TOMISTHECAT.WORDPRESS.COM S-A MUTAT PE TOMISTHECAT.RO
TOMISTHECAT.WORDPRESS.COM S-A MUTAT PE TOMISTHECAT.RO

SOLI DEO GLORIA – SLAVĂ, ONOARE, MĂRIRE, CINSTIRE, VENERARE ŞI ÎNCHINARE NUMAI LUI DUMNEZEU

VENERARE, CINSTIRE, ÎNCHINARE NUMAI LUI DUMNEZEU TATĂL, FIUL ŞI SFÂNTUL DUH

Întotdeauna am fost foarte neplăcut impresionat de explicaţia dată atât de Biserica Ortodoxă cât şi de Biserica Catolică cu privire la ideea de venerare în raport cu cea de adorare, respectiv ideea de cinstire în raport cu cea de închinare. Atât înalţii ierarhi cât şi simpli preoţi fac eforturi supraomeneşti să ne demonstreze (cu şanse foarte mici de reuşită) că „una este să venerezi şi alta e să adori”, că „una este să cinsteşti şi alta este să te închini”. La o primă privire aruncată peste aceşti termeni frecvent întâlniţi în teologie, ai fi tentat să spui că totul este în regulă mai ales dacă nu cunoşti bine Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu. Explicaţiile Ortodoxe şi Catolice pot induce în eroare foarte uşor pe cei care n-au citit în viaţa lor Sfânta Scriptură sau care deschid Biblia atunci când şi-aduc aminte, eventual de Paşte şi de Crăciun.
Din fericire, mulţumim Cerului că mai există pe acest pământ şi oameni care iubesc mult Cuvântul Sfânt şi care nu pot rămâne pasivi atunci când constată că se încalcă litera şi spiritul Sfintei Evanghelii. Problema cea mai mare este că pentru românii noştri (şi nu numai pentru ei) aceste noţiuni de venerare – adorare – cinstire – închinare SE AMESTECĂ ÎNTRE ELE, REZULTÂND O MIXTURĂ CU AROMĂ DE GRAVĂ EREZIE ŞI SFIDARE A CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU ! Amestecul acestor elemente este atât de omogen încât foarte uşor poţi să observi că produsul finit rezultat este de fapt exact ceea ce vrea diavolul : UN ACT DE IDOLATRIE ŞI PĂGÂNISM, UN ACT ANTIBIBLIC ŞI ANTICREŞTIN dar care are o poleială strălucitoare ce n-are nimic în comun cu credinţa creştină simplă şi curată.

De exemplu, dacă veţi vedea materialele video prezentate AICI veţi observa un fenomen foarte interesant. Nu mă refer la vorbele urâte, înjurăturile, scandalul, călcarea în picioare şi balamucul de-acolo. Nu acesta este subiectul pe care doresc să-l tratez. Mă refer la faptul că atunci când „credincioşii” se apropie de moaşte, se observă o anumită atitudine care exprimă foarte clar DORINŢA DE ÎNCHINARE în faţa acelor rămăşiţe pământeşti. Uitaţi-vă cu atenţie la felul cum oamenii se înclină cu reverenţă (aspect specific închinării) în faţa acelor trupuri neînsufleţite. Uitaţi-vă la felul cum oamenii sărută acele geamuri de deasupra raclelor cu cadavrele respective… Întregul lor comportament arată foarte clar că acolo este vorba de UN ACT DE ÎNCHINARE (nu mai contează că-i spui cinstire sau venerare, tot închinare este… orice ar spune preoţii Ortodocşi şi Catolici care încearcă să despice firul în patru ca să sucească minţile oamenilor în loc să-i ajute să se întoarcă CU ADEVĂRAT la Dumnezeu şi să termine definitiv cu idolatria)

Vă mai dau un exemplu (sunt multe dar nu le pot prezenta aici pe toate) ca să vedeţi cam cum stau lucrurile şi să aveţi o imagine reală.
Am prieteni Ortodocşi sau Catolici care ştiu că eu fac parte dintr-o Biserică Evanghelică şi ca atare mă abordează într-o manieră care pe mine mă uimeşte. De multe ori, primesc din partea lor anumite întrebări „de baraj”:

„Voi, evanghelicii, DE CE NU VĂ ÎNCHINAŢI LA ICOANE ?!?
Voi, evanghelicii, DE CE NU VĂ ÎNCHINAŢI LA SFINTELE MOAŞTE ?!?
Voi, evanghelicii, DE CE NU VĂ ÎNCHINAŢI LA MAICA DOMNULUI ?!?
Voi, evanghelicii, DE CE NU VĂ ÎNCHINAŢI LA SFINŢI ???”

Dacă aţi fost foarte atenţi la modul în care îmi sunt puse aceste întrebări, veţi observa un aspect foarte interesant. Toate cele PATRU întrebări CUPRIND UN ELEMENT COMUN şi sper că l-aţi observat uşor pentru că l-am şi marcat prin underline (l-am subliniat ca să iasă în evidenţă). Aţi ghicit ! Este vorba de expresia / acuzaţia NU VĂ ÎNCHINAŢI

Vedeţi CUM SE DAU SINGURI DE GOL ?!? Vedeţi CUM DUMNEZEU DESCOPERĂ ADEVĂRUL CU PRIVIRE LA EREZIILE DIN BISERICA ORTODOXĂ ŞI DIN BISERICA CATOLICĂ ?!?

Păi, măi fraţilor, ei fac caz că, vezi Doamne, ei „nu se închină” la Maica Domnului, la sfinţi, la icoane şi la moaşte, ci doar „le cinstesc” sau „le venerează” !!! Dar atunci DE CE ÎNTOTDEAUNA FOLOSESC EXPRESIA „NU VĂ ÎNCHINAŢI” ??? Să fie oare o simplă şi nefericită întâmplare ?!?
Să fie oare un simplu accident ??? NICI VORBĂ DE AŞA CEVA !
Nu este vorba de nicio întâmplare, ci este vorba de REALITATEA IDOLATRĂ, PĂGÂNEASCĂ ŞI ERETICĂ ÎN CARE TRĂIEŞTE POPORUL ROMÂN ! Despre asta este vorba ! Ei cu guriţa lor RECUNOSC CEEA CE FAC şi RECUNOSC FAPTUL CĂ EI SE ÎNCHINĂ LA MAICA DOMNULUI, LA ICOANE, LA SFINŢI ŞI LA MOAŞTE !!! Cu asta cred că am spus tot !

CÂTEVA ÎNTREBĂRI PENTRU TINE, DRAG PRIETEN !

M-am gândit să-ţi pun câteva întrebări la care să meditezi cu o inimă deschisă, sinceră şi receptivă faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vei sta în rugăciune înaintea Domnului, Duhul Sfânt va veni peste tine şi vei primi răspunsurile CORECTE la aceste întrebări. Dacă vei fi plin de idei preconcepute, nu vei putea primi niciun răspuns din partea lui Dumnezeu şi există riscul să trăieşti mai departe în orbire şi întuneric spiritual chiar dacă ţie ţi se pare că totul este în regulă în viaţa ta de creştin care eşti „dus la Biserică” de mic copil.

ÎNTREBAREA NR.1

Ştim că în Faptele Apostolilor 14:8-18 oamenii din cetatea Listra, au vrut să aducă jertfe şi să se închine în faţa Sfinţilor Apostoli Pavel şi Barnaba deoarece Apostolul Pavel tocmai îl vindecase pe un olog din naştere.
Uimiţi, locuitorii din Listra au spus:

„Zeii, asemănându-se oamenilor, s-au coborât la noi”.
Şi l-au numit pe Barnaba „Zeus”, iar lui Pavel i-au spus „Hermes” […] Iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetăţii [Listra], aducând la porţi tauri şi cununi, voia să le aducă jertfă [lui Pavel şi lui Barnaba] împreună cu mulţimile.”

DE CE SFINŢII APOSTOLI PAVEL ŞI BARNABA S-AU SUPĂRAT RĂU CÂND AU OBSERVAT CĂ OAMENII DIN LISTRA ÎNCEP SĂ-I CINSTEASCĂ, SĂ-I VENEREZE ŞI SĂ LI SE ÎNCHINE ?!?
DE CE PAVEL ŞI BARNABA S-AU MÂNIAT FOARTE RĂU CÂND AU VĂZUT CĂ MARELE PREOT ŞI POPORUL CETĂŢII LISTRA INTENŢIONAU SĂ LE ADUCĂ CA JERTFE TAURI ŞI CUNUNI ?!?

„Şi l-au numit pe Barnaba „Zeus”, iar lui Pavel i-au spus „Hermes” […] Iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetăţii [Listra], aducând la porţi tauri şi cununi, voia să le aducă jertfă împreună cu mulţimile. Şi auzind Apostolii Pavel şi Barnaba, şi-au rupt veşmintele, au sărit în mulţime, strigând şi zicând: „Bărbaţilor, DE CE FACEŢI ACESTEA ?!? Doar şi noi suntem oameni, asemenea pătimitori ca voi, binevestind să vă întoarceţi de la aceste deşertăciuni către Dumnezeu cel viu, Care a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt în ele… […] Şi acestea zicând, ABIA AU POTOLIT MULŢIMILE ca să nu le aducă jertfă.”

(F.Ap. 14:12-15 şi F.Ap.14:18 Biblia Ortodoxă)

ÎNTREBAREA NR.2

Notă:
Sutaş = comandant militar din Armata Romană care avea în subordine o sută de soldaţi. Se mai numeşte şi centurion

Ştim că în Faptele Apostolilor 10:25-26 atunci când Sfântul Apostol Petru a vrut să intre în casa sutaşului Corneliu, acesta s-a aruncat cu faţa la pământ, a căzut la picioarele Sfântului Apostol Petru şi I S-A ÎNCHINAT

DE CE SFÂNTUL APOSTOL PETRU NU I-A DAT VOIE SUTAŞULUI CORNELIU SĂ I SE ÎNCHINE, DE CE L-A RIDICAT IMEDIAT DIN POZIŢIA DE ÎNCHINARE ŞI DE CE NU A FOST DE ACORD CA UN OM SĂ I SE ÎNCHINE LUI, MAI ALES CĂ AVEA CALITATEA DE SFÂNT APOSTOL ?!?

„Şi când a fost să intre Petru, Corneliu, întâmpinându-l, I S-A ÎNCHINAT căzând la picioarele lui. Iar Petru l-a ridicat, zicându-i: „Scoală-te. Şi eu sunt om.”

(Faptele Apostolilor 10:25-26 Biblia Ortodoxă)

ÎNTREBAREA NR.3

Ştim că în Apocalipsa 22:8-9 Sfântul Apostol Ioan a căzut cu faţa la pământ şi S-A ÎNCHINAT ÎNAINTEA ÎNGERULUI care-i arătase toate acele lucruri minunate din Rai.

DE CE ATUNCI CÂND SFÂNTUL APOSTOL IOAN A VRUT SĂ SE ÎNCHINE ÎN FAŢA ÎNGERULUI, ACESTA NU I-A PERMIS, I-A SPUS SĂ SE RIDICE IMEDIAT ŞI SĂ SE ÎNCHINE NUMAI LUI DUMNEZEU ?!?

„Şi eu, Ioan, sunt cel ce am văzut şi am auzit acestea, iar când am auzit şi am văzut, am căzut SĂ MĂ ÎNCHIN înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea. Şi el mi-a zis:
„Vezi să nu faci aceasta ! Căci eu sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, proorocii şi cu cei ce păstrează cuvintele Cărţii Acesteia. LUI DUMNEZEU ÎNCHINĂ-TE !!!”

(Apocalipsa 22:8-9 Biblia Ortodoxă)

ÎNTREBAREA NR.4

În Sfânta Evanghelie după Luca 16:22-31 observăm că după ce bogatul a murit şi a ajuns în Iad, A ÎNCERCAT SĂ APELEZE LA UN SFÂNT (PĂRINTELE AVRAAM) în ideea că poate acesta va putea să-l scoată din Iad şi să-l ducă în Rai pentru a fi mântuit. Deoarece Sfântul Părinte Avraam NU AVEA PUTEREA SĂ-L SCOATĂ PE BOGAT DIN IAD ŞI SĂ-L DUCĂ ÎN RAI bogatul l-a rugat ca măcar să i-l trimită un pic pe săracul Lazăr (care acum era fericit în Rai) ca măcar să vină şi să-i ude puţin buzele în flăcările în care se chinuia. Biblia spune că Sfântul Părinte Avraam NU A PUTUT SĂ FACĂ ABSOLUT NIMIC pentru mântuirea (salvarea) bogatului ! N-a putut nici să-l scoată din Iad, n-a putut nici să-l trimită pe Lazăr săracul ca să vină să-i umezească măcar câteva minute buzele, n-a putut nici măcar să trimită pe cineva pe pământ la fraţii bogatului pentru a-i avertiza că-i aşteaptă exact acelaşi lucru (flăcările Iadului) dacă nu se întorc cu adevărat la Dumnezeu prin pocăinţă şi credinţă din toată inima !

„Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost şi el înmormântat. Şi în Iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis:
„Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.” Dar Avraam a zis: „Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.” Iar el a zis: „Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.” Şi i-a zis Avraam: „Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.”
Iar el a zis: „Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi.” Şi i-a zis Avraam: „Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.”

(Luca 16:22-31 Biblia Ortodoxă)

ACUM AI ÎNŢELES CĂ SFÂNTUL PĂRINTE AVRAAM (UN SFÂNT CARE SE AFLĂ ÎN RAI) NU A PUTUT SĂ MIJLOCEASCĂ LA DUMNEZEU PENTRU BOGAT PENTRU A-L SALVA DIN IAD ŞI A-L MÂNTUI ?!?
AI ÎNŢELES CĂ SFÂNTUL PĂRINTE AVRAAM NU A PUTUT SĂ FACĂ ABSOLUT NIMIC PENTRU BOGAT CARE A RĂMAS PIERDUT PENTRU TOTDEAUNA ÎN IAD ?!? ACUM AI ÎNŢELES CĂ SFÂNTUL PĂRINTE AVRAAM NU A AVUT NICIO PUTERE, NU A PUTUT NICI MĂCAR SĂ-L TRIMITĂ PE LAZĂR SĂ-I UMEZEASCĂ BUZELE BOGATULUI ŞI NU A PUTUT NICI MĂCAR SĂ ANUNŢE RUDELE BOGATULUI SĂ AIBĂ GRIJĂ CA SĂ NU AJUNGĂ ŞI EI ÎN IAD ?!?

Citeşte cu atenţie Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu şi vei vedea că trebuie să acordăm SLAVĂ, MĂRIRE, CINSTIRE ŞI VENERARE NUMAI LUI DUMNEZEU CEL PREAÎNALT !
Tot ceea ce facem, fie ca mâncăm, fie că bem, fie că ne îmbrăcăm, fie că mergem într-un anumit loc, TREBUIE SĂ FIE NUMAI SPRE SLAVA LUI DUMNEZEU !

„Să nu-ţi faci chip cioplit, NICI VREO ÎNFĂŢIŞARE A CELOR CE SUNT SUS ÎN CER sau jos pe pământ, sau în apă şi sub pământ. SĂ NU TE ÎNCHINI LOR nici să le slujeşti, căci Eu Domnul Dumnezeul tău sunt Dumnezeu zelos, Care pedepseşte vina părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam pentru cei ce Mă urăsc.”
(Deuteronom 5:8-9 Biblia Ortodoxă)

„Ţineţi dar bine minte că în ziua aceea, când Domnul v-a grăit din mijlocul focului, de pe muntele Horeb, N-AŢI VĂZUT NICIUN CHIP.
Să nu greşiţi dar şi să nu vă faceţi chipuri cioplite, sau închipuiri ale vreunui idol, care să înfăţişeze bărbat sau femeie sau închipuirea vreunui dobitoc de pe pământ, sau închipuirea vreunei păsări ce zboară sub cer sau închipuirea vreunei jivine, ce se târăşte pe pământ, sau închipuirea vreunui peşte din apă, de sub pământ.
Sau, privind la cer şi văzând soarele, luna, stelele şi toată oştirea cerului, SĂ NU TE LAŞI AMĂGIT CA SĂ TE ÎNCHINI LOR, NICI SĂ LE SLUJEŞTI”

(Deuteronom 4:15-19 Biblia Ortodoxă)

SLAVĂ, MĂRIRE, CINSTIRE, VENERARE ŞI ÎNCHINARE NUMAI LUI DUMNEZEU

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ATENŢIE ! RECLAMA DE MAI JOS ESTE IMPUSĂ DE WORDPRESS.COM ŞI NU ARE ABSOLUT NICIO LEGĂTURĂ CU BLOGUL MEU !!!

CA SĂ SCAP DE ACESTE RECLAME NEDORITE, TREBUIE SĂ PLĂTESC DIN BUZUNARUL PROPRIU… VĂ MULŢUMESC PENTRU ÎNŢELEGERE !

FIŢI BINECUVÂNTAŢI !

4 răspunsuri to “SOLI DEO GLORIA – SLAVĂ, ONOARE, MĂRIRE, CINSTIRE, VENERARE ŞI ÎNCHINARE NUMAI LUI DUMNEZEU”

 1. Foarte clare și importante explicațiile pe care le-ai dat și conforme Bibliei dar este necesar un studiu amănunțit și acesta presupune interes în sensul acesta, mă refer la cine vrea să-L găsească cu adevărat pe Dumnezeu !
  Multă binecuvântare !!!

  • BINE AI VENIT dragă Mely pe blogul meu și te mai aștept ! Cele cinci principii fundamentale „CELE CINCI SOLA” (printre care se numără și SOLI DEO GLORIA) ar trebui cunoscute și însușite de TOȚI ROMÂNII deoarece exprimă mesajul simplu și curat al Sfintei Evanghelii, fără „complicații”, fără tot felul de lucruri adăugate la Sfânta Scriptură, fără EREZIILE GRAVE strecurate de-a lungul secolelor în doctrinele Bisericilor Ortodoxe și Catolice.

   Chiar dacă este fărâmițat (fragmentat), PROTESTANTISMUL are acest imens avantaj că RĂMÂNE LA CEEA CE ESTE SCRIS ÎN BIBLIE adică SE BAZEAZĂ PE CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU și nu acceptă „alte lucruri” care n-au nicio legătură cu Sfânta Scriptură sau care intră într-un conflict direct cu aceasta… Românilor li s-a infiltrat ideea nocivă că Biblia este bună dar mai există și „alte lucruri interesante” care trebuie adăugate la învățătura Cuvântului lui Dumnezeu !

   Ai perfectă dreptate când spui că este necesar un studiu biblic amănunțit pentru ca omul să înțeleagă cu adevărat esența Cuvântului lui Dumnezeu dar eu cred că nu trebuie să uităm că studiile biblice și orice alte metode au la bază LUCRAREA DUHULUI SFÂNT, prin care omul POATE FI CONVINS DE DUMNEZEU și poate ajunge la cunoștința Adevărului ! Fără descoperire de la Dumnezeu, fără revelație, omul rămâne în întuneric spiritual și cu mintea închisă, orbecăind fără direcție și sens, în ciuda oricărui studiu biblic oricât de eficient și de bine pus la punct ar fi… Dacă omul nu lasă DUHUL LUI DUMNEZEU să-i vorbească, atunci degeaba aude mesajul Sfintei Evanghelii, degeaba citește Biblia, degeaba face studii biblice amănunțite, degeaba merge la Biserică, etc… FĂRĂ DUHUL SFÂNT NU PUTEM FACE NIMIC ! DESPĂRȚIȚI DE HRISTOS NU PUTEM FACE NIMIC ! FĂRĂ DRAGOSTEA ȘI BUNĂTATEA TATĂLUI CERESC AM FI PIERDUȚI ! Pe de altă parte, sunt de acord cu tine când spui că Dumnezeu poate fi găsit NUMAI DE CINE DOREȘTE SĂ-L GĂSEASCĂ CU ADEVĂRAT !!! Există foarte mulți oameni care spun că toată viața lor L-au căutat pe Domnul și totuși nu L-au găsit, dar ei, de fapt, au căutat niște doctrine, niște teologii sau niște religii… Noi, oamenii nu avem nevoie de o religie sau de alta, NOI AVEM NEVOIE DE O PERSOANĂ și această Persoană este Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos, SINGURUL MIJLOCITOR între noi, oamenii păcătoși și Dumnezeu cel de trei ori sfânt !

   Te salut cu Filipeni 4:8 și nu uita că întotdeauna ești binevenită pe blogul meu ! 🙂
   Te invit să le asculți pe Tania și Ema cu o piesă deosebită intitulată „ÎN PREZENȚA TA”
   Îți doresc o Duminică binecuvântată !

 2. Foarte frumoasă piesa, mi-a intrat la suflet. Te salut și eu cu 2 Timotei 3:14-17.

  „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat. Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

  Să ai o săptămână specială și prețiosul Nume al Domnului Iisus Hristos să te păzească în fiecare clipă și moment al vieții tale la adăpostul aripilor Lui !


Trimite un comentariu dar pentru a fi aprobat, nu uita să respecţi Regulamentul acestui blog !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: