăşi, nu este vorba de o credinţă folosită ca armă demonstrativă în bătalia cu ocultismul, ci de acea credinţă-scut, în spatele căreia te poţi simţi în siguranţă. O credinţă care însumează marile adevăruri revelate prin Hristos şi pe care o asumi conştient şi declarat la botez. Săgeţile înroşite ale duşmanului ricoşează, iar apoi credinţa care mută munţii îşi poate face lucrarea.

În locul unui ecumenism tot mai sincretic, Sfântul Apostol Pavel ne invită să luăm coiful mântuirii. „Nu – ne zgâlţâie sărbătoritul nostru – NU POŢI MERGE PE ORICE DRUM bazându-te pe principiul „toate drumurile duc pe vârful muntelui”. CALEA ESTE UNA SINGURĂ aceea prin care Dumnezeu a coborât la noi: prin Hristos.”
În fine, să nu uităm de sabia Duhului. Nu este sabia pe care am fi tentaţi s-o îndreptăm (aşa cum a procedat Sf.Ap.Petru) spre urechea lui Malhu, nici aceea a puterii instituţionale (tot mai atrăgătoare azi pentru confesiunile neoprotestante), ci sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Asemenea heruvimilor edenici, chemaţi „să învârtească o sabie învăpăiată” (Gen. 3:24), Biserica lui Hristos este chemată să mânuiască Scriptura cu foc. De fapt, Duhul şi Cuvântul ne salvează. Aşa a fost şi când ne-am întors la Dumnezeu, aşa este şi azi. Să le punem, ofensiv, la lucru. Mult succes !

AICI GĂSIŢI SURSA PRELUĂRII ACESTUI ARTICOL (AUTOR : PASTOR GHIŢĂ MOCAN)

ASCULTĂ UN INTERVIU CU PASTORUL GHIŢĂ MOCAN :

4 răspunsuri to “ OFENSIVA BISERICII 

 1. „În locul unui ecumenism tot mai sincretic, Sfântul Apostol Pavel ne invită să luăm coiful mântuirii. „Nu – ne zgâlţâie sărbătoritul nostru – NU POŢI MERGE PE ORICE DRUM bazându-te pe principiul “toate drumurile duc pe vârful muntelui”. CALEA ESTE UNA SINGURĂ aceea prin care Dumnezeu a coborât la noi : PRIN HRISTOS

  Credinţa în El este cea mai bună cale.
  Vreau să fac o mică paranteză referitoare la preoţi. Deoarece mulţi dintre aceştia au căzut în păcat, lumea îşi pierde credinţa în Hristos. Ştiu că acest lucru n-ar trebui să fie un ”motiv” dar totuşi el persistă. Tu ce crezi ?!?

  • Întrebarea ta este foarte delicată dar voi încerca să-ţi răspund (chiar şi cu această întârziere).
   Tu spui că „mulţi preoţi au căzut în păcat” şi că din această cauză „lumea îşi pierde credinţa în Hristos”. Bineînţeles că există o interdependenţă între aceste două aspecte subliniate de tine.
   Tocmai din acest motiv, am pus întrebarea cheie: „SLUJITORII BISERICII ÎŞI FAC DATORIA FAŢĂ DE POPORUL ROMÂN ?!?”
   Mie mi-e tare teamă că mulţi preoţi Ortodocşi se află DEPARTE de Hristos şi de Dumnezeu, iar teologia lor nu le foloseşte la nimic… nici lor şi nici enoriaşilor. Oamenii se complac mai departe într-o formă de evlavie fără putere şi fără viaţă, în formalism religios şi idolatrie cu iz de păgânism. Eu cred că în Biserica Ortodoxă Română trebuie să înceapă o puternică reformă care să aibă ca obiectiv principal ÎNTOARCEREA LA BIBLIE ! Primii care trebuie să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu sunt… PREOŢII pentru că ei au o mare răspundere înaintea lui Dumnezeu. Va mai trece mult timp până când preoţii Ortodocşi vor înţelege că a sluji lui Dumnezeu nu este acelaşi lucru cu a-ţi umple buzunarele cu bani ! Este adevărat că nu putem generaliza… există şi unii preoţi (foarte puţini) care au înţeles scopul şi menirea lor pe acest pământ. Eu sunt absolut sigur că bunul Dumnezeu vede inimile sincere şi jertfitoare ale acestor oameni iar la Sfânta Judecată de Apoi, nu doctrina va fi determinantă, ci modul în care aceşti oameni au slujit (sau nu) lui Dumnezeu cu o inimă curată. O inimă curată este mai de preţ înaintea lui Dumnezeu decât o învăţătură care are probleme din cauza unor erori de hermeneutică. Sunt convins că în Împărăţia Cerurilor vor intra şi unii preoţi Ortodocşi şi va fi o mare bucurie să ne vedem acolo în Rai prin harul, bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu. Eu nu cred că „NUMAI O ANUMITĂ BISERICĂ” este posesoarea Adevărului Suprem ! Eu cred că în toate Bisericile există cel puţin câţiva oameni care vor fi mântuiţi ! Adevărata credinţă nu este aceea sau cealaltă… Adevărata credinţă este CREDINŢA CARE A FOST DATĂ SFINŢILOR ODATĂ PENTRU TOTDEAUNA ! (Iuda 1:3) Fii binecuvântată !

  • Ai ridicat o problemă foarte importantă şi anume aceea a mărturiei sau a non-mărturiei vieţii slujitorilor lui Dumnezeu şi aici nu este vorba numai de preoţi sau de pastori, ci de fiecare dintre noi… Oamenii, de obicei, au privirile aţintite în mod deosebit spre slujitorii Bisericii dar asta nu înseamnă că dacă eu sunt un simplu diacon al Bisericii în care slujesc, nu trebuie să fiu atent la modul cum trăiesc pe acest pământ ! Asta nu înseamnă că dacă tu eşti un simplu laic care stai pe băncile Bisericii, nu trebuie să fii atentă la felul tău de vieţuire în fiecare zi ! Este adevărat că a fi preot sau pastor presupune o răspundere mult mai mare înaintea lui Dumnezeu… de aceea şi pedeapsa va fi mai mare pentru că aceşti oameni CUNOSC CUVÂNTUL DOMNULUI ŞI CU TOATE ACESTEA, UNII DINTRE EI, SE ABAT DE LA LITERA ŞI SPIRITUL SFINTEI EVANGHELII !!! Totuşi, îţi dau o veste proastă ! ASTA NU E O SCUZĂ ca lumea să-şi piardă credinţa în Domnul Iisus Hristos ! Faptul că acest „motiv” (ai pus bine ghilimelele) persistă, NU va reprezenta o portiţă de scăpare când oamenii se vor prezenta la Sfânta Judecată de Apoi ! Adică, tu şi eu, nu vom putea să spunem la Judecată aşa : „Doamne, Sfinte Tată Ceresc, eu n-am putut să mă întorc cu adevărat la Tine şi să ascult Cuvântul Tău, pentru că uite ce făcea preotul cutare sau uite cum trăia pastorul cutare… Şi dacă ei făceau aşa şi trăiau aşa… atunci nici eu nu am mai venit la Biserică, nici eu n-am mai citit Biblia, nici eu nu m-am mai rugat, nici eu nu m-am mai închinat… Sper să mă-nţelegi, Doamne, că de-asta mi-am pierdut eu credinţa… Aşa că eu zic să mă trimiţi în Rai pentru că aşa mi se pare corect şi cinstit…”

   Ştii care va fi răspunsul Domnului pentru oamenii care se vor prezenta înaintea Sa în felul de mai sus ?!?

   Iar pe robii aceia netrebnici, aruncaţi-i în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei 25:30 – Biblia Cornilescu)

   „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui !” (Matei 25:41 – Biblia Cornilescu)

   „Iar pe sluga netrebnică, aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor !”(Matei 25:30 – Biblia Ortodoxă)

   „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui !” (Matei 25:41 – Biblia Ortodoxă)

   Aşa că nu ne putem juca cu Dumnezeu şi nu vom putea invoca tot felul de motive, dând vina pe X sau pe Y pentru faptul că de-a lungul vieţii noastre, noi am refuzat în mod sistematic să ne întoarcem CU ADEVĂRAT la Dumnezeu prin intermediul SINGURULUI MIJLOCITOR adică prin Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos !

   Fii binecuvântată, dragă Maria şi te mai aştept cu drag pe blogul meu ! Nu uita că întotdeauna eşti binevenită !

 2. PE CALEA ÎNGUSTĂ E LUPTĂ
  PLĂCERI, DEȘERTĂCIUNI PE EA NU-S
  NU-I ÎMPODOBITĂ, DAR DREAPTĂ
  ȘI E BUNĂ CĂ DUCE ÎN SUS
  DREPT LA CER, CONDUCE
  A LUPTA ESTE BINE PE EA.
  ……………………………………………..
  Referitori la SLUJITORII BISERICII… nu vreau să critic pe nimeni, fiindcă nu toți sunt la fel. Ne-ar face plăcere, dacă am fi vizitați acasă, mai ales pe timp de iarnă, când unii din noi, nu pot merge la Biserică (iar ei… majoritatea sunt cu mașini) sau măcar un telefon sau un mesaj pe net. Am trimis câteva felicitări unor pastori de sărbători dar nu s-au deranjat să trimită nici un răspuns, să nu mai zic de vizită sau… ĂȘTIA SUNT CEI DE AZI… SĂ NU DEZNĂDĂJDUIM ŞI DIN CAUZA LOR SĂ NU NE PIERDEM CREDINȚA… DOMNUL E UNUL SINGUR ȘI A PROMIS CĂ EL, DOAR EL VA FI CU NOI PÂNĂ LA CAPĂT !


Trimite un comentariu dar pentru a fi aprobat, nu uita să respecţi Regulamentul acestui blog !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: